Οι επιχειρήσεις κινούνται 28 φορές

ταχύτερα με το Acrobat Sign.

Οι επιχειρήσεις κινούνται 28 φορές ταχύτερα με το Adobe Sign.

Συμπληρώστε αυτή τη φόρμα για να λάβετε τη μελέτη της Forrester.

Διαβάστε το «Ο συνολικός οικονομικός αντίκτυπος του Adobe Sign»

μια έρευνα της Forrester.

 

Η μετάβαση από μια χειροκίνητη, χάρτινη διαδικασία υπογραφής σε μια ψηφιακή

διαδικασία αποφέρει εξοικονόμηση κόστους σε ολόκληρο τον οργανισμό σας. Μάθετε πώς το Adobe

Sign εξορθολογίζει και επιταχύνει τις ροές εργασίας, ώστε να μπορείτε να βελτιώσετε την

την εμπειρία του πελάτη και να απολαμβάνετε την θετική απόδοση της επένδυσης.

 

 

Με τις ηλεκτρονικές υπογραφές, μπορείτε να:

 

Κάνετε τους χρόνους των επιχειρηματικών κύκλων 28 φορές ταχύτερους

 

Εξοικονομήσετε 125 ώρες ανά χρήστη

 

 •  Εξοικονομήσετε κόστος 6 δολάρια ΗΠΑ ανά έγγραφο που υποβάλλεται σε επεξεργασία.

 

Διαβάστε το «Ο συνολικός οικονομικός αντίκτυπος του Adobe

Sign», μια έρευνα της Forrester.

 

Η μετάβαση από μια χειροκίνητη, χάρτινη διαδικασία υπογραφής σε μια ψηφιακή

διαδικασία αποφέρει εξοικονόμηση κόστους σε ολόκληρο τον οργανισμό σας.

Μάθετε πώς το Adobe Sign εξορθολογίζει και επιταχύνει τις ροές εργασίας, ώστε

να μπορείτε να βελτιώσετε την εμπειρία του πελάτη και να απολαμβάνετε την

θετική απόδοση της επένδυσης.

 

 

Με τις ηλεκτρονικές υπογραφές, μπορείτε να:

 

Κάνετε τους χρόνους των επιχειρηματικών κύκλων 28 φορές ταχύτερους

 

Εξοικονομήσετε 125 ώρες ανά χρήστη

 

 •  Εξοικονομήσετε κόστος 6 δολάρια ΗΠΑ ανά έγγραφο που υποβάλλεται σε επεξεργασία.

Διαβάστε το«Ο συνολικός οικονομικός

αντίκτυπος του Adobe Sign»,

μια έρευνα της Forrester.

 

Η μετάβαση από μια χειροκίνητη, χάρτινη

σε μια ψηφιακή διαδικασία αποφέρει

εξοικονόμηση κόστους σε ολόκληρο τον οργανισμό σας.

Μάθετε πώς το Adobe Sign εξορθολογίζει

και επιταχύνει τις ροές εργασίας, ώστε να βελτιώσετε την

εμπειρία του πελάτη και να απολαμβάνετε την

θετική απόδοση της επένδυσης.

 

 

Με τις ηλεκτρονικές υπογραφές, μπορείτε να:

 

Κάνετε τους χρόνους των επιχειρηματικών κύκλων 28 φορές ταχύτερους

 

Εξοικονομήσετε 125 ώρες ανά χρήστη

 

 •  Εξοικονομήσετε κόστος 6 δολάρια ΗΠΑ ανά

έγγραφο που υποβάλλεται σε επεξεργασία.

demo

«The Total Economic Impact of Adobe Sign» (Ο συνολικός οικονομικός αντίκτυπος του Adobe Sign), μελέτη που διεξήχθη από τη Forrester Consulting για λογαριασμό της Adobe, Αύγουστος 2019.

 

Η Adobe, το λογότυπο Adobe, το Acrobat, το Adobe Document Cloud, το λογότυπο Adobe PDF, το Document Cloud και το Reader είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Adobe στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

 

 

© 2020 Adobe Inc. All rights reserved.