Sdílení a kontrola souborů (klasické prostředí)

Viz také

NEŽ ZAČNETE? Zkontrolujte, zda níže uvedená obrazovka odpovídá rozhraní vašeho produktu. Pokud ano, máte k dispozici naše nové a intuitivnější rozhraní. Podívejte se, jak sdílet soubory pomocí nového prostředí a jak kontrolovat soubory pomocí nového prostředí. Pokud ne, pokračujte ve čtení.

../_images/new-ui-file.png

Aplikace Acrobat Reader nabízí širokou škálu funkcí a nástrojů, které slouží ke sdílení a kontrole souborů. Pomocí funkcí sdílení a kontrole můžete:

 • Sdílet soubory pouze pro zobrazení nebo sdílet soubory pro kontrolu, aby příjemci mohli komentovat soubory a označovat je poznámkami.

 • Sdílet odkaz na soubor PDF s ostatními.

 • Odeslat kopii souboru ostatním.

 • Uložit kopii sdíleného souboru pro úpravy.

 • Získat přístup k sadě funkcí a uživatelskému rozhraní pro sdílení, jejichž funkce jsou stejné napříč stolním počítačem, webovým rozhraním i mobilními zařízeními.

 • Využívat synchronizace souborů na všech připojených zařízeních.

 • Vytvářet kontroly, podílet se na nich a spravovat je.

Sdílení souboru PDF

Abyste mohli sdílet soubory uložené v cloudu, musí být vaše zařízení připojeno k internetu. Jak sdílet soubory PDF:

 1. Otevřete PDF a klepněte na možnost ikona sdílení.

 2. Případně v seznamu Poslední soubory nebo v souborech v libovolném umístění klepněte na ikonu ikona nabídky > Sdílet u souboru, který chcete sdílet.

  ../_images/share-document-link-dialog.png
 1. V otevřeném dialogovém okně funkce Sdílet odkaz na dokument vyberte požadovanou možnost sdílení a pokračujte v pracovním postupu.

Sdílení e-mailem

 1. Otevřete PDF a klepněte na možnost ikona sdílení.

 2. V otevřeném dialogovém okně funkce Sdílet odkaz na dokument klepněte na ikonu e-mailové aplikace, kterou chcete použít.

 3. Na otevřené e-mailové stránce zadejte jednu nebo více e-mailových adres a v případě potřeby zadejte zprávu pro příjemce.

 4. Klepněte na ikona šipky odeslání

  ../_images/share-email-compose.png

Sdílení pomocí přímých pozvánek

 1. Otevřete PDF a klepněte na možnost ikona sdílení.

 2. V otevřeném dialogovém okně funkce Sdílet odkaz na dokument klepněte na možnost Pozvat osoby.

 3. V otevřeném dialogovém okně funkce Sdílet s ostatními zadejte e-mailové adresy příjemců.

  ../_images/invite-others-dialog.png
 1. Můžete klepnout na řádek předmětu či textové pole zprávy a začít s úpravami.

 2. Můžete zapnout funkci Povolit poznámky, pokud chcete, aby příjemci přidávali poznámky nebo anotace. Pokud je tlačítko Povolit poznámky vypnuté, soubor je v režimu pouze ke čtení.

 3. Chcete-li nastavit termín dokončení pro soubory sdílené k recenzi, klepněte na možnost ikona ozubeného kola > Nastavit termín. Nastavte požadované datum a klepněte na Nastavit termín.

 4. Klepněte na možnost Odeslat.

Váš soubor se automaticky nahraje do cloudového úložiště Adobe. Příjemci dokumentu mohou získat přístup k souboru z webu i ze stolního počítače nebo mobilního telefonu. Všechny sdílené soubory v seznamu souborů jsou označeny ikonou ikona seznamu sdílených souborů.

Sdílení souboru PDF pomocí značky @zmínka

Pokud s někým chcete okamžitě sdílet soubor PDF:

 1. Otevřete soubor PDF a klepněte na možnost ikona úprav > Poznámka.

 2. Na dolním panelu nástrojů klepněte na ikonu ikona poznámky a poté klepněte na dokument, do kterého chcete přidat poznámku.

 3. V zobrazeném poli poznámky zadejte @ a poté ze zobrazeného seznamu uživatelů vyberte uživatele.

 4. Zadejte zprávu pro uživatele a poté klepněte na Publikovat.

Soubor bude sdílen se zmíněnými uživateli a poté se zobrazí zpráva s potvrzením.

Poznámka

Příjemci dokumentu PDF mohou rovněž použít značku @zmínka a přizvat a přidat k recenzi dokumentu další osoby. Pokud však vaše organizace nebo odesílatel dokumentu nastavili omezení sdílení, příjemci nemohou přidávat k recenzi dokumentu další nové osoby. Pokud se příjemci pokusí přidat nové osoby k dokumentu s omezením, zobrazí se níže uvedená zpráva. Pokud přidáte k dokumentu bez omezení osoby mimo vaši organizaci, přijde jim upozornění prostřednictvím denního oznámení.

../_images/at-mention-restriction.png

Odesílání kopie souboru

Můžete také odeslat kopii souboru. Postup:

 1. Otevřete PDF a klepněte na možnost ikona sdílení.

 2. Případně v seznamu Poslední soubory nebo v souborech v libovolném umístění klepněte na ikonu ikona nabídky > Sdílet u souboru, který chcete sdílet.

 3. V otevřeném dialogovém okně Sdílet s ostatními klepněte na možnost Odeslat kopii.

 4. V otevřeném dialogovém okně vyberte požadovanou možnost sdílení a pokračujte v procesu.

Sdílení kopie souboru může být časově úsporné a také vám poskytne alternativní způsoby doručení souboru. Například můžete soubor odeslat jako přílohu e-mailu.

../_images/send-a-copy-dialog.png

Když odešlete kopii souboru e-mailem, příjemci obdrží také odkaz na aplikaci Acrobat Reader. Pokud nemají na svém zařízení aplikaci nainstalovanou, odkaz je přesměruje do obchodu Play Store nebo Galaxy Store.

../_images/send-a-copy-app-link.png

Přidání osob do sdíleného souboru

S předplatným aplikace Acrobat Premium mohou vlastníci souborů sdílet již sdílený soubor s více lidmi. Do sdíleného dokumentu můžete pozvat více osob pomocí jednoho z následujících dvou způsobů:

 • Přidávání osob pomocí Sdílení

  1. Otevřete sdílený soubor a klepněte na možnost ikona sdílení

  2. V otevřeném dialogovém okně vyberte jakoukoli z možností sdílení a pokračujte v pracovním postupu.

  ../_images/shared-file-share-dialog.png
  1. Pokud chcete osoby přidat do sdíleného souboru přímo, klepněte na Pozvat osoby.

  2. V zobrazeném dialogovém okně Sdílet s ostatními zadejte názvy e-mailových adres osob, které chcete přidat.

  3. Klepněte na možnost Odeslat.

  ../_images/shared-file-add-people.png

  Poznámka: Není možné změnit zprávu, kterou jste odeslali s původním sdílením.

 • Zasílání přímých pozvánek pomocí značky @zmínka

  1. Pokud již nejste přihlášeni, přihlaste se ke svému účtu.

  2. Otevřete sdílený soubor PDF. Přímé pozvánky můžete ostatním uživatelům zasílat pouze v případě souborů PDF, které jste sdíleli.

  3. Na dolním panelu nástrojů klepněte na ikonu ikona poznámky a poté klepněte na dokument, do kterého chcete přidat poznámku.

  4. V zobrazeném poli poznámky klepněte na @ a poté vyberte uživatele ze seznamu kontaktů.

  5. Zadejte zprávu pro uživatele a poté klepněte na Publikovat.

  ../_images/mention-user.png

  Po odeslání pozvánky uvidíte následující zprávu s potvrzením.

  ../_images/other-user-invited.png

Přidaným osobám se zobrazí e-mailové upozornění a jsou zahrnuty do seznamu osob ve sdíleném souboru.

Ukládání kopií sdílených souborů

Můžete uložit kopii sdíleného souboru včetně poznámek k recenzi, jsou-li tam nějaké. Postup:

 1. Otevřete soubor z cloudového úložiště Adobe.

 2. Klepněte na ikonu ikona nabídky > Uložit kopii.

 3. Ze zobrazených možností vyberte cíl a klepněte na odkaz Uložit.

  ../_images/saveacopy.png

Změna sdílených souborů

Sdílený soubor můžete upravit jedním z následujících dvou způsobů:

 • Zrušte sdílení souboru, dle potřeby jej upravte a poté jej znovu sdílejte s příjemci.

 • Vytvořte kopii sdíleného souboru a upravte ji.

Úprava sdíleného souboru vytvořením kopie:

 1. Klepnutím na soubor v seznamu sdílených souborů jej otevřete.

 2. V horní nabídce klepněte na možnost ikona nabídky > Upravit PDF. Případně klepněte na možnost ikona úprav > Upravit PDF.

 3. V dialogovém okně, které se otevře, klepněte na možnost Vytvořit kopii. Vytvoří se kopie souboru, která se otevře v režimu nástroje.

  ../_images/modify_shared_file.png

Poznámka

Vytvořit kopii pro úpravy mohou pouze vlastníci souboru. Příjemci sdíleného souboru nemohou upravovat sdílené soubory.

Kontrola souborů

Funkce kontroly vám umožňuje přidávat poznámky a anotace, upravovat poznámky, odpovídat na ně a přijímat upozornění, když dojde k aktivitě u poznámek ve vašem vláknu. Postup kontrolování souborů:

 1. V e-mailu s pozvánkou k recenzi, který obdržíte, klikněte na odkaz. Dokument k recenzi se automaticky otevře v aplikaci Acrobat Reader.

 2. Přihlaste se pomocí svého Adobe ID, pokud ještě nejste přihlášeni. Chcete-li získat přístup k recenzovaným souborům, musíte se přihlásit ke svému účtu.

 3. Pomocí dolního panelu nástrojů můžete podle potřeby přidávat poznámky, přidávat poznámky ke zvýraznění, odpovídat na poznámky nebo je odstraňovat.

  ../_images/review-toolbar.png

Dokument se automaticky ukládá a vaše poznámky si mohou prohlížet všichni kontroloři. Soubory lze recenzovat i v režimu offline. Aplikace ukládá vaše poznámky a po navázání připojení je synchronizuje s dokumentem.

Práce s textovými poznámkami

Ikona poznámky ikona poznámky3 označuje textovou poznámku ke sdílenému dokumentu. Acrobat automaticky přiřadí každému kontrolorovi unikátní barvu. Chcete-zobrazit, odpovědět nebo upravit poznámku, klepněte na ikonu poznámky. V dolní části se zobrazí panel pro úpravy poznámek.

../_images/commentpanel-new.png

Panel pro úpravy poznámek můžete použít k následujícím účelům:

 • Odpověď na textovou poznámku

  Chcete-li odpovědět na poznámku:

  1. Klepněte na ikonu ikona poznámky3 u jakékoli poznámky. Případně v seznamu poznámek klepněte na tu, na kterou chcete odpovědět.

  2. V panelu pro úpravy poznámek, který se otevře, napište svou odpověď a klepněte na Odpovědět.

 • Zmínit konkrétního kontrolora

  Při odpovídání na poznámku můžete použít značku @zmínit k přímému odkazování na danou osobu. Odesílatelé dokumentů mohou také přímo pozvat další osoby pomocí značky @zmínka. Chcete-li značku použít:

  1. Vytvořte novou poznámku nebo odpovězte na poznámku.

  2. Klepněte na možnost ikona @ a vyberte jméno ze seznamu kontrolorů.

  3. Dokončete poznámku a klepněte na Publikovat.

  Jmenovanému uživateli bude odesláno upozornění, že byl specificky zmíněn nebo pozván ke kontrole dokumentu.

 • Odstranění vlastních poznámek

  Vlastník dokumentu k recenzi může odstranit jakoukoli poznámku. Ostatní kontroloři však mohou mazat pouze své vlastní poznámky. Pro odstranění poznámky klepněte na poznámku, kterou chcete odstranit. Poté klepněte na ikonu ikona odstranění v panelu poznámek.

 • Úprava vlastních poznámek

  Kontroloři mohou upravovat pouze vlastní poznámky. Pro úpravu poznámky na ni klepněte, aby se zobrazil panel pro úpravu poznámek. Poté klepněte na možnost ikona nabídky > Upravit odpověď.

 • Otevření seznamu poznámek

  Pro otevření seznamu poznámek:

  • V panelu pro úpravu poznámek klepněte na ikonu ikona odrážky.

  • Případně na horním panelu nabídky klepněte na možnost ikona nabídky > Poznámky.

 • Procházení poznámek

  Pokud dokumenty obsahují velký počet poznámek, můžete použít nástroje pro procházení.

  • V seznamu poznámek procházejte nahoru a dolů poznámkami.

  • U konkrétní poznámky můžete pohybem vlevo a vpravo procházet jednotlivé poznámky.

 • Filtrování poznámky

  Filtrovat poznámky lze podle časového rámce, kontrolorů a toho, zda je (či není) poznámka přečtena nebo vyřešena. Postup:

  1. Klepněte na ikona filtrování

  2. Klepněte na libovolné filtry.

  3. Klepněte na možnost Použít.

  ../_images/filters.png

  Když použijete filtry, zobrazí se v horní části panel filtrování, který ukazuje počet vybraných filtrů a tlačítko Vymazat. Klepnutím na Vymazat odeberete všechny filtry.

  ../_images/filterbar.png

Práce s hlasovými poznámkami

Dokument může obsahovat také hlasové poznámky označené symbolem voicecomment. Hlasovou poznámku si můžete poslechnout, reagovat na ni nebo ji odstranit.

Poslechuní nebo reakce na hlasovou poznámku:

 1. Klepnutím na voicecomment můžete pracovat s hlasovou poznámkou. Případně v seznamu poznámek klepněte na tu, kterou si chcete poslechnout.

 2. V otevřeném panelu hlasových poznámek vyberte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li si poslechnout hlasovou poznámku, klepněte na playicon

  • Chcete-li odpovědět na hlasovou poznámku, klepněte na voicereply a poté napište zprávu. Po dokončení klepněte na možnost Odpovědět.

  • Chcete-li odstranit hlasovou poznámku, klepněte na trash

../_images/voice-comment.png

Zobrazování upozornění

Upozornění vám odešlou oznámení na požadavky a/nebo zprávy od odesílatele v reálném čase. V závislosti na nastavení se upozornění mohou zobrazovat také na domovské stránce vašeho zařízení.

Pro zobrazení nejnovějších upozornění klepněte na ikona zvonku. Zobrazí seznam následujících dvou typů upozornění:

 • Žádosti: Jedná se o akční položky, jako jsou přímé zprávy, žádosti o recenzi souboru a další.

 • Upozornění: Jsou to jednoduché zprávy.

  ../_images/notifications.png

Správa kontrol

Pokud kontroloři zobrazí váš soubor nebo k němu přidají poznámku, aplikace Acrobat vám odešle oznámení. Můžete také aktivně sledovat kontrolu online nebo z počítače.

Po sdílení souboru můžete toto sdílení sledovat a spravovat. Můžete dělat následující:

 • Posílat zprávy kontrolorům. Zprávy se přijímají jako oznámení.

 • Zobrazit seznam kontrolorů.

 • Přidávání kontrolorů.

 • Rušení sdílení souborů a odstraňování recenzí.

Recenzi můžete spravovat kliknutím na ikona nabídky z otevřeného dokumentu. Otevře se dialogové okno pro prohlížení, jak je zobrazeno níže.

../_images/managereview.png

Přidávání kontrolorů

Vlastníci kontrolovaných souborů mohou kdykoli přidávat kontrolory do otevřených sdílení/kontrol.

Z libovolného seznamu souborů (Domů, Sdílené nebo Výsledky hledání):

 1. Klepněte na ikona nabídky

 2. Klepněte na možnost Lidé.

 3. V otevřeném dialogovém okně klepněte na možnost Přidat.

 4. Zadejte e-mailovou adresu osoby, kterou chcete přidat. Až budete hotovi, klepněte na tlačítko Zpět.

Zobrazení popisu kontroly

Chcete-li zobrazit původní zprávu, kterou jste odeslali se sdíleným souborem:

 1. V nabídce Domovská stránka, Sdílené nebo Výsledky vyhledávání otevřete sdílený soubor.

 2. Klepněte na ikona nabídky

 3. Klepněte na Zpráva.

Zrušení sdílení souboru

Zrušení sdílení souboru:

 1. V seznamu souborů v části Domovská stránka, Sdílené nebo Výsledky vyhledávání klepněte na možnost ikona nabídky.

 2. Nebo otevřete soubor a klepněte na ikona nabídky.

 3. Klepněte na možnost Přestat sdílet soubor.

 4. Dalším klepnutím na Zrušit sdílení potvrďte.

Jakmile zrušíte sdílení souboru, všem uživatelům bude omezen přístup k souboru.

Odstranění sdílení nebo kontroly

Soubor mohou odstranit pouze vlastníci recenzovaných souborů. Postup:

 1. V seznamu souborů v části Domovská stránka, Sdílené nebo Výsledky vyhledávání klepněte na možnost ikona nabídky

 2. Klepněte na možnost Odstranit.

 3. Dalším klepnutím na Odstranit potvrďte.

Poznámka

Odstraněním oprávnění ke sdílení a recenzi neodstraníte soubor jako takový.

Nahlášení zneužití

Kontroloři mohou nahlásit zneužití, když jiný kontrolor poruší podmínky použití společnosti Adobe:

 1. Klepněte na ikona nabídky

 2. Klepněte na možnost Oznámit zneužití.

 3. Vyberte prohlížeč pro otevření formuláře pro oznámení zneužití.

 4. Ve formuláři pro oznámení zneužití vyplňte požadované podrobnosti.

 5. Klepněte na možnost Oznámit zneužití.

  ../_images/report-abuse.png

Odebrání sebe sama z kontroly

Odebrání sebe sama z kontroly:

 1. Klepněte na ikona nabídky

 2. Klepněte na Odebrat mě.

 3. Opětovným klepnutím na Odebrat mě potvrďte, že se chcete odebrat z kontroly.