28 beses na mas mabilis

ang takbo ng negosyo sa Adobe Sign.

28 beses na mas mabilis ang takbo ng negosyo sa Adobe Sign.

Kumpletuhin ang form na ito para makuha ang pag-aaral ng Forrester.

Basahin ang The Total Economic Impact of Adobe Sign

isang pag-aaral ng Forrester.

 

Ang pag-migrate sa digital na proseso mula sa manual at paper-based na proseso sa signature ay

nagreresulta sa mga pagtitipid sa buong organisasyon mo. Alamin kung paano

sini-streamline at pinapabilis ng Adobe Sign ang mga workflow para mapahusay mo ang

customer experience at makatanggap ka ng positibong return on investment.

 

 

Gamit ang mga e-signature, magagawa mong:

 

 •   Gawing 28 beses na mas mabilis ang business cycle

 

 •   Makatipid ng 125 oras kada user

 

 •   Makatipid ng US$6 sa gastos kada naiprosesong dokumento

 

Basahin ang The Total Economic Impact of Adobe

Sign, isang pag-aaral ng Forrester.

 

Ang pag-migrate sa digital na proseso mula sa manual at paper-based na proseso sa signature ay 

nagreresulta sa mga pagtitipid sa buong organisasyon mo.

Alamin kung paano sini-streamline at pinapabilis ng Adobe Sign ang mga workflow 

para mapahusay mo ang customer experience at makatanggap ka ng 

positibong return on investment.

 

 

Gamit ang mga e-signature, magagawa mong:

 

 •   Gawing 28 beses na mas mabilis ang business cycle

 

 •   Makatipid ng 125 oras kada user

 

 •   Makatipid ng US$6 sa gastos kada naiprosesong dokumento

Basahin ang The Total Economic

Impact of Adobe Sign,

isang pag-aaral ng Forrester.

 

Ang pag-migrate sa digital na proseso

mula sa manual at paper-based na proseso sa signature 

ay nagreresulta sa mga pagtitipid sa buong organisasyon mo.

Alamin kung paano sini-streamline at 

pinapabilis ng Adobe Sign ang mga workflow para mapahusay mo 

ang customer experience at makatanggap ka ng 

positibong return on investment.

 

 

Gamit ang mga e-signature, magagawa mong:

 

 •   Gawing 28 beses na mas mabilis ang business cycle

 

 •   Makatipid ng 125 oras kada user

 

 •   Makatipid ng US$6 sa gastos kada

      naiprosesong dokumento

demo

“The Total Economic Impact of Adobe Sign”, isang kinomisyong pag-aaral na isinagawa ng Forrester Consulting sa ngalan ng Adobe, Agosto 2019.

 

Ang Adobe, logo ng Adobe, Acrobat, Adobe Document Cloud, ang logo ng Adobe PDF, Document Cloud, at Reader ay mga nakarehistrong trademark o trademark ng Adobe sa United States at/o iba pang bansa. Ang lahat ng iba pang trademark ay pag-aari ng kanya-kanyang may-ari ng mga ito.

 

 

© 2020 Adobe Inc. Nakalaan ang lahat ng karapatan.