Làm tốt nhất công việc trực tuyến của bạn với Adobe Acrobat

Chuyển đổi, chỉnh sửa, sắp xếp và nén các tệp PDF bằng Adobe Acrobat Pro. Điền, ký tên và chia sẻ cả tài liệu.

Làm tốt nhất công việc trực tuyến của bạn với Adobe AcrobatChuyển đổi, chỉnh sửa, sắp xếp và nén các tệp PDF
bằng Adobe Acrobat Pro. Điền, ký tên và
chia sẻ cả tài liệu.

Dùng thử miễn phí hơn 20 công cụ PDF và ký điện tử

Làm việc thông minh hơn từ mọi nơi với các công cụ Acrobat trực tuyến của Adobe, tác giả của định dạng PDF.

Chỉnh sửa

Chỉnh sửa tài liệu PDF

Chỉnh sửa tài liệu PDF

Thêm hộp văn bản, nhận xét, đánh dấu và làm nhiều việc khác.

Hợp nhất tệp PDF

Hợp nhất các tệp PDF

Hợp nhất nhiều tệp thành một tệp PDF duy nhất

 

Tách tệp PDF

Tách tệp PDF

Tách một tệp thành nhiều tệp PDF

Cắt tệp PDF

Cắt tệp PDF

Cắt bớt nội dung trang, điều chỉnh lề hoặc thay đổi kích thước trang

Xóa trang PDF

Xóa trang PDF

Xóa trang khỏi tệp PDF

Xoay trang PDF

Xoay trang PDF

Xoay trang sang trái hoặc phải

Sắp xếp lại các trang

Sắp xếp lại các trang

Sắp xếp lại các trang trong tệp PDF của bạn

Trích xuất trang PDF

Trích xuất trang PDF

Tạo một tệp PDF mới chứa các trang đã chọn

Chèn trang PDF

Chèn trang PDF

Thêm trang vào tệp PDF

Đánh số trang

Đánh số trang PDF

Thêm số trang vào tệp PDF

Giảm kích thước tệp

Nén PDF

Nén PDF

Giảm kích thước tệp PDF để chia sẻ dễ dàng hơn

Ký & bảo vệ

Điền và ký

Điền & Ký

Hoàn thành biểu mẫu và thêm chữ ký của bạn

 

Yêu cầu chữ ký điện tử

Yêu cầu chữ ký điện tử

Gửi tài liệu cho bất kỳ ai để ký điện tử trực tuyến nhanh chóng

Bảo vệ tệp PDF

Bảo vệ tệp PDF

Đặt mật khẩu để bảo vệ tệp PDF