Бизнесът се движи 28 пъти

по-бързо с Acrobat Sign.

Бизнесът се движи 28 пъти по-бързо с Adobe Sign.

Попълнете този формуляр, за да получите проучването на Forrester.

Прочетете The Total Economic Impact of Adobe Sign

проучване на Forrester.

 

Мигриране от ръчен процес на подписване на хартиен носител към цифров

осигурява рентабилност в организацията ви. Научете как Adobe

Sign оптимизира и ускорява работните процеси, за да можете да подобрите

клиентско изживяване и да се възползвате от положителна възвращаемост на инвестицията.

 

 

Чрез електронните подписи вие можете да:

 

 •   Направите времената на бизнес циклите 28 пъти по-бързи

 

 •   Спестите 125 часа на потребител

 

 •   Спестите разход от 6 щ.д. на обработен документ

 

Прочетете The Total Economic Impact of Adobe

Sign, проучване на Forrester.

 

Мигриране от ръчен процес на подписване на хартиен носител към

цифров осигурява рентабилност в организацията ви.

Научете как Adobe Sign оптимизира и ускорява работните процеси,

за да можете да подобрите клиентското изживяване и да се възползвате от

положителна възвращаемост на инвестицията.

 

 

Чрез електронните подписи вие можете да:

 

 •   Направите времената на бизнес циклите 28 пъти по-бързи

 

 •   Спестите 125 часа на потребител

 

 •   Спестите разход от 6 щ. д. на обработен документ

Прочетете The Total Economic

Impact of Adobe Sign,

проучване на Forrester.

 

Мигриране от ръчен процес на подписване

на хартиен носител към цифров осигурява

рентабилност в организацията ви.

Научете как Adobe Sign оптимизира

и ускорява работните процеси, за да можете да подобрите

клиентското изживяване и да се възползвате от

положителна възвращаемост на инвестицията.

 

 

Чрез електронните подписи вие можете да:

 

 •   Направите времената на бизнес циклите 28 пъти по-бързи

 

  •   Спестите 125 часа на потребител

 

 •   Спестите разход от 6 щ. д. на

      обработен документ

демо

„The Total Economic Impact of Adobe Acrobat“, поръчано проучване, проведено от Forrester Consulting за Adobe, август 2019 г.

 

Adobe, the Adobe logo, Acrobat, Adobe Document Cloud, the Adobe PDF logo, Document Cloud, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

 

 

© 2020 Adobe Inc. All rights reserved.