Otevírání souborů

Doporučujeme prohlížet soubory PDF v aplikaci Acrobat Reader, protože jiné prohlížeče nemusejí zobrazovat položky jako jsou lístky s poznámkami, zvýraznění, volné kreslení, ruční podpisy, data vyplněných formulářů a další. Soubory můžete otevřít v aplikaci Acrobat Reader z:

 • E-mailu a přiložených souborů

 • Prohlížečů, jako jsou Firefox, Edge a Chrome

 • Cloudových umístění, jako je služba Dropbox, OneDrive a Disk Google

 • Ze svého zařízení

Poznámka

V případě pracovních postupů, které se vás dotazují, zda otevřít aplikaci Acrobat pouze jednou, nebo pokaždé, vyberte možnost Vždy, abyste aplikaci Acrobat nastavili jako výchozí prohlížeč souborů PDF. Díky tomu získáte přístup k bohaté podpoře standardu PDF a bezplatným funkcím souborů PDF jako je sdílení, přidávání poznámek a další.

Otevírání souboru z cloudu

Aplikaci Acrobat Reader můžete použít k práci na souborech PDF z e-mailů, na souborech ve službě Adobe Document Cloud nebo v dalších službách poskytující úložiště, jako jsou Dropbox, Disk Google nebo OneDrive. Upravený soubor PDF se automaticky uloží na původní umístění. Podporované aplikace lze do účtu dle potřeby předinstalovat nebo přidat později.

../_images/files.png

Abyste získali přístup k souboru ve službě Document Cloud, Dropbox, OneDrive nebo Disk:

 1. Přejděte na stránku ikonu souboru Soubory.

 2. Klepněte na jednu z možností cloudového úložiště.

  Pokud nemáte účet propojený, klepněte na možnost Přidat účet a dokončete pracovní postup.

 3. Jakmile přístup získáte, přejděte k libovolnému souboru a klepnutím ho v aplikaci Acrobat otevřete. Veškeré změny souboru PDF se automaticky uloží do cloudového úložiště.

 4. Nebo můžete klepnutím na možnost Procházet více souborů přejít do dalších úložišť, která jsou v zařízení dostupná.

../_images/browseotherlocations.png

Otevírání souborů PDF z e-mailu

Aplikace Acrobat Reader nyní umožňuje přístup ke všem souborům PDF z přidruženého e-mailového účtu. Otevírání souborů PDF z e-mailu:

 1. Přejděte na stránku ikonu souboru Soubory.

 2. Klepnutím na soubory PDF z e-mailů a klepnutím na složku zobrazíte seznam souborů PDF.

 3. Soubor PDF otevřete klepnutím na jeho název. Soubor PDF můžete později znovu otevřít ze seznamu posledních souborů.

 4. Klepnutím na ikona nabídky proveďte jeden nebo více z následujících úkonů:

  • Zobrazení data přijetí a jména odesílatele.

  • Klepnutím na možnost Zobrazit e-mail si můžete přečíst zdrojový e-mail.

  • Klepnutím na možnost Upravit PDF můžete upravit soubor PDF.

  • Klepnutím na možnost Sdílet můžete soubor PDF sdílet s ostatními.

  • Označte soubor hvězdičkou.

  • Klepnutím na možnost Uložit kopii uložte kopii souboru PDF.

  • Klepnutím na možnost Odebrat z posledních zabráníte zobrazení souboru v seznamu posledních souborů.

../_images/open_email_pdfs.png

Otevírání přílohy e-mailu

Jak otevřít soubor PDF, který je přílohou e-mailu:

 1. Dlouze stiskněte přílohu ve formátu PDF.

 2. V zobrazeném dialogovém okně „Otevřít v“ vyberte aplikaci Adobe Acrobat.

 3. Klepněte na položku Vždy nebo Pouze jednou. PDF se otevře v aplikaci Acrobat.

../_images/open-email-attachments.png

Otevírání souboru z prohlížeče

Pamatujte si, že pracovní postupy se mohou lišit u jednotlivých prohlížečů. Otevírání PDF otevřeného v prohlížeči Chrome:

 1. Klepněte na ikona nabídky

 2. Klepněte na položku Otevřít v programu

 3. Klepněte na Acrobat.

Otevírání souborů obrázků

Aplikace Acrobat Reader umožňuje otevírat soubory obrázků ve formátu jpeg, jpg, png a dalších formátech souborů. Otevřený soubor obrázku lze sdílet s ostatními, uložit jako kopii, převést do PDF nebo otevřít v jiných aplikacích podporujících obrázky, které jsou k dispozici ve vašem zařízení.

Postup:

 1. Přejděte na stránku ikonu souboru Soubory.

 2. Klepněte na jednu z možností cloudového úložiště.

 3. Klepnutím na soubor obrázku jej otevřete. Poté klepněte na položku ikona nabídky v horní nabídce.

../_images/openwith-menu.png
 1. V otevřeném dialogovém okně vyberte jednu z následujících akcí podle potřeby:

  • Chcete-li převést soubor obrázku na PDF, klepněte na možnost Vytvořit PDF.

   Pro převádění souborů obrázků do formátu PDF potřebujete předplatné Adobe Acrobat Premium nebo Adobe Acrobat Pro DC. Zjistěte, jak Vytvořit PDF.

  • Chcete-li sdílet soubor obrázku, klepněte na možnost Sdílet. Případně klepněte na možnost ikona sdílení v horní nabídce otevřeného souboru a postupujte podle kroků.

  • Chcete-li označit soubor jako oblíbený, klepněte na možnost Označit hvězdičkou.

  • Chcete-li kopírovat soubor, klepněte na možnost Uložit kopii a vyberte umístění pro uložení souboru.

  • Chcete-li soubor otevřít v jiných aplikacích, klepněte na možnost Otevřít v programu. Poté v otevřeném dialogovém okně Otevřít v programu klepněte na jednu z dostupných aplikací. Otevře soubor obrázku ve vybrané aplikaci.

../_images/openwith.png