สร้างผลงานชิ้นเอกทางออนไลน์ด้วย Adobe Acrobat

แปลง แก้ไข จัดระเบียบ และบีบอัดไฟล์ PDF ด้วย Adobe Acrobat Pro รวมถึงกรอก เซ็นชื่อ และแชร์เอกสาร

สร้างผลงานชิ้นเอกทางออนไลน์ด้วย Adobe Acrobat


แปลงไฟล์เป็น PDF บีบอัดเอกสาร PDF รวมถึงแชร์และจัดเก็บไฟล์ของคุณด้วย Adobe Acrobat Pro

ลองใช้เครื่องมือ PDF และการเซ็นแบบอิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 20 รายการแบบฟรี

ทำงานอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นได้จากทุกที่ด้วยเครื่องมือออนไลน์ของ Acrobat จากผู้คิดค้น PDF อย่าง Adobe

แก้ไข

แก้ไข PDF

แก้ไข PDF

เพิ่มกล่องข้อความ ความคิดเห็น ไฮไลท์ และอีกมากมาย

รวมไฟล์ PDF

รวมไฟล์ PDF

รวมหลายไฟล์ให้เป็น PDF ไฟล์เดียว

 

แยก PDF

แยก PDF

แยกไฟล์ให้เป็น PDF หลายไฟล์

ครอบตัด PDF

ครอบตัด PDF

ตัดแต่งเนื้อหาบนหน้า ปรับขอบหน้ากระดาษ หรือปรับขนาดหน้าใหม่

ลบหน้า PDF

ลบหน้า PDF

ลบหน้าออกจากไฟล์ PDF

หมุนหน้า PDF

หมุนหน้า PDF

หมุนหน้า PDF ไปทางซ้ายหรือขวา

เรียงลำดับหน้าใหม่

เรียงลำดับหน้าใหม่

จัดเรียงหน้าใน PDF ของคุณใหม่

แยกหน้า PDF

แยกหน้า PDF

สร้าง PDF ใหม่จากหน้าที่เลือก

แทรกหน้า PDF

แทรกหน้า PDF

เพิ่มหน้าใน PDF ของคุณ

หมายเลขหน้า

หมายเลขหน้า PDF

ใส่หมายเลขหน้าใน PDF ของคุณ

ลดขนาดไฟล์

บีบอัด PDF

บีบอัด PDF

ลดขนาดไฟล์ PDF เพื่อให้แชร์ได้อย่างง่ายดาย

เซ็นชื่อและปกป้อง

Fill & Sign

กรอกและเซ็นชื่อ

กรอกแบบฟอร์มให้เสร็จสิ้นแล้วเพิ่มลายเซ็น

 

ส่งคำขอลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

ส่งคำขอลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

ส่งเอกสารให้ผู้อื่นเซ็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างรวดเร็ว

ป้องกัน PDF

ปกป้อง PDF

ตั้งค่ารหัสผ่านเพื่อปกป้อง PDF