Rozwijanie działalności przy użyciu rozwiązań Acrobat

Firma Adobe oferuje czołową w branży platformę przetwarzania dokumentów. Umożliwia ona cyfryzację i optymalizację sposobu pracy, pomaga w realizowaniu transakcji, a także ułatwia komunikację między pracownikami i klientami.

Wszystkie elementy obsługi dokumentów i podpisów elektronicznych

Precyzyjne rozwiązania firmy Adobe do obsługi plików PDF i podpisów elektronicznych spełniają wszelkie potrzeby związane z przetwarzaniem dokumentów. Dzięki wbudowanym narzędziom do pracy z zabezpieczeniami, interfejsowi API i integracjom łatwo jest skalować rozwiązania wraz z rozwojem działalności.

Innowacje definiujące przyszłość pracy

Do przełomowych nowości należą tryb płynnego czytania ułatwiający pracę z plikami PDF na urządzeniach przenośnych, integracje z pakietem Microsoft 365, wyjątkowe ułatwienia dostępu oraz funkcje oparte na sztucznej inteligencji, które ułatwiają klientom i pracownikom korzystanie z dokumentów.

Najwyższe standardy zabezpieczeń i zgodności z przepisami

Funkcje pomagające w recenzowaniu i zatwierdzaniu, gwarantujące spójność wizerunku marki i inne zapewniają wszystkim środowisko produktywnej współpracy.

Prezentacja zalet dla wszystkich osób w organizacji

Oszczędność czasu zapewniająca wysoką wartość pracy

Digitalizacja i automatyzacja procesów opartych na dokumentach papierowych ułatwia handlowcom koncentrowanie się na poszukiwaniu klientów i realizacji transakcji.

Szybszy cykl sprzedaży

Efektywne połączenie standardowych i dostosowanych składników oraz warunków pozwala tworzyć dopracowane, spersonalizowane propozycje i umowy. Udostępnianie do recenzji i zatwierdzania odbywa się za pośrednictwem pojedynczego pliku PDF zoptymalizowanego pod kątem wyświetlania i podpisywania na dowolnym urządzeniu.

Wysoka wygoda obsługi dla klientów

Tworząc formularze internetowe obsługujące podpisy, możesz oferować samoobsługowe procesy zamawiania i wdrażania osób. W zbieraniu płatności online pomaga konto Braintree (tam, gdzie jest dostępne).

Szybsze zatrudnianie i wdrażanie pracowników

Program ułatwia współpracę i uzyskiwanie zgody na decyzje o zatrudnianiu czy listy ofertowe. Aby poprawić płynność wdrażania nowych osób, możesz zbierać informacje w formularzach online, rozpowszechniać cyfrowe zestawy i podręczniki powitalne, a także prosić o podpisy elektroniczne na dokumentach dotyczących zasad oraz umowach.

Płynniejsze procesy kadrowe dla pracowników

Oprogramowanie pozwala szybko tworzyć, edytować, łączyć i porządkować dokumenty kadrowe, efektywnie przetwarzać zgłoszenia i zatwierdzenia pracowników, a także tworzyć i chronić cyfrowe recenzje pracowników.

Ochrona poufnych dokumentów i danych

Nad bezpieczeństwem czuwają wbudowane funkcje plików PDF, takie jak hasła, szyfrowanie, obszary izolowane i ukrywanie zawartości. Program oferuje szyfrowanie na poziomie korporacyjnym, możliwość ciągłego monitorowania i aktualizacje na bieżąco. 

Płynne obiegi pracy z dokumentami i pełna zgodność z przepisami

Aby oferować zatwierdzone sformułowania i dbać o zgodność z zasadami obowiązującymi w firmie oraz wymaganiami stawianymi przez przepisy, możesz utworzyć bibliotekę szablonów gotowych do podpisania. Przygotuj samoobsługowe formularze internetowe, które ułatwią pracownikom proszenie o dokumenty prawne. 

Ochrona danych klientów i dbanie o zgodność z przepisami 

Skorzystaj z automatycznych rejestrów transakcji i wbudowanej zgodności z certyfikatami takimi jak SOC 2 Type 2 czy FedRAMP Tailored. Bezpieczeństwo dokumentów i danych gwarantują wbudowane funkcje plików PDF, takie jak hasła, szyfrowanie, obszary izolowane i ukrywanie zawartości. 

Skuteczniejsza współpraca

Aby szybko realizować zadania, możesz połączyć standardowe i wynegocjowane warunki umowy w jednym pliku PDF, a następnie udostępnić go do recenzowania, komentowania i zatwierdzania. Do rozsyłania umów do podpisania elektronicznego (również przez wiele stron) może służyć dowolne urządzenie. Oprogramowanie śledzi ich stan i automatycznie wysyła przypomnienia. 

Przyspieszanie najważniejszych procesów

Udostępnianie do recenzji, komentowania i zatwierdzania odbywa się za pośrednictwem pojedynczego pliku PDF zoptymalizowanego pod kątem wyświetlania i podpisywania na dowolnym urządzeniu. Tabele, wykresy rozliczeniowe oraz inną zawartość możesz łatwo łączyć w dopracowane raporty finansowe.

Zachwycanie klientów funkcjami samoobsługowymi

Tworząc formularze internetowe obsługujące podpisy, możesz oferować samoobsługowe procesy zamawiania i wdrażania osób. W zbieraniu płatności online pomaga konto Braintree (tam, gdzie jest dostępne).

Ochrona poufnych danych finansowych

Bezpieczeństwo dokumentów i informacji gwarantują wbudowane funkcje plików PDF, takie jak hasła, szyfrowanie, obszary izolowane i ukrywanie zawartości. Program oferuje szyfrowanie na poziomie korporacyjnym, możliwość ciągłego monitorowania i aktualizacje na bieżąco.

Porównanie planów Acrobat dla firm

Acrobat dla zespołów

Idealne rozwiązanie dla małych i średnich organizacji

Acrobat dla przedsiębiorstw

Idealne rozwiązanie dla organizacji o złożonych potrzebach

Acrobat Sign Solutions

Idealne rozwiązanie dla organizacji wymagających narzędzi do obsługi podpisów elektronicznych, które cechuje ścisła integracja i zgodność z przepisami branżowymi

Rozmiar zespołu

2–250 licencji

250 lub więcej licencji

Dowolny rozmiar

Funkcja wspólnego administratora użytkowników

Symbol zaznaczenia
Symbol zaznaczenia
Symbol zaznaczenia

Narzędzia do pracy z plikami PDF

Symbol zaznaczenia
Symbol zaznaczenia

Narzędzia do obsługi podpisów elektronicznych

Symbol zaznaczenia
Symbol zaznaczenia
Symbol zaznaczenia

Zaawansowane narzędzia do obsługi podpisów elektronicznych

Symbol zaznaczenia

Integracje

Symbol zaznaczenia
Symbol zaznaczenia
Symbol zaznaczenia

Interfejsy API

Symbol zaznaczenia
Symbol zaznaczenia

Logowanie jednokrotne

Symbol zaznaczenia
Symbol zaznaczenia

Acrobat dla zespołów

Od

Subskrypcja trwa rok. Możesz anulować w ciągu 14 dni, aby otrzymać zwrot całej kwoty.

Kompleksowe rozwiązanie do obsługi plików PDF i podpisów elektronicznych oferuje wszystkie opcje konwersji i redagowania, zaawansowane funkcje dotyczące podpisów elektronicznych, narzędzia administracyjne ułatwiające zarządzanie zespołami oraz inne korzyści.

Bezpieczna transakcja

Acrobat dla przedsiębiorstw

Zadzwoń: +44 2073650733

Całościowe rozwiązanie do obsługi plików PDF oferuje funkcje sterowania i zarządzania na poziomie przedsiębiorstwa, które w razie potrzeby można skonfigurować razem z obsługą podpisów elektronicznych albo bez niej. Dodatkowo udostępnia narzędzia administracyjne i mechanizm logowania jednokrotnego ułatwiające administrowanie zespołami.

Bezpieczna transakcja

Acrobat Sign Solutions

Zadzwoń: +44 2073650733

Autonomiczne rozwiązanie do obsługi podpisów elektronicznych w zespołach jest przydatne tam, gdzie wymaga się poprawy skalowalności organizacji w oparciu o gotowe integracje, interfejsy API i inne funkcje.

Bezpieczna transakcja

Wyjątkowa oferta firmy Adobe

Zaufana marka znana na całym świecie

Na innowacjach firmy Adobe polegają spółki z listy Fortune 500. Korzystają one z narzędzi wspierających kreatywność i produktywność, takich jak Adobe Photoshop i Acrobat, a dzięki najnowocześniejszym technologiom, takim jak generatywna sztuczna inteligencja Adobe Sensei GenAI, wymyślają, tworzą i realizują wszelkie projekty cyfrowe.

Rozwiązania dla każdej branży

Naszymi klientami są zarówno małe firmy, jak i niektóre z największych przedsiębiorstw na świecie. Zintegrowane rozwiązania Adobe Creative Cloud, Document Cloud i Experience Cloud umożliwiają im wykorzystywanie kreatywności, błyskawiczne przetwarzanie dokumentów i obsługę zdigitalizowanej działalności.

Zawsze pomocne

Klientom biznesowym udzielamy całodobowej, dostępnej codziennie pomocy w zakresie licencjonowania i rozwiązywania problemów. Dowiedz się więcej

Często zadawane pytania

Plany Acrobat dla zespołów są przeznaczone dla małych i średnich grup, które wymagają kompletnego zestawu funkcji związanych z plikami PDF i podpisami elektronicznymi.

Plany Acrobat dla przedsiębiorstw są przeznaczone dla dużych organizacji o złożonych potrzebach. Najlepiej nadają się dla klientów, którzy oczekują kompleksowego rozwiązania do pracy z plikami PDF oraz narzędzi do sterowania i zarządzania na poziomie przedsiębiorstwa — niezależnie od tego, czy jest wymagane osadzanie funkcji związanych z podpisami elektronicznymi.


Program Acrobat Pro jest środowiskiem pracy z plikami PDF, które oferuje komplet funkcji konwersji i edytowania, zaawansowaną ochronę plików PDF oraz rozbudowane funkcje związane z podpisami elektronicznymi. Zawiera on podzbiór elementów zestawu Acrobat Sign Solutions, między innymi narzędzie Wypełnianie i podpisywanie, funkcje proszenia o podpis, śledzenia stanów podpisów i wysyłania przypomnień, narzędzie do zapisywania i wielokrotnego używania szablonów dokumentów przygotowanych do podpisania, a także szablony internetowe obsługujące podpisywanie. 

Zestaw Acrobat Sign Solutions jest to kompleksowe środowisko do pracy z podpisami elektronicznymi skierowane do firm, które wymagają ścisłej integracji z używanymi systemami biznesowymi, zaawansowanego uwierzytelniania osób podpisujących, certyfikacji zgodności z przepisami branżowymi, standaryzacji i automatyzacji obiegów pracy, a także dodatkowych, zaawansowanych funkcji obsługi podpisów elektronicznych.

Porównanie wszystkich funkcji


Plany Acrobat dla firm obejmują oferty Acrobat dla zespołów i Acrobat dla przedsiębiorstw. Wybranie jednego z naszych planów biznesowych umożliwia swobodne dodawanie użytkowników w miarę rozwoju organizacji. W przypadku planu dla klientów indywidualnych jest dostępna tylko jedna licencja dla jednego użytkownika. 

Plany biznesowe zapewniają też szczególne korzyści całej organizacji. Należą do nich między innymi portal Admin Console upraszczający zarządzanie licencjami, całodobowa, dostępna codziennie pomoc techniczna, a także przeniesienie na firmę własności i dostępu do wszystkich dokumentów o krytycznym znaczeniu.


Więcej informacji na ten temat podano na stronie integracji.


Aby zapoznać się z rabatami zbiorczymi, skontaktuj się z naszym zespołem handlowców pod numerem 800-915-9430.  


Program Acrobat jest zgodny ze standardami zabezpieczeń firmy Adobe. Dowiedz się więcej


Dzięki samouczkom przystosowanym do różnych poziomów umiejętności można zdobywać wiedzę podstawową oraz uczyć się nowych czynności.


Bezpłatna wersja próbna programu Acrobat Pro dla zespołów pozwala maksymalnie 10 użytkownikom testować produkt wspólnie przez 14 dni. Zapewnia ona dostęp do wszystkich funkcji programu Acrobat Pro — zaawansowanej obsługi plików PDF (tworzenie, edytowanie, konwertowanie, udostępnianie, zabezpieczenie itd.) i mechanizmu obsługi podpisów elektronicznych (m.in. wypełnianie i podpisywanie, proszenie o podpisy).


Więcej produktów firmy Adobe dla firm

Adobe Express

Adobe Express dla firm

Skorzystaj z funkcji szybkiego, prostego tworzenia doskonałej grafiki dzięki dostępowi do tysięcy szablonów, a także skalowania produkcji w całej firmie. Obejmuje dostęp na urządzeniach przenośnych oraz w przeglądarce. 

Creative Cloud

Creative Cloud dla zespołów

W tej ofercie znajdziesz ponad 20 aplikacji dla twórców, narzędzia administracyjne, całodobową pomoc techniczną, Biblioteki zespołów i inne funkcje.

Creative Cloud

Creative Cloud dla przedsiębiorstw

Obejmuje ponad 20 aplikacji dla twórców, narzędzia administracyjne, zabezpieczenia klasy korporacyjnej, integracje dla przedsiębiorstw i inne funkcje.