CCOV

Adobe Creative Cloud

Thực hiện. Tạo. Tuyệt vời.

Dùng thử hơn 20 ứng dụng sáng tạo, trong đó có Photoshop và Acrobat Pro cộng với tất cả các đặc quyền của gói thành viên.

Tìm gói Creative Cloud phù hợp với bạn.

Cá nhân

US$52.99/tháng

Nhận hơn 20 ứng dụng và dịch vụ Creative Cloud.
Xem tùy chọn này có những gì | Tìm hiểu thêm

Sinh viên và giảng viên

US$19.99/tháng

Tiết kiệm hơn 60% trên hơn 20 ứng dụng Creative Cloud.
Tìm hiểu thêm

Nhóm

 US$33.99/tháng mỗi giấy phép   

Có được mọi thứ bạn cần để làm việc xuất sắc, quản lý giấy phép dễ dàng, được hỗ trợ nâng cao và nhiều lợi ích khác.
Tìm hiểu thêm

Mua qua điện thoại: +65 3157 2191