Zlepšení usnadnění přístupu

Zařízení se systémem Android podporují řadu funkcí pro usnadnění přístupu, které zde nejsou uvedeny. Další informace naleznete na stránce přehledu možností usnadnění přístupu systému Android. Nastavení usnadnění přístupu můžete také zkontrolovat z obrazovky nastavení svého zařízení kliknutím na možnost Usnadnění přístupu (nebo je vyhledat, pokud se položka nabídky nezobrazuje).

Správa vizuálních nastavení

Velikost zobrazení textu

Systém Android vám umožňuje specifikovat upřednostňovanou velikost textu. Podpora aplikace Acrobat pro velikost písma znamená, že uživatelské rozhraní automaticky upraví velikost písma podle vašeho nastavení. Velikost písma v aplikaci Acrobat zvětšíte nebo zmenšíte následovně:

 1. Přejděte na stránku Nastavení zařízení.

 2. Klepněte na možnost Obrazovka > Velikost a styl písma.

 3. Upravte pozici jezdce na požadované nastavení.

../_images/textsize.png

Invertování barev

Nastavení vašeho zařízení umožňuje invertování barev.

 1. Přejděte na obrazovku nastavení zařízení.

 2. Klepněte na možnost Usnadnění přístupu > Zvýšení zřetelnosti.

 3. Povolte možnost Invertování barev.

../_images/invertcolor.png

Tmavý režim

Tmavý režim upravuje jas displeje tak, aby se zlepšila čitelnost za špatných světelných podmínek. Noční režim také snižuje namáhání očí a prodlužuje životnost baterie:

 1. Přejděte na obrazovku nastavení zařízení.

 2. Klepněte na možnost Obrazovka.

 3. Zapněte možnost Tmavý režim.

 4. Posuňte jezdcem síly efektu a upravte, do jaké míry má noční režim změnit váš displej.

../_images/nightmode.png

Noční režim aplikace Acrobat

Noční režim aplikace Acrobat invertuje černou a bílou za špatných světelných podmínek s cílem zlepšit kontrast, snížit namáhání očí a prodloužit životnost baterie.

Změna režimu zobrazení:

 1. V horní nabídce klepněte na možnost přetečení > Nastavení zobrazení.

 2. V dialogovém okně funkce „Nastavení zobrazení“ klepněte na přepínač Noční režim.

../_images/view-settings-dialog.png

Viz také

Pokud možnost Nastavení zobrazení v nabídce nevidíte, používáte klasické rozhraní aplikace Acrobat. V horní nabídce klepněte na ikonu režimu zobrazení. Zobrazená ikona představuje aktuální zobrazení. Poté v dialogovém okně „Nastavení zobrazení“ zapněte Noční režim.

Jas displeje

Nastavte si jas displeje tak, aby se podle potřeby zlepšila čitelnost.

 1. Přejděte na obrazovku nastavení zařízení.

 2. Klepněte na možnost Obrazovka.

 3. Zakažte nebo povolte Adaptivní jas.

 4. Posuňte jezdce jasu na požadovanou úroveň.

../_images/brightness.png

Správa nastavení zvuku

Talkback

Aplikace Acrobat podporuje funkci Talkback, integrovanou čtečku obrazovky v systému Android. Je-li tato funkce na vašem zařízení dostupná:

 1. Přejděte na obrazovku nastavení zařízení.

 2. Klepněte na možnost Usnadnění přístupu (nebo ji vyhledejte, pokud se tato položka nabídky nezobrazuje).

 3. Klepněte na možnost Talkback.

 4. Povolte tuto funkci.

Jiné čtečky pro převod textu na řeč

Vaše zařízení může nabízet i jiné čtečky obrazovky nebo funkce převodu textu na řeč. Může být nutné otevřít aplikaci nastavení a najít funkce zvuku vašeho zařízení.

Zde je příklad z jednoho zařízení:

 1. Přejděte na obrazovku nastavení zařízení.

 2. Klepněte na možnost Usnadnění přístupu (nebo ji vyhledejte, pokud se tato položka nabídky nezobrazuje).

 3. Klepněte na možnost Výstup převodu textu na řeč.

 4. Konfigurujte nastavení podle potřeby. Můžete například zvolit upřednostňovaný nástroj převodu textu na řeč, jazyk, rychlost řeči a výšku hlasu.

../_images/talkback.png

Použití funkce gest

Aplikace podporuje standardní gesta funkce TalkBack, jak jsou popsána v dokumentaci společnosti Google.

Používání klávesových zkratek

Zkratky jsou v současnosti dostupné pouze na zařízeních Chromebook.

Zkratky k procházení stránek a souborů

Navigační zkratky

Funkce

Zkratka

Posun nahoru

Šipka nahoru

Posun dolů

Šipka dolů

První stránka

Shift + Ctrl + šipka nahoru

Poslední stránka

Shift + Ctrl + šipka dolů

Posun

Mezerník

Přiblížení

Ctrl + rovnítko

Oddálení

Ctrl + spojovník

Zpět

Ctrl + Z

Znovu

Ctrl + Shift + Z

Vyhledávání

Ctrl + F

Kopírovat

Ctrl + C

Vložit

Ctrl + V

Tisk

Ctrl + P

Zkratky pro přidávání poznámek

Zatímco víceklávesové zkratky fungují automaticky, jednoklávesové zkratky je třeba ručně povolit. Jednoklávesové zkratky na zařízení Chromebook povolíte tak, že přejdete do nastavení zařízení a aktivujete možnost Povolit klávesové zkratky.

Zkratky pro přidávání poznámek

Funkce

Zkratka

Nástroj nalepovacího lístečku

S

Nástroj pro úpravy textu

E

Zvýrazňovač

U

Cyklické procházení označení textu: Zvýraznit, podtrhnout, přeškrtnout

Shift + U

Nástroj pro kreslení

D

Potvrzení textové značky/volné kresby

Enter

Přidání záložky aktuálně zobrazené stránky PDF

Ctrl + D

Otevření/zavření pravého podokna

Ctrl + Shift + B

Přetažení karet v pravém podokně

Ctrl + tab

Zkratky pro domovskou obrazovku

Zkratky pro domovskou obrazovku

Funkce

Zkratka

Posun nahoru v seznamu souborů

Šipka nahoru

Posun dolů v seznamu souborů

Šipka dolů

Otevření libovolného souboru nebo složky

Enter

Přepnout karty domovské obrazovky

Ctrl + tab / Ctrl + <číslo příslušné karty>

Vyhledávání

Ctrl + F