Perniagaan bergerak 28x

lebih cepat dengan Adobe Sign.

Perniagaan bergerak 28x lebih cepat dengan Adobe Sign.

Lengkapkan borang ini untuk mendapatkan kajian Forrester.

Baca Impak Ekonomi Keseluruhan Adobe Sign

sebuah kajian Forrester.

 

Berhijrah daripada proses tandatangan manual berasaskan kertas kepada

proses digital yang menghasilkan kecekapan kos merentas organisasi anda. Ketahui cara Adobe

Sign memperkemas dan mempercepat aliran kerja supaya anda boleh meningkatkan

pengalaman pelanggan dan menikmati pulangan pelaburan yang positif.

 

 

Dengan e-tandatangan, anda boleh:

 

 •   Menjadikan masa kitaran perniagaan 28x lebih cepat

 

 •   Jimat 125 jam setiap pengguna

 

 •   Mendapatkan penjimatan kos sebanyak US$6 setiap dokumen yang diproses

 

Baca Impak Ekonomi Keseluruhan Adobe

Sign, sebuah kajian Forrester.

 

Berhijrah daripada proses tandatangan manual berasaskan kertas kepada 

proses digital yang menghasilkan kecekapan kos merentas organisasi anda.

Ketahui cara Adobe Sign memperkemas dan mempercepat aliran kerja

supaya anda boleh meningkatkan pengalaman pelanggan dan menikmati

pulangan pelaburan yang positif.

 

 

Dengan e-tandatangan, anda boleh:

 

 •   Menjadikan masa kitaran perniagaan 28x lebih cepat

 

 •   Jimat 125 jam setiap pengguna

 

 •   Mendapatkan penjimatan kos sebanyak US$6 setiap dokumen yang diproses

Baca Impak Ekonomi

Keseluruhan Adobe Sign,

sebuah kajian Forrester.

 

Berhijrah daripada proses tandatangan manual berasaskan kertas

kepada proses digital yang menghasilkan 

kecekapan kos merentas organisasi anda.

Ketahui cara Adobe Sign memperkemas dan 

mempercepat aliran kerja supaya anda boleh meningkatkan 

pengalaman pelanggan dan menikmati 

pulangan pelaburan yang positif.

 

 

Dengan e-tandatangan, anda boleh:

 

 •   Menjadikan masa kitaran perniagaan 28x lebih cepat

 

 •   Jimat 125 jam setiap pengguna

 

 •   Mendapatkan penjimatan kos sebanyak US$6 setiap

      dokumen yang diproses

demo

“The Total Economic Impact of Adobe Sign”, kajian ditempah yang dijalankan oleh Forrester Consulting bagi pihak Adobe, Ogos 2019.

 

Adobe, logo Adobe, Acrobat, Adobe Document Cloud, logo Adobe PDF, Document Cloud dan Reader adalah sama ada tanda dagangan berdaftar atau tanda dagangan Adobe di Amerika Syarikat dan/atau negara lain. Semua tanda dagangan lain adalah harta pemilik masing-masing.

 

 

© 2020 Adobe Inc. Hak cipta terpelihara.