Vďaka aplikácii Acrobat Sign napredujú

podniky 28-krát rýchlejšie

Vďaka aplikácii Adobe Sign napredujú podniky 28-krát rýchlejšie

Complete this form to get the Forrester study.

Prečítajte si štúdiu od spoločnosti Forrester s názvom Celkový ekonomický vplyv aplikácie Adobe Sign

.

 

Migrácia z ručných podpisov na papieroch na digitálne

procesy zefektívňuje náklady v rámci celej organizácie. Zistite, ako Adobe

Sign zjednodušuje a urýchľuje pracovné postupy, aby ste mohli vylepšovať

skúsenosti zákazníkov a tešiť sa z návratnosti investícií.

 

 

S elektronickými podpismi môžete:

 

 •   28-krát zrýchliť podnikové cykly,

 

 •   ušetriť až 125 hodín na jedného používateľa,

 

 •   ušetriť na nákladoch až 6 USD na jeden spracovaný dokument.

 

Prečítajte si štúdiu od spoločnosti Forrester s názvom Celkový ekonomický vplyv aplikácie Adobe

Sign

 

Migrácia z ručných podpisov na papieroch na digitálne

procesy zefektívňuje náklady v rámci celej organizácie.

Zistite, ako Adobe Sign zjednodušuje a urýchľuje pracovné

postupy, aby ste mohli vylepšovať skúsenosti zákazníkov

a tešiť sa z návratnosti investícií.

 

 

S elektronickými podpismi môžete:

 

 •   28-krát zrýchliť podnikové cykly,

 

 •   ušetriť až 125 hodín na jedného používateľa,

 

 •   ušetriť na nákladoch až 6 USD na jeden spracovaný dokument.

Prečítajte si štúdiu od spoločnosti Forrester s názvom Celkový ekonomický

vplyv aplikácie Adobe Sign


.

 

Migrácia z ručných podpisov na papieroch

na digitálne procesy zefektívňuje

náklady v rámci celej organizácie.

Zistite, ako Adobe Sign zjednodušuje a urýchľuje

pracovné postupy, aby ste mohli

vylepšovať skúsenosti zákazníkov

a tešiť sa z návratnosti investícií.

 

 

S elektronickými podpismi môžete:

 

 •   28-krát zrýchliť podnikové cykly,

 

 •   ušetriť až 125 hodín na jedného používateľa,

 

 •   ušetriť na nákladoch až 6 USD

      na jeden spracovaný dokument.

ukážka

Celkový ekonomický vplyv aplikácie Adobe Sign, štúdia vykonaná spoločnosťou Forrester Consulting na žiadosť spoločnosti Adobe, august 2019

 

Adobe, the Adobe logo, Acrobat, Adobe Document Cloud, the Adobe PDF logo, Document Cloud, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

 

 

© 2020 Adobe Inc. All rights reserved.