Firma działa 28 razy

szybciej dzięki usłudze Adobe Sign.

Firma działa 28 razy szybciej dzięki usłudze Adobe Sign.

Wypełnij ten formularz, aby uzyskać badanie firmy Forrester.

Przeczytaj badanie Ekonomiczne znaczenie usługi Adobe Sign 

wykonane przez firmę Forrester.

 

Przejście z ręcznego, opartego na papierze procesu podpisywania na cyfrowy

daje oszczędności finansowe w całej organizacji. Zobacz, jak usługa Adobe

Sign upraszcza i przyspiesza obiegi pracy, co pozwala

poprawić doświadczenia klientów i cieszyć się dodatnim zwrotem z inwestycji.

 

 

Podpisy elektroniczne pozwalają:

 

 •   28-krotnie przyspieszyć cykle biznesowe

 

 •   Oszczędzać 125 godzin na użytkownika

 

 •   Oszczędzać 6 USD na każdym przetworzonym dokumencie

 

Przeczytaj badanie Ekonomiczne znaczenie usługi Adobe

Sign wykonane przez firmę Forrester.

 

Przejście z ręcznego, opartego na papierze procesu podpisywania

na cyfrowy daje oszczędności finansowe w całej organizacji.

Dowiedz się, jak usługa Adobe Sign upraszcza i przyspiesza obiegi pracy, 

co pozwala poprawić doświadczenia klientów i cieszyć się 

dodatnim zwrotem z inwestycji.

 

 

Podpisy elektroniczne pozwalają:

 

 •   28-krotnie przyspieszyć cykle biznesowe

 

 •   Oszczędzać 125 godzin na użytkownika

 

 •   Oszczędzać 6 USD na każdym przetworzonym dokumencie

Przeczytaj badanie Ekonomiczne

znaczenie usługi Adobe

wykonane przez firmę Forrester.

 

Przejście z ręcznego, opartego na papierze

procesu podpisywania na cyfrowy 

daje oszczędności finansowe w całej organizacji.

Dowiedz się, jak usługa Adobe Sign upraszcza 

i przyspiesza obiegi pracy, co pozwala

poprawić doświadczenia klientów i cieszyć się 

dodatnim zwrotem z inwestycji.

 

 

Podpisy elektroniczne pozwalają:

 

 •   28-krotnie przyspieszyć cykle biznesowe

 

 •   Oszczędzać 125 godzin na użytkownika

 

 •   Oszczędzać 6 USD na każdym

      przetworzonym dokumencie

pokaz

“Całkowite efekty ekonomiczne usługi Adobe Sign”, badanie na zlecenie firmy Adobe przeprowadzone przez firmę Forrester Consulting, sierpień 2019.

Adobe, the Adobe logo, Acrobat, Adobe Document Cloud, the Adobe PDF logo, Document Cloud, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

 

 

© 2020 Adobe Inc. All rights reserved.