Úpravy souborů PDF

Viz také

NEŽ ZAČNETE? Zkontrolujte, zda níže uvedená obrazovka odpovídá rozhraní vašeho produktu. Pokud ano, používáte naše klasické prostředí. Podívejte se, jak upravovat soubory PDF pomocí klasického prostředí. Pokud ne, pokračujte ve čtení.

../_images/aa-old-ui.png

Přidávání textu do souboru PDF

 1. Na dolním panelu nástrojů klepněte na možnost Text.

Otevře se dokument v režimu „Přidat text“ a na dolním panelu nástrojů se zobrazí nástroje pro výběr barvy a velikosti textu.

../_images/add-text-mode.png
 1. Výběr barvy textu:

 1. Klepnutím na ikonu výběr barvy aktivujte paletu barev a panel velikosti textu.

 2. Klepněte na ikonu výběr barvy a poté na libovolnou barvu z palety.

../_images/text-color.png
 1. Chcete-li změnit velikost textu, postupujte podle následujících pokynů:

 1. Klepnutím na ikonu velikost textu otevřete panel velikosti textu.

 2. Na panelu nastavte tažením požadovanou velikost textu.

 1. V dokumentu klepněte na místo, kam chcete přidat text.

 2. Do zobrazeného textového pole zadejte požadovaný text a poté jej klepnutím na dokument přidejte.

 3. Chcete-li změnit velikost textového pole, přetáhněte podle potřeby rohové úchyty.

 4. Chcete-li přesunout textové pole na jiné místo, podržte toto pole a přetáhněte jej.

 5. Chcete-li přidat další text, klepněte znovu na dokument a poté postupujte podle výše uvedených pokynů.

 6. Jakmile budete hotovi, klepnutím na symbol < v levém horním rohu ukončete režim „Přidat text“.

Rychlé přidání textu na prázdné místo:

 1. Klepněte na prázdné místo, na které chcete přidat text.

 2. V zobrazené nabídce klepněte na možnost Text.

 3. Zadejte text do textového pole a poté klepnutím kamkoli mimo textové pole text přidejte.

../_images/add-text-menu-blank.png

Úprava, změna nebo odstranění přidaného textu:

 1. Klepněte na text.

 2. V zobrazeném dialogovém okně vyberte podle potřeby nejméně jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete odstranit text, klepněte na možnost zpět

  • Pokud chcete změnit barvu textu, klepněte na možnost výběr barvy a poté vyberte jinou barvu.

  • Pokud chcete změnit velikost textu, klepněte na možnost velikost textu a poté přetáhněte posuvník na požadovanou velikost.

  • Pokud chcete upravit text, klepněte na možnost přetečení > Upravit poznámku**. Poté upravte text a klepnutím na možnost > nový text potvrďte.

  • Chcete-li přidat odpověď pro přidaný text, klepněte na pole Odpovědět a přidejte odpověď. Klepnutím na možnost šipka odeslání odpověď potvrďte.

../_images/text-edit.png

Poznámka

Dialogové okno „Úprava textu“ umožňuje procházet všechny texty a poznámky přidané do dokumentu. Pomocí šipek < a > můžete přistupovat ke všem textům a poznámkám v dokumentu a podle potřeby je upravovat.

Úpravy textu v souboru PDF

Soubor PDF můžete upravit pouze v případě, že máte předplatné Adobe Acrobat Premium nebo Adobe Acrobat Pro.

 1. Klepněte na upravit pdf > Upravit PDF.

Otevře se soubor PDF v režimu úprav.

 1. Klepněte na text, který chcete upravit. Přesunutím úchytů výběrového rámečku upravte výběr podle potřeby.

../_images/edit-pdf-2.png
 1. V zobrazené nabídce klepněte na možnost Upravit text.

 2. V podokně úprav podle potřeby upravte text a poté klepněte na možnost Uložit.

../_images/edit-pdf-1.png
 1. Pokud chcete úpravy zrušit, klepněte na tlačítko X na horním panelu.

 2. Rychlá úprava některých textů v souboru PDF:

 1. Klepněte na text, který chcete upravit.

 2. V zobrazené nabídce klepněte na možnost Upravit text.

 3. V otevřeném podokně úprav podle potřeby upravte text a poté klepněte na možnost Uložit.

../_images/edit-text-context-menu.png

Odstranění textu

Text ze souboru PDF můžete odstranit pouze v případě, že máte předplatné Adobe Acrobat Premium nebo Adobe Acrobat Pro.

Odstranění textu ze souboru PDF:

 1. Klepněte na upravit pdf > Upravit PDF.

Otevře se soubor PDF v režimu úprav.

 1. Klepněte na text, který chcete odstranit. Přesunutím úchytů výběrového rámečku upravte výběr podle potřeby.

../_images/delete-text.png
 1. V zobrazené nabídce klepněte na možnost Odstranit.

Vybraný text bude odstraněn. Klepnutím na možnost |zpět| v horní nabídce můžete odstraněný text obnovit.

Úprava obrázků

Aktuální verze aplikace Acrobat Reader nepodporuje úpravu obrázků v souborech PDF.

Přidání obrázků

Přidávat obrázky do souboru PDF můžete pouze v případě, že máte předplatné Adobe Acrobat Premium nebo Adobe Acrobat Pro.

Jak do souboru PDF přidat nový obrázek:

 1. Klepněte na upravit pdf > Upravit PDF.

  Otevře se soubor PDF v režimu úprav.

 1. Na dolním panelu nástrojů klepněte na možnost přidat obrázek Přidat obrázek. Poté klepněte na prázdné místo v dokumentu, na které chcete přidat obrázek.

../_images/add-image.png
 1. Na panelu pro přidání obrázku proveďte jednu z následujících dvou akcí:

  1. Klepněte na možnost Přidat z fotografií: Pokud se zobrazí výzva, povolte přístup k fotografiím. Otevře se galerie posledních obrázků. Můžete si z ní vybrat klepnutím na požadovaný obrázek. Chcete-li vybrat obrázky z jiných aplikací, klepněte na některou z ikon aplikací zobrazených na horním panelu a vyberte libovolný obrázek.

   ../_images/photos-permission.png
  2. Klepněte na možnost Přidat z fotoaparátu: Pokud se zobrazí výzva k povolení přístupu k fotoaparátu, vyberte podle potřeby možnost vyjádření souhlasu. Poté zaostřete fotoaparát na požadovaný záběr a klepněte na ikonu pořízení. Jakmile budete spokojeni, vyberte možnost OK.

   ../_images/camera-permissions.png

Úprava přidaného obrázku:

 1. Klepněte na obrázek a podle potřeby proveďte nejméně jednu z následujících akcí:

 • Chcete-li obrázek přesunout, přetáhněte jej na požadované místo.

 • Chcete-li změnit velikost obrázku, přetáhněte podle potřeby modré rohové úchyty.

 • Pokud chcete odstranit obrázek, klepněte na možnost odstranit

 • Pokud chcete obrázek otočit, klepněte na možnost otočit vlevo nebo otočit vpravo v dolní nabídce.

  ../_images/image-delete-rotate.png

Vytváření kreseb

Vytváření kreseb:

 1. Na dolním panelu nástrojů klepněte na možnost kreslit

Soubor se otevře v režimu „Přidat obrázek“ a na dolním panelu nástrojů se zobrazí nástroje pro výběr barvy obrázku a šířky čar obrázku.

Pokud chcete rychle přejít do režimu „Přidat obrázek“, klepněte na prázdné místo v dokumentu a poté v zobrazené nabídce klepněte na možnost Kreslit.

../_images/draw-context-menu-blank.png
 1. Změna barvy kresby:

  1. Klepnutím na možnost výběr barvy aktivujte paletu barev.

  2. Klepněte znovu na možnost výběr barvy a poté na libovolnou barvu z palety.

 2. Změna šířky čar obrázku:

  1. Klepnutím na možnost velikost textu otevřete nástroj pro výběr šířky čar.

  2. Klepněte na pruh odpovídající požadované šířce čar.

../_images/drawing-line-width.png
 1. Po výběru barvy a šířky čar obrázku klepněte na dokument a tažením jedním prstem nakreslete obrázek.

  Poznámka: K procházení dokumentu a kreslení obrázků můžete v případě potřeby použít posouvání 2 prsty.

 2. Pokud chcete vrátit provedený krok zpět, klepněte na možnost zpět v horní nabídce.

 3. Klepnutím na symbol < v horní nabídce ukončete režim „Přidat obrázek“.

Úprava nebo odstranění kresby:

 1. Klepněte na obrázek.

 2. V zobrazeném dialogovém okně vyberte podle potřeby následující akce:

 • Pokud chcete změnit barvu obrázku, klepněte na ikonu výběr barvy

 • Pokud chcete změnit šířku čar obrázku, klepněte na ikonu velikost textu

 • Pokud chcete odstranit obrázek, klepněte na možnost odstranit

 • Pokud chcete k obrázku přidat poznámku, klepněte na pole Přidat poznámku a napište zprávu. Po dokončení klepněte na symbol > v pravém horním rohu.

 • Pokud chcete k obrázku přidat odpověď, klepněte na možnost přetečení > Odpovědět a poté přidejte odpověď.

  ../_images/drawing-reply.png

Přidávání anotací s poznámkami

 1. Na dolním panelu nástrojů klepněte na možnost zvýraznění

  Soubor PDF se otevře v režimu Zvýraznění, ve kterém se zobrazí nástroje pro zvýraznění, podtržení, přeškrtnutí a výběr barev.

 2. Na dolním panelu nástrojů klepněte podle potřeby na jeden z následujících nástrojů:

  • zvýraznění pro zvýraznění textu.

  • podtržení pro podtržení textu.

  • přeškrtnutí pro přeškrtnutí textu.

 3. Zkontrolujte ikonu výběr barvy a ověřte barvu zobrazení. Pokud chcete změnit barvu, klepněte na ikonu výběr barvy a poté klepnutím vyberte požadovanou barvu z palety barev.

 4. Tažením zvolte text, který chcete zvýraznit, podtrhnout nebo přeškrtnout.

 5. K ověření výběru můžete použít zobrazený nástroj pro zvětšení textu.

  ../_images/highlight-text.png

  Text s vybranou anotací bude označen zvolenou barvou.

  ../_images/highlighted-text.png

Rychlé zvýraznění, podtržení nebo přeškrtnutí několika řádků:

 1. Klepněte na text, který chcete označit, a poté přetažením úchytů vyberte požadované řádky.

 2. V zobrazené nabídce vyberte podle potřeby jednu z následujících akcí:

 • Klepnutím na ikonu zvýraznění zvýrazněte text.

 • Klepnutím na ikonu podtržení podtrhněte text.

 • Klepnutím na ikonu přeškrtnutí přeškrtněte text.

Změna zvýraznění, podtržení či přeškrtnutí nebo přidání poznámek:

 1. Klepněte na označený text.

 2. V zobrazeném dialogovém okně vyberte podle potřeby nejméně jednu z následujících akcí:

 • Chcete-li změnit barvu zvýraznění, podtržení nebo přeškrtnutí, klepněte na ikonu výběr barvy a poté na požadovanou barvu.

 • Pokud chcete odpovědět na anotaci, klepněte na možnost přetečení > Odpovědět a zadejte odpověď.

 • Chcete-li k anotaci přidat poznámku, klepněte na pole „Přidat poznámku“ a zadejte poznámku.

 • Pokud chcete anotaci odstranit, klepněte na ikonu odstranit

Zobrazení seznamu poznámek

Zobrazení seznamu poznámek k vašemu souboru PDF:

 1. Na horním panelu klepněte na ikonu seznam poznámek.

  Otevře se seznam všech poznámek obsažených v souboru PDF.

  ../_images/comments-list.png
 1. Pokud chcete odpovědět na poznámku, klepněte na možnost Odpovědět.

 2. Pokud chcete upravit poznámku, klepněte na možnost přetečení > Upravit poznámku.

 3. Pokud chcete odstranit poznámku, klepněte na ikonu odstranit

Přidávání hlasových poznámek

Pokud se chcete vyhnout psaní na mobilní obrazovce nebo chcete do dokumentu přidávat poznámky rychleji, můžete použít novou funkci „Hlasová poznámka“ aplikace Acrobat Reader. Umožňuje nahrát zprávu a publikovat ji v dokumentu jako poznámku.

Poznámka

Funkce Hlasové poznámky není v současné době podporována u souborů sdílených ke kontrole. Pokud chcete sdílet dokument s hlasovými poznámkami, musíte hlasové poznámky ze souboru odebrat a poté jej odeslat ke kontrole.

Publikování jedné nebo více poznámek v dokumentu:

 1. Otevřete dokument a poté na dolním panelu nástrojů vyberte možnost Poznámka.

 2. Vyberte možnost hlasové poznámky a poté klepněte na místo, kam chcete přidat hlasovou poznámku.

../_images/voice-comment-6.png
 1. Zaznamenejte svou hlasovou poznámku výběrem možnosti hlasové poznámky.

 2. Jakmile se zobrazí dialogové okno záznamu, začněte nahrávat zprávu. Po dokončení zastavte nahrávání výběrem možnosti zastavení záznamu.

../_images/voice-comment-4.png
 1. Klepnutím na tlačítko přehrávání si můžete zobrazit náhled záznamu a jakmile budete spokojeni, výběrem možnosti šipka odeslání komentář publikujte.

 2. Pokud chcete odstranit zaznamenanou zprávu, klepněte na možnost odstranit

  ../_images/voice-comment-4.png

  Hlasová poznámka je publikována, jak je znázorněno níže. Pokud chcete pokračovat v přidávání dalších poznámek, klepněte na libovolné místo, kam chcete přidat poznámky, a zaznamenejte své zprávy.

  ../_images/voice-comment-8.png
 1. Pokud chcete upravit přidanou poznámku, klepněte na ikonu poznámky a proveďte podle potřeby jednu z následujících akcí:

  • Tahem ikony ji přesuňte na jiné místo.

  • Pokud si chcete poslechnout přidanou poznámku, klepněte na možnost hlasové poznámky.

  • Pokud chcete odpovědět na hlasovou poznámku, klepněte na pole Odpovědět a napište zprávu.

  • Pokud chcete odstranit hlasovou poznámku, klepněte na >|šipka odeslání| Odstranit.

  ../_images/voice-comment-7.png

Rychlé publikování hlasové poznámky na prázdné místo:

 1. Klepněte na místo, kam chcete přidat hlasovou poznámku, a poté v nabídce vyberte možnost Textová a hlasová poznámka.

../_images/voice-comment-1.png
 1. V dialogovém okně Přidat komentář vyberte možnost hlasové poznámky a poté začněte nahrávat zprávu.

../_images/voice-comment-2.png
 1. Po dokončení vyberte možnost zastavení záznamu a zastavte nahrávání.

 2. Zobrazte si náhled záznamu a poté výběrem možnosti šipka odeslání publikujte poznámku.

Uspořádání stránek v souboru PDF

Stránky souboru PDF můžete uspořádat pouze v případě, že máte předplatné Adobe Acrobat Premium nebo Adobe Acrobat Pro.

Chcete-li uspořádat stránky:

 1. Klepněte na možnost další nástroje Další nástroje > uspořádat Uspořádat stránky.

../_images/organize.png
 1. Klepnutím na jednu nebo více stránek vyberte požadované stránky a poté podle potřeby proveďte některou z následujících akcí:

  • Jak otočit stránky: Klepněte na otočit vlevo nebo otočit vpravo.

  • Jak změnit pořadí stránek: Dlouze stiskněte stránku a přetáhněte ji na jiné místo.

  • Jak odstranit stránky: Klepněte na možnost šipka odeslání Odstranit a potvrďte akci.

  • Jak vložit stránky: Klepněte na ikonu vložit a vyberte, zda se má vložit další soubor nebo prázdná stránka. Potom vyberte možnost před nebo za. Aplikace automaticky uloží soubor.

  • Jak vyjmout stránky: Klepněte na vyjmutí. Vyjmuté stránky se automaticky uloží do vašeho zařízení jako „Stránky z <název souboru>“.

Ořezávání stránek v souboru PDF

Stránky souboru PDF můžete oříznout pouze v případě, že máte zakoupenu aplikaci Adobe Acrobat Premium nebo Adobe Acrobat Pro.

Oříznutí stránky:

 1. Klepněte na možnost další nástroje Další nástroje > Oříznout stránky.

../_images/crop-pdf.png
 1. Tažením táhel výběru nastavte dle potřeby rámeček oříznutí.

  • Pokud chcete použít nastavení oříznutí na všech stránkách souboru PDF, zapněte funkci klepnutím na možnost Všechny stránky.

  • Pokud chcete nastavení použít, klepněte na možnost Uložit.

  • Pokud chcete obnovit nastavení oříznutí, klepněte na možnost Resetovat.

Ukládání souboru PDF do cloudového úložiště Adobe

Následující soubory se automaticky ukládají do zdrojového cloudového úložiště:

 • Soubor, který byl změněn po stažení z cloudu.

 • Soubor, který vyžaduje funkce cloudového úložiště Adobe, jako je sdílení, kontrola, slučování souborů, exportování PDF atd.

Pokud chcete uložit soubor do cloudového úložiště Adobe, klepněte v horní nabídce na možnost přetečení > Uložit do cloudového úložiště Adobe.

Do cloudového úložiště Adobe se uloží kopie souboru.

Ukládání kopie souboru PDF

Kopie souborů můžete ukládat do cloudového úložiště Adobe nebo do jakéhokoli podporovaného úložiště třetí strany. Aplikace Acrobat umožňuje ukládat kopie sdílených a recenzovaných souborů i s poznámkami.

Uložení kopie souboru PDF:

 1. V horní nabídce klepněte na možnost přetečení > Uložit kopii.

 2. Vyberte umístění.

 3. Klepněte na možnost Uložit.