Kontrola souborů

Viz také

NEŽ ZAČNETE? Zkontrolujte, zda níže uvedená obrazovka odpovídá rozhraní vašeho produktu. Pokud ano, používáte naše klasické rozhraní. Podívejte se, jak sdílet a kontrolovat soubory pomocí našeho klasického rozhraní. Pokud ne, pokračujte ve čtení.

../_images/aa-old-ui.png

Aplikace Acrobat Reader nabízí širokou škálu funkcí a nástrojů, které slouží ke kontrole sdílených souborů. Pomocí funkcí sdílení a kontroly můžete:

 • Přidávat poznámky a anotace, upravovat poznámky, odpovídat na ně a přijímat upozornění, když dojde k aktivitě u poznámek ve vašem vláknu.

 • Využívat synchronizace sdílených souborů na všech připojených zařízeních.

 • Vytvářet kontroly, podílet se na nich a spravovat je.

Postup kontrolování souborů:

 1. V e-mailu s pozvánkou k recenzi, který obdržíte, klikněte na odkaz. Dokument k recenzi se automaticky otevře v aplikaci Acrobat Reader.

 2. Přihlaste se pomocí svého Adobe ID, pokud ještě nejste přihlášeni. Chcete-li získat přístup k recenzovaným souborům, musíte se přihlásit ke svému účtu.

 3. Pomocí dolního panelu nástrojů můžete podle potřeby přidávat poznámky, přidávat poznámky ke zvýraznění, odpovídat na poznámky nebo je odstraňovat.

  ../_images/review-toolbar.png

Dokument se automaticky ukládá a vaše poznámky si mohou prohlížet všichni kontroloři. Soubory lze recenzovat i v režimu offline. Aplikace ukládá vaše poznámky a po navázání připojení je synchronizuje s dokumentem.

Práce s textovými poznámkami

Ikona poznámky ikona poznámky3 označuje textovou poznámku ke sdílenému dokumentu. Acrobat automaticky přiřadí každému kontrolorovi unikátní barvu. Chcete-zobrazit, odpovědět nebo upravit poznámku, klepněte na ikonu poznámky. V dolní části se zobrazí panel pro úpravy poznámek.

../_images/commentpanel-new.png

Panel pro úpravy poznámek můžete použít k následujícím účelům:

 • Odpověď na textovou poznámku

  Chcete-li odpovědět na poznámku:

  1. Klepněte na ikonu ikona poznámky3 u jakékoli poznámky. Případně v seznamu poznámek klepněte na tu, na kterou chcete odpovědět.

  2. V panelu pro úpravy poznámek, který se otevře, napište svou odpověď a klepněte na Odpovědět.

 • Zmínit konkrétního kontrolora

  Při odpovídání na poznámku můžete použít značku @zmínit k přímému odkazování na danou osobu. Odesílatelé dokumentů mohou také přímo pozvat další osoby pomocí značky @zmínka. Chcete-li značku použít:

  1. Vytvořte novou poznámku nebo odpovězte na poznámku.

  2. Klepněte na možnost ikona @ a vyberte jméno ze seznamu kontrolorů.

  3. Dokončete poznámku a klepněte na Publikovat.

  Jmenovanému uživateli bude odesláno upozornění, že byl specificky zmíněn nebo pozván ke kontrole dokumentu.

 • Odstranění vlastních poznámek

  Vlastník dokumentu k recenzi může odstranit jakoukoli poznámku. Ostatní kontroloři však mohou mazat pouze své vlastní poznámky. Pro odstranění poznámky klepněte na poznámku, kterou chcete odstranit. Poté klepněte na ikonu ikona odstranění v panelu poznámek.

 • Úprava vlastních poznámek

  Kontroloři mohou upravovat pouze vlastní poznámky. Pro úpravu poznámky na ni klepněte, aby se zobrazil panel pro úpravu poznámek. Poté klepněte na možnost ikona nabídky > Upravit odpověď.

 • Otevření seznamu poznámek

  Pro otevření seznamu poznámek:

  • V panelu pro úpravu poznámek klepněte na ikonu ikona odrážky.

  • Případně na horním panelu nabídky klepněte na možnost ikona nabídky > Poznámky.

 • Procházení poznámek

  Pokud dokumenty obsahují velký počet poznámek, můžete použít nástroje pro procházení.

  • V seznamu poznámek procházejte nahoru a dolů poznámkami.

  • U konkrétní poznámky můžete pohybem vlevo a vpravo procházet jednotlivé poznámky.

 • Filtrování poznámky

  Filtrovat poznámky lze podle časového rámce, kontrolorů a toho, zda je (či není) poznámka přečtena nebo vyřešena. Postup:

  1. Klepněte na ikona filtrování

  2. Klepněte na libovolné filtry.

  3. Klepněte na možnost Použít.

  ../_images/filters.png

  Když použijete filtry, zobrazí se v horní části panel filtrování, který ukazuje počet vybraných filtrů a tlačítko Vymazat. Klepnutím na Vymazat odeberete všechny filtry.

  ../_images/filterbar.png

Práce s hlasovými poznámkami

Dokument může obsahovat také hlasové poznámky označené symbolem voicecomment. Hlasovou poznámku si můžete poslechnout, reagovat na ni nebo ji odstranit.

Poslechuní nebo reakce na hlasovou poznámku:

 1. Klepnutím na voicecomment můžete pracovat s hlasovou poznámkou. Případně v seznamu poznámek klepněte na tu, kterou si chcete poslechnout.

 2. V otevřeném panelu hlasových poznámek vyberte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li si poslechnout hlasovou poznámku, klepněte na playicon

  • Chcete-li odpovědět na hlasovou poznámku, klepněte na voicereply a poté napište zprávu. Po dokončení klepněte na možnost Odpovědět.

  • Chcete-li odstranit hlasovou poznámku, klepněte na trash

../_images/voice-comment.png

Zobrazování upozornění

Upozornění vám odešlou oznámení na požadavky a/nebo zprávy od odesílatele v reálném čase. V závislosti na nastavení se upozornění mohou zobrazovat také na domovské stránce vašeho zařízení.

Pro zobrazení nejnovějších upozornění klepněte na ikona zvonku. Zobrazí seznam následujících dvou typů upozornění:

 • Žádosti: Jedná se o akční položky, jako jsou přímé zprávy, žádosti o recenzi souboru a další.

 • Upozornění: Jsou to jednoduché zprávy.

  ../_images/notifications.png

Správa kontrol

Pokud kontroloři zobrazí váš soubor nebo k němu přidají poznámku, aplikace Acrobat vám odešle oznámení. Můžete také aktivně sledovat kontrolu online nebo z počítače.

Po sdílení souboru můžete toto sdílení sledovat a spravovat. Můžete dělat následující:

 • Posílat zprávy kontrolorům. Zprávy se přijímají jako oznámení.

 • Zobrazit seznam kontrolorů.

 • Přidávání kontrolorů.

 • Rušení sdílení souborů a odstraňování recenzí.

Recenzi můžete spravovat kliknutím na ikona nabídky z otevřeného dokumentu. Otevře se dialogové okno pro prohlížení, jak je zobrazeno níže.

../_images/managereview.png

Přidávání kontrolorů

Vlastníci kontrolovaných souborů mohou kdykoli přidávat kontrolory do otevřených sdílení/kontrol.

Z libovolného seznamu souborů (Domů, Sdílené nebo Výsledky hledání):

 1. Klepněte na ikona nabídky

 2. Klepněte na možnost Lidé.

 3. V otevřeném dialogovém okně klepněte na možnost Přidat.

 4. Zadejte e-mailovou adresu osoby, kterou chcete přidat. Až budete hotovi, klepněte na tlačítko Zpět.

Zobrazení popisu kontroly

Chcete-li zobrazit původní zprávu, kterou jste odeslali se sdíleným souborem:

 1. V nabídce Domovská stránka, Sdílené nebo Výsledky vyhledávání otevřete sdílený soubor.

 2. Klepněte na ikona nabídky

 3. Klepněte na Zpráva.

Zrušení sdílení souboru

Zrušení sdílení souboru:

 1. V seznamu souborů v části Domovská stránka, Sdílené nebo Výsledky vyhledávání klepněte na možnost ikona nabídky.

 2. Nebo otevřete soubor a klepněte na ikona nabídky.

 3. Klepněte na možnost Přestat sdílet soubor.

 4. Dalším klepnutím na Zrušit sdílení potvrďte.

Jakmile zrušíte sdílení souboru, všem uživatelům bude omezen přístup k souboru.

Odstranění sdílení nebo kontroly

Soubor mohou odstranit pouze vlastníci recenzovaných souborů. Postup:

 1. V seznamu souborů v části Domovská stránka, Sdílené nebo Výsledky vyhledávání klepněte na možnost ikona nabídky

 2. Klepněte na možnost Odstranit.

 3. Dalším klepnutím na Odstranit potvrďte.

Poznámka

Odstraněním oprávnění ke sdílení a recenzi neodstraníte soubor jako takový.

Nahlášení zneužití

Kontroloři mohou nahlásit zneužití, když jiný kontrolor poruší podmínky použití společnosti Adobe:

 1. Klepněte na ikona nabídky

 2. Klepněte na možnost Oznámit zneužití.

 3. Vyberte prohlížeč pro otevření formuláře pro oznámení zneužití.

 4. Ve formuláři pro oznámení zneužití vyplňte požadované podrobnosti.

 5. Klepněte na možnost Oznámit zneužití.

  ../_images/report-abuse.png

Odebrání sebe sama z kontroly

Odebrání sebe sama z kontroly:

 1. Klepněte na ikona nabídky

 2. Klepněte na Odebrat mě.

 3. Opětovným klepnutím na Odebrat mě potvrďte, že se chcete odebrat z kontroly.