Verksamheten går 28 gånger snabbare framåt

med Adobe Sign.

Verksamheten går 28 gånger snabbare framåt med Adobe Sign.

Beställ Forresters studie här.

LäsThe Total Economic Impact of Adobe Sign

en studie från Forrester.

 

Att gå från manuella, pappersbaserade underskrifter till digitala

ger kostnadseffektivitet i hela er organisation. Se hur Adobe

Sign effektiviserar och snabbar upp arbetsflöden så att ni kan förbättra

kundupplevelsen och få en positiv avkastning på investeringen.

 

 

Med e-signaturer kan ni:

 

Göra affärscykeln 28 gånger snabbare

 

 •  Spara 125 timmar per användare

 

 •  Få en kostnadsbesparing på 6 USD per bearbetat dokument

 

Läs The Total Economic Impact of Adobe

Sign, en studie från Forrester.

 

Att gå från manuella, pappersbaserade underskrifter till

digital ger kostnadseffektivitet i hela organisationen.

Se hur Adobe Sign effektiviserar och snabbar upp arbetsflöden

så att ni kan förbättra kundupplevelsen och få

positiv avkastning på investeringarna

 

 

Med e-signaturer kan ni:

 

  Göra affärscykeln 28 gånger snabbare

 

 •  Spara 125 timmar per användare

 

  •  Få en kostnadsbesparing på 6 USD per bearbetat dokument

Läs The Total Economic

Impact of Adobe Sign,

en studie från Forrester.

 

Att gå från manuella, pappersbaserade

underskrifter till digitala ger 

kostnadseffektivitet i hela er organisation.

Se hur Adobe Sign effektiviserar och 

Snabbar upp arbetsflöden så att ni kan förbättra

kundupplevelsen och få en

positiv avkastning på investeringarna

 

 

Med e-signaturer kan ni:

 

  Göra affärscykeln 28 gånger snabbare

 

  •  Spara 125 timmar per användare

 

  • Få en kostnadsbesparing på 6 USD per

      behandlat dokument

demo

The Total Economic Impact Of Adobe Sign”, en studie av Forrester Consulting, beställd av Adobe, augusti 2019.

 

Adobe, the Adobe logo, Acrobat, Adobe Document Cloud, the Adobe PDF logo, Document Cloud, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.

 

 

© 2020 Adobe Inc. All rights reserved.