Gör ditt bästa arbete online med Adobe Acrobat


Konvertera filer till pdf, komprimera pdf-dokument och dela och lagra dina filer med Adobe Acrobats onlinetjänster.

Gör ditt bästa arbete online med Adobe Acrobat


Konvertera filer till pdf, komprimera pdf-dokument och dela och lagra dina filer med Adobe Acrobats onlinetjänster.

Uträtta bra jobb oavsett var du är

Adobe uppfann pdf-formatet. Så när du använder våra onlineverktyg för pdf-konvertering kan du lita på att du får bästa möjliga resultat.

Konvertera till pdf

Konvertera till pdf

Omvandla nästan alla filer till PDF

 

 

Pdf till jpg

Pdf till jpg

Konvertera Microsoft Word-filer till PDF

 

 

Redigera pdf

Redigera pdf

Redigera text och bilder i pdf-filen

 

Komprimera pdf

Komprimera pdf

Minska filstorleken på PDF-filer för enklare delning

 

 

Pdf till jpg

Rotera pdf-sidor

Vrid sidor 90 grader till vänster eller höger

 

 

Ta bort pdf-sidor

Ta bort pdf-sidor

Ta bort sidor från en pdf

 

Flytta om pdf-sidor

Flytta om pdf-sidor

Ändra ordningsföljd på sidor i en pdf

 

Fyll i och underteckna

Fyll i och underteckna

Fyll i ett formulär själv eller skicka det till andra för signering

 

Konvertera till pdf

Konvertera till pdf

Pdf till jpg

Pdf till jpg

Redigera pdf

Redigera pdf

Komprimera pdf

Komprimera pdf

Pdf till jpg

Rotera pdf-sidor

Ta bort pdf-sidor

Ta bort pdf-sidor

Flytta om pdf-sidor

Flytta om pdf-sidor

Fyll i och underteckna

Fyll i och underteckna

Testa Acrobat-verktyg online

Konvertera till pdf

Jpg till pdf

Jpg till pdf

Pdf till jpg

Pdf till jpg

Flytta om pdf-sidor

Flytta om pdf-sidor

Word till pdf

Word till pdf

Pdf till Word

Pdf till Word

Redigera pdf

Komprimera pdf

Ppt till pdf

Ppt till pdf

Pdf till ppt

Pdf till ppt

Rotera pdf-sidor

Rotera pdf-sidor

Begär signaturer

Excel till pdf

Excel till pdf

Pdf till Excel

Pdf till Excel

Ta bort pdf-sidor

Ta bort pdf-sidor

Fyll i och underteckna

Testa Acrobat-verktyg online

Konvertera till pdf

Word till pdf

Ppt till pdf

Excel till pdf

Jpg till pdf

Pdf till Word

Pdf till ppt

Pdf till Excel

Pdf till jpg

Redigera pdf

Rotera pdf-sidor

Ta bort pdf-sidor

Flytta om pdf-sidor

Komprimera pdf

Begär signaturer

Fyll i och underteckna