Správa nastavení

Nastavení zařízení

Aplikace Acrobat Reader využívá výchozí nastavení a funkce zařízení, aby vám usnadnila a urychlila práci s dokumenty. Pokud chcete zefektivnit funkci sdílení souborů a práce s nimi, povolte aplikaci přístup k fotoaparátu, kontaktům a úložišti.

Poznámka

Jako výchozí jsou povoleny pouze oznámení. Abyste získali přístup k dalším funkcím, budete dle potřeby vyzváni k udělení povolení.

Nastavení oprávnění zařízení

Změna oprávnění zařízení:

 1. Přejděte na obrazovku nastavení zařízení.

 2. Klepněte na možnost Aplikace > Adobe Acrobat > Oprávnění.

  ../_images/permissions.png
 1. Na stránce Oprávnění aplikace nastavte podle potřeby přístupová oprávnění pro jednu nebo více z následujících možností:

  • Úložiště: Můžete povolit správu všech souborů, povolit přístup pouze k médiím nebo zakázat přístup k úložišti pro aplikaci.

   ../_images/storage-permissions.png

   Pokud nepovolíte oprávnění úložiště pro správu všech souborů, zobrazí se při pokusu o otevření souboru uloženého v zařízení výzva k povolení přístupu k úložišti zařízení, jak je uvedeno níže. Klepněte na možnost Přejít do nastavení a povolte přístup k úložišti.

   ../_images/allow-storage-access.png

   Poznámka: V zařízení se systémem Android 11 nebo novějším budete vyzváni, abyste aplikaci udělili přístup k souborům, a to i v případě, že jste tato oprávnění už v minulosti udělili.

  • Fotoaparát: Můžete povolit přístup k fotoaparátu při používání aplikace, zvolit, zda se má pokaždé zobrazit žádost o přístup, nebo zakázat přístup k fotoaparátu.

  • Kontakty: Aplikaci můžete povolit nebo zakázat přístup ke kontaktu.

Poznámka

Pracovní postup a uživatelské rozhraní se mohou dle verze operačního systému lišit.

Nastavení upozornění

Chování v oblasti oznámení je řízeno vaším zařízením (systém Android 8 a novější). Pokud jsou oznámení povolena, informují vás o změnách souboru, přidání poznámky k souboru ze strany kontrolora atd. Oznámení se zobrazují ve vašem zařízení i v aplikaci Acrobat. Když Acrobat zjistí nepřečtená oznámení, zobrazí ikona zvonku červenou tečku: ikona zvonku

Změna nastavení upozornění:

 1. Přejděte na obrazovku nastavení zařízení.

  Případně můžete v aplikaci klepnutím na ikona profilu > Předvolby > Otevřít aplikaci nastavení otevřít nastavení zařízení.

 2. Klepněte na Aplikace > Acrobat.

 3. Klepněte na možnost Upozornění.

 4. Nastavte oprávnění dle potřeby.

../_images/notificationsettings.png

Zapnutí možnosti Tmavý (noční) režim

Pomocí tmavého režimu (nočního režimu u některých zařízení) si můžete usnadnit čtení při nedostatečném osvětlení, omezit namáhání očí, a dokonce prodloužit životnost baterie. Zapnutí možnosti Tmavý režim:

 1. Přejděte na obrazovku Nastavení zařízení.

 2. Klepněte na možnost Obrazovka.

 3. Na obrazovce nabídky Obrazovka vyberte položku Tmavý.

 4. V případě potřeby nastavte úroveň jasu.

../_images/nightmode.png

Vymazání dat aplikace

Data aplikace Acrobat Android můžete vymazat pomocí nastavení zařízení. Vymazání dat aplikace však trvale odstraní data aplikace, včetně následujících:

 • Všechny soubory v interním úložišti aplikace

 • Všechny soubory, které ještě nejsou synchronizovány se serverem

 • Nastavení aplikace

 • Uživatelské účty a databáze

 • Historie zobrazených souborů ze seznamu posledních souborů

Chcete-li zabránit ztrátě souborů a dat aplikací, musíte před vymazáním dat aplikace uložit kopii svých interních souborů. Postup:

 1. Otevřete aplikaci a přejděte na kartu Soubory.

 2. Klepněte na možnost V tomto zařízení.

 3. Ve složce Adobe Acrobat klepněte na ikonu ikona nabídky > Uložit kopii pro každý soubor, který chcete uložit.

../_images/files-on-device.png
 1. V seznamu umístění vyberte možnost cloudové úložiště Adobe nebo jiné umístění cloudového úložiště. Případně můžete uložit kopii souboru do složky „Downloads“ (Stažené soubory) ve svém zařízení.

 2. Klepněte na možnost Uložit.

Jakmile uložíte kopii všech svých souborů, vymažte data aplikace tímto postupem:

 1. V zařízení přejděte na obrazovku Nastavení a klepněte na Aplikace > Adobe Acrobat.

 2. Klepněte na možnost Úložiště

 3. Klepněte na možnost Vymazat data.

../_images/clear-data.png
 1. V zobrazeném dialogovém okně s varováním klepněte na Ok.

../_images/clear-app-data-message.png

Nastavení aplikace Acrobat

Nastavení aplikace Acrobat vám umožní přednastavit funkce pracovního postupu, jako jsou jméno autora poznámky, návrhy vyplňování formulářů atd. Chcete-li tato nastavení změnit, klepněte na ikona profilu a přejděte na příslušnou obrazovku.

../_images/mainmenu.png

Nastavení umístění souboru s hvězdičkou

Označení souborů hvězdičkou je podobné jako označování „oblíbených souborů“. Vedle souboru se v umístění, které určíte, objeví hvězdička.

Určení umístění souborů označených hvězdičkou:

 1. Klepněte na možnost ikona profilu > Předvolby.

 2. V části Umístění souboru označeného hvězdičkou klepněte na pole umístění.

 3. V otevřeném dialogovém okně vyberte jednu z následujících možností podle potřeby:

  • Cloudové úložiště Adobe: Automaticky synchronizuje soubory s hvězdičkou do cloudového úložiště.

  • Pouze toto zařízení: Označí soubor hvězdičkou na vašem zařízení.

  • Vždy se zeptat: Zobrazí se výzva k rozhodnutí, kam se má soubor pokaždé označit hvězdičkou.

../_images/stardialog.png
 1. Klepněte na OK.

Vypnutí automatického vyplňování formulářů

Aplikace ve výchozím nastavení automaticky naplňuje následné formuláře pomocí vaší historie vyplňování formulářů. Mezi zdroje návrhů patří:

 • Data z uložených formulářů: Pokud se první dvě písmena zadání shodují s daty, jež jste zadali u dříve uložených formulářů, návrhy se vyplní z historie používání.

 • Formáty data: Zadání prvního písmene nebo libovolného čísla do aktuálního data navrhuje následující formáty data: 8/06/2018; Srp 6, 2018; 6. srpna, 2018.

Zakázání této funkce:

 1. Klepněte na možnost ikona profilu > Předvolby.

 2. Zakažte možnost Při vyplňování formulářů navrhovat dříve používaná slova.

../_images/suggest.png

Smazání historie dat formulářů

Vaše historie používání se ukládá z vyplněných formulářů. Díky tomu může aplikace během psaní do polí formuláře nabízet návrhy. Chcete-li vymazat historii návrhů:

 1. Klepněte na možnost ikona profilu > Předvolby.

 2. Klepněte na možnost Vymazat návrhy.

 3. V dialogovém okně klepněte na možnost Odebrat.

../_images/clear-suggestions.png

Nastavení jména autora

Funkce kontroly vám umožní identifikovat se jako autor poznámek a anotací. Svoje autorské jméno můžete nastavit během kontroly, nebo jej můžete konfigurovat předem.

Postup:

 1. Klepněte na možnost ikona profilu > Předvolby.

 2. Klepněte na pole pod částí Jméno autora (pro poznámky).

 3. V otevřeném dialogovém okně zadejte jméno a klepněte na možnost Uložit.

../_images/authorname.png

Jas uzamčené obrazovky

Chcete-li zabránit automatickému ztmavení aplikace Acrobat během čtení, postupujte takto:

 1. Klepněte na možnost ikona profilu > Předvolby.

 2. Povolte zámek jasu obrazovky.

../_images/screenbrightlock.png

Nastavení umístění mezipaměti souboru

Pokud používáte pro ukládání souborů cloudové úložiště Adobe, můžete určovat, kam se budou soubory ukládat do mezipaměti.

 1. Klepněte na možnost ikona profilu > Předvolby.

 2. Klepněte na položku Umístění mezipaměti cloudového úložiště Adobe.

 3. Vyberte jedno z následujících umístění:

  • Interní úložiště: Tato možnost bezpečně ukládá data do pevné paměti zařízení.

  • SD karta: Tato možnost ukládá data na SD kartu, k níž mají přístup všechny aplikace a kterou lze ze zařízení vyjmout.

../_images/cache.png

Registrace do služby Intune

Aplikaci Acrobat lze nyní spravovat prostřednictvím služby MS Intune. Používá-li vaše organizace službu Intune pro správu zařízení a nastavení předvoleb (s využitím služby MAM), aplikace se zaregistruje automaticky prostřednictvím vašeho zařízení, když se v aplikaci otevře první podnikový dokument nebo dojde k propojení spravovaného účtu služby OneDrive. V případě služby Mobile Application Management (MAM) se aplikace Acrobat Reader zaregistruje do služby Intune automaticky.

Zda jste zaregistrováni, zkontrolujte takto:

 1. Klepněte na možnost ikona profilu > Předvolby.

 2. Přejděte ke službě Microsoft Intune.

Jste-li zaregistrování, objeví se Zaregistrováno.

Zobrazení předplatného

Pokud funkce, kterou se pokoušíte použít, není k dispozici nebo vás vyzývá k předplacení, zkontrolujte své aktuální předplatné tímto způsobem:

 1. Klepněte na ikona profilu

 2. Klepnutím na Předplatná zobrazíte seznam aktuálních předplatných.

 3. Chcete-li obnovit nebo aktualizovat předplatné, klepněte na možnost Správa předplatných a dokončete proces.

../_images/subscriptions.png

Odesílání dat o použití společnosti Adobe

Ve výchozím nastavení aplikace odesílá data po užívání do společnosti Adobe v rámci programu zdokonalování produktů. Tým inženýrů díky tomu může vylepšovat produkty a zprostředkovávat vám ještě přizpůsobenější zážitek. Toto výchozí nastavení lze vypnout následovně:

 1. Klepněte na možnost ikona profilu > Předvolby.

 2. Vypněte funkci Odesílat informace o použití.

../_images/usage.png

Odesílání hlášení o selhání společnosti Adobe

V případě neočekávaného selhání odešle aplikace Acrobat společnosti Adobe hlášení o selhání. Zprávy mohou obsahovat systémové informace a uživatelská data, například:

 • Stav přihlášení uživatele

 • Stav předplatného uživatele

 • Experimentální hodnoty kohorty

 • Paměť RAM zařízení

 • Čipová sada procesoru zařízení

 • Kohorta COD

Ve výchozím nastavení aplikace vyzve k odeslání zprávy o selhání pokaždé, když dojde k pádu. Chcete-li výchozí nastavení změnit:

 1. Klepněte na možnost ikona profilu > Předvolby.

 2. Klepněte na možnost Odesílání hlášení o selhání. Výchozí nastavení je možnost Vždy se zeptat.

../_images/crash.png
 1. Pokud chcete aplikaci umožnit, aby automaticky odesílala společnosti Adobe hlášení o selhání, vyberte možnost Vždy. Odesílání hlášení o selhání přerušíte výběrem možnosti Nikdy.

Pokud se rozhodnete odesílat nám zprávy o selhání, můžete nám pomoci stanovit priority odstraňování chyb. Pokud nastavíte možnost „Vždy“ jako předvolbu odesílání zpráv o selhání, aplikace Acrobat může také odesílat zprávy o jiných než fatálních chybách.

Zjištění verze aplikace

Ve výchozím nastavení se aplikace automaticky aktualizuje. Chcete-li určit verzi nainstalovaného produktu, klepněte na ikona profilu > O aplikaci Adobe Acrobat.

Nainstalovaná verze se zobrazuje pod nadpisem O aplikaci.

../_images/version.png