Gör ditt bästa arbete online med Adobe Acrobat


Konvertera filer till pdf, komprimera pdf-dokument och dela och lagra dina filer med Adobe Acrobat Pro.

Gör ditt bästa arbete online med Adobe Acrobat


Konvertera filer till pdf, komprimera pdf-dokument och dela och lagra dina filer med Adobe Acrobat Pro.

Uträtta bra jobb oavsett var du är

Adobe uppfann pdf-formatet. Så när du använder våra onlineverktyg för pdf-konvertering kan du lita på att du får bästa möjliga resultat.

Prova dessa onlineverktyg för Acrobat pdf-filer

Konvertera från PDF

Pdf till Word

Pdf till Word

Pdf till jpg

Pdf till jpg

Pdf till Excel

Pdf till Excel

Pdf till ppt

Pdf till ppt

 Konvertera till pdf

Word till pdf

Word till pdf

Jpg till pdf

Jpg till pdf

Excel till pdf

Excel till pdf

Ppt till pdf

Ppt till pdf

Konvertera till pdf

Minska filstorleken

Komprimera pdf

Redigera pdf

Redigera pdf

Sammanfoga pdf:er

Dela upp en pdf

Ta bort pdf-sidor

Ta bort pdf-sidor

Rotera pdf-sidor

Rotera pdf-sidor

Ordna om pdf-sidor

Flytta om pdf-sidor

Extrahera pdf-sidor

Infoga pdf-sidor

Signera och skydda

Fyll i och underteckna

Begär signaturer

 Skydda pdf

Prova dessa onlineverktyg för Acrobat pdf-filer

Pdf till Word

Pdf till jpg

Pdf till Excel

Pdf till ppt

Word till pdf

Jpg till pdf

Excel till pdf

Ppt till pdf

Konvertera till pdf

Komprimera pdf

Redigera pdf

Sammanfoga pdf:er

Dela upp en pdf

Ta bort pdf-sidor

Rotera pdf-sidor

Ordna om pdf-sidor

Extrahera pdf-sidor

Infoga pdf-sidor

Fyll i och underteckna

Begär signaturer

Skydda pdf