* Ponuka platí od 15. novembra 2016 do 2. decembra 2016. Kúpte si kompletné predplatné služby Creative Cloud za 572,98 EUR ročne vrátane DPH (47,99 EUR mesačne vrátane DPH) alebo kompletné predplatné služby Creative Cloud so službou Adobe Stock (balík) za 1 007,71 EUR ročne vrátane DPH (83,98 EUR mesačne vrátane DPH). Zakúpiť si ich môžete v obchode Adobe Store alebo telefonicky v regionálnom telefonickom centre spoločnosti Adobe. Bežná cena za kompletnú službu Creative Cloud je 719,86 EUR ročne vrátane DPH (59,99 EUR mesačne vrátane DPH) a bežná cena za kompletnú službu Creative Cloud so službou Adobe Stock (balík) je 1 151,71 EUR ročne vrátane DPH (95,98 EUR mesačne vrátane DPH). Limit: 1 na zákazníka. Vyžaduje sa 12-mesačná viazanosť a platba vopred. Po skončení platnosti ponuky sa vaše predplatné automaticky bude účtovať za bežnú cenu za predplatné, pokiaľ sa ho nerozhodnete zmeniť alebo zrušiť. Ponuka nie je k dispozícii pre zákazníkov zo vzdelávacích inštitúcií, výrobcov OEM ani pre zákazníkov s hromadnými licenciami.  

Všeobecné podmienky: Ponuka platí len pre oprávnené osoby staršie než 18 rokov. Oprávnenie nemajú obyvatelia krajín, na ktoré je uvalené embargo, alebo krajín, na ktoré sa vzťahujú exportné obmedzenia USA alebo miestne exportné obmedzenia, ani osoby, ktoré sa v týchto krajinách nachádzajú. Ponuka a ceny sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia z dôvodu nepredvídaných okolností. Ponuku nemožno priradiť, vymeniť, predať, preniesť, skombinovať ani vymeniť za hotovosť alebo iný tovar či služby, ktoré tu nie sú výslovne uvedené ako súčasť ponuky. Podlieha dostupnosti v mieste bydliska príjemcu.  Môžu sa na ňu vzťahovať ďalšie podmienky a požiadavky. PONUKA NEPLATÍ V KRAJINÁCH, KDE JE ZAKÁZANÁ ALEBO OBMEDZENÁ ZÁKONOM.