Vyplňování a podepisování formulářů

Aplikace Acrobat Reader poskytuje podporu pro následující dva typy formulářů:

 • Formuláře Acroform: Obsahují pole formuláře, do nichž můžete přímo zadávat data, zaškrtávat políčka a provádět další akce. Uživatelé mohou pole vyplňovat na jakékoli platformě a úpravy provádět v aplikaci Acrobat. Pole formuláře Acroform však nelze vyplňovat nebo upravovat na mobilním zařízení.

 • Formuláře Vyplnit a podepsat: Tyto formuláře můžete vytvářet na libovolné platformě, včetně mobilních zařízení. Pole formulářů Vyplnit a podepsat jsou podobná jako pole komentářů: můžete vybrat prvek formuláře z panelu nástrojů formuláře a klepnutím kamkoli v souboru PDF tento prvek umístit. Acrobat podporuje rovněž přidávání a úpravy polí formuláře Vyplnit a podepsat.

Otevření formuláře v režimu Vyplnit a podepsat

 1. Otevřete formulář, který chcete vyplnit a podepsat.

 2. Na dolním panelu nástrojů klepněte na možnost vyplnit a podepsat

  Otevře se formulář v režimu „Vyplnit a podepsat“ a na dolním panelu nástrojů se zobrazí nástroje pro úpravu formuláře.

  ../_images/form-fill-n-sign.png
 1. Vyplňte příslušná pole podle následujících pokynů.

Viz také

Nedávno jsme zavedli nové a intuitivnější prostředí produktu. Pokud v dolní části nevidíte panel nástrojů Rychlé akce, používáte klasické rozhraní aplikace Acrobat. Pokud chcete formulář otevřít v režimu Vyplnit a podepsat, musíte klepnout na možnost ikona úprav > Vyplnit a podepsat.

Vyplňování textových polí

 1. Klepněte na možnost textové pole formuláře a poté na pole, do kterého chcete přidat text.

  Zobrazí se textové pole společně s panelem nástrojů, jak je znázorněno níže.

  ../_images/form-fill-fields.png
 2. Klepněte znovu na textové pole a zadejte text.

 3. Chcete-li změnit polohu textového rámečku tak, aby byl vyrovnán s textovým polem, dlouze textový rámeček stiskněte. Když se zobrazí symbol lupy, přesuňte textový rámeček na požadované místo.

  ../_images/form-reposition-field.png
 4. Chcete-li upravit text, klepněte na textový rámeček. Když se zobrazí kurzor a klávesnice, upravte text a poté jej klepnutím na jiné místo potvrďte.

 5. Chcete-li změnit velikost textu, klepněte podle potřeby na některou z ikon A.

 6. Pokud chcete změnit barvu textu, klepněte na možnost výběr barvy a poté na libovolnou barvu z palety barev.

  ../_images/forms-color-palette.png
 1. Pokud chcete odstranit textové pole, klepněte na možnost odstranit

 2. Pokud chcete změnit styl textu z normálního na mřížkový, klepněte v nabídce textového rámečku na možnost > mřížkový text formuláře

  ../_images/form-change-text-field-type.png

  Styl textu se změní z normálního na mřížkový.

  ../_images/form-text-field-combed.png ../_images/form-combed-text.png

Poznámka

Mřížkový text je styl textu, ve kterém jsou jednotlivá písmena rovnoměrně rozložena pomocí posloupnosti políček.

 1. Po dokončení klepněte na prostor pro další pole a do zobrazeného textového rámečku zadejte požadovaný text.

Vyplňování polí možností přepínače

 1. Klepněte na pole možnosti přepínače.

  Pole bude automaticky označeno jedním z vybraných symbolů: zatržítko, křížek nebo odrážka

  ../_images/form-fill-checkbox.png
 2. Pokud chcete změnit symbol, klepněte znovu na pole, v zobrazené nabídce klepněte na možnost přetečení a poté vyberte jiný symbol.

  ../_images/form-checkboxes-options.png

  Pole bude označeno vybraným symbolem.

  ../_images/form-checkboxes-checkmark.png

Přidání podpisu a iniciál

 1. Pokud jste tak ještě neučinili, vytvořte podpis a iniciály. Postup:

  1. Na dolním panelu nástrojů nebo v nabídce textového rámečku klepněte na možnost podpis

  2. V možnostech u dolního okraje klepněte na možnost Přidat podpis. V zobrazeném dialogovém okně nakreslete svůj podpis a poté klepněte na možnost Hotovo.

  ../_images/form-create-sign.png
  1. Klepněte na možnost podpis > Přidat iniciály. V zobrazeném dialogovém okně nakreslete své iniciály a poté klepněte na možnost Hotovo.

  ../_images/forms-initials.png

  Poznámka

  Jako podpis nebo iniciály můžete také přidat obrázek. Chcete-li přidat existující obrázek, klepněte na ikonu obrázku v horní nabídce. Pokud chcete pořídit nový obrázek a poté jej přidat jako podpis, klepněte na ikonu fotoaparátu a proveďte příslušné kroky.

 2. Přidání podpisu:

  1. Klepněte na pole, do kterého chcete přidat podpis.

  2. V možnostech nabídky textového rámečku klepněte na možnost podpis. Jinak na dolním panelu nástrojů klepněte na možnost podpis.

   V poli se zobrazí váš podpis.

   ../_images/form-sign-added.png

   Poznámka

   Když přidáte podpis nebo iniciály do formuláře a uložíte je, nebudete je moci již znovu upravit. Při přidávání podpisu nebo iniciál se proto zobrazí následující varovná zpráva.

   ../_images/forms-message-not-editable.png
  3. Chcete-li upravit umístění podpisu, dlouze podpis stiskněte a poté jej přesuňte.

   ../_images/form-sign-reposition.png
  4. Chcete-li upravit velikost podpisu, klepněte na něj a poté přidržte a podle potřeby přetáhněte nástroj pro změnu velikosti.

 3. Přidání iniciál:

  1. Klepněte na pole, do kterého chcete přidat iniciály.

  2. V nabídce textového rámečku klepněte na ikonu iniciál.

   V poli se zobrazí vaše iniciály.

  3. Chcete-li upravit umístění iniciál, dlouze iniciály stiskněte a poté je přesuňte.

  4. Chcete-li upravit velikost iniciál, klepněte na ně a poté přidržte a podle potřeby přetáhněte nástroj pro změnu velikosti.

  ../_images/forms-initials-move-delete.png

Viz časté dotazy

 • Lze upravit pole ve formuláři?

  Existující pole ve formuláři můžete upravit pomocí funkce Upravit PDF podle výše uvedených pokynů. Pokud je však formulář podepsán a uložen, pole již upravit ani odstranit nelze.

 • Může aplikace vyplnit pole formuláře automaticky za mě?

  Pole formuláře nelze automaticky vyplnit. Aplikace Acrobat Reader podporuje automatickou detekci, která pomáhá identifikovat pole formuláře. Pro textová pole může aplikace Acrobat zobrazit návrhy na základě vámi dříve vyplněných údajů.

 • Proč nemohu dokument podepsat?

  Dokument nemusí být možné podepsat, pokud je dokument:

  • Sdílen pro recenzi

  • Sdílen pouze pro čtení

  • Chráněn heslem

 • Proč nemůžu odstranit podpis z dokumentu?

  Po uložení dokumentu je soubor PDF sloučen a podpis nelze odebrat.

 • Proč ve svém souboru PDF nevidím svoje poznámky, data formuláře nebo podpisy?

  Chcete-li si zobrazit komentáře, data formuláře a podpisy ve svém souboru PDF, musíte se přihlásit ke svému účtu Adobe Acrobat Reader.

 • Jak zobrazím seznam podpisů v dokumentu?

  Aplikace Acrobat Reader tuto funkci v současné době nepodporuje.

 • Mohu podepsat soubor PDF chráněný heslem?

  Ne, nemůžete.