Tillgänglighet*

Flash Player-dokumentation

Flash Player-dokumentation

Versionsinformation (HTML)*

Flash Player – hjälp (HTML)

Senast uppdaterad: 2010-06-09

Hjälp för inställningspanelerna i Flash Player. Här gör du inställningar för integritet och lagring i datorn, för meddelanden om uppdateringar samt för hur ev. kamera och mikrofon som är anslutna till datorn ska användas.

Flash Player – support (HTML)*

 

Dokumentation för utvecklare

ActionScript 3.0 Language Reference for the Adobe Flash Platform

Beskriver syntax och användning av språkelement i ActionScript, t.ex. paket och klasser i Flash® Player och Adobe® AIR®.

Learning ActionScript 3.0

Grundläggande information för programutveckling med Adobe ActionScript 3.0. Där behandlas koncepten i ActionScript 3.0-syntaxen, satser och operatorer samt objektorienterad ActionScript-programmering.

ActionScript 3.0 Developer's Guide

Beskriver viktiga funktioner och innehåller exempel som demonstrerar programmeringskoncept i ActionScript.

Help Resource Center – startsida
Hjälp för olika produkter

Hjälpresurser per språk
Ytterligare material
Support
Uppdateringar*
Forum
Developer Center*
Design Center*
Utbildning
Labb*

Produktresurser