Práce s formuláři

Aplikace Acrobat Reader poskytuje podporu pro následující dva typy formulářů:

 • Formuláře Acroform: Obsahují pole formuláře, do nichž můžete přímo zadávat data, zaškrtávat políčka a provádět další akce. Uživatelé mohou pole vyplňovat na jakékoli platformě a úpravy provádět v aplikaci Acrobat. Pole formuláře Acroform však nelze vyplňovat nebo upravovat na mobilním zařízení.

 • Formuláře Vyplnit a podepsat: Tyto formuláře můžete vytvářet na libovolné platformě, včetně mobilních zařízení. Pole formulářů Vyplnit a podepsat jsou podobná jako pole komentářů: můžete vybrat prvek formuláře z panelu nástrojů formuláře a klepnutím kamkoli v souboru PDF tento prvek umístit. Acrobat podporuje rovněž přidávání a úpravy polí formuláře Vyplnit a podepsat.

Používání formulářů Acroform

Vyplnění formuláře

Chcete-li vyplnit existující pole ve formuláři Acroform:

 1. Klepněte na pole formuláře a zadejte data.

 2. Data v poli uložíte klepnutím mimo pole.

../_images/forms.png

Obnovení polí formuláře

Chcete-li pole vymazat:

 1. Vyberte libovolné pole.

 2. Klepněte na možnost Obnovit.

 3. Po výzvě k potvrzení obnovení klepněte na možnost Zrušit nebo Obnovit.

Navigace pomocí klávesnice s připojením Bluetooth

Aplikace Acrobat Reader podporuje navigaci ve formulářích pomocí klávesnice s připojením Bluetooth, aby se usnadnilo používání všech zařízení a periférií a zrychlila se práce s formuláři.

Podpora rozhraní API pro JavaScript

Ve formulářích Acroform aplikace Acrobat Reader podporuje použití jazyka JavaScript pro výpočet pole formuláře, ověření a také formátování. Podrobnosti najdete v Referenčních informacích o Mobile API.

Používání formulářů Vyplnit a podepsat

Funkce Vyplnit a podepsat není dostupná pro formuláře Acroform a soubory PDF, které jsou podepsány nebo chráněny heslem. Takové soubory PDF nezobrazují panel nástrojů Vyplnit a podepsat

Používání formulářů Vyplnit a podepsat navíc umožňuje:

 • Automatické zvětšení, je-li velikost pole příliš malá na čtení.

 • Přeskočení doleva při klepnutí do textového pole (pouze pro jazyky, které píší zleva doprava).

Tvorba a úprava formulářů

Snadno můžete prakticky jakékoli PDF převést na formulář a buď jej můžete odeslat ostatním, nebo vyplnit sami.

Chcete-li vytvořit formulář ve stávajícím dokumentu:

 1. Klepněte na ikona úprav > ikona vyplnit a podepsat

Panel nástrojů zobrazuje funkci Vyplnit a podepsat.

../_images/edit-menu.png
 1. Vyberte nástroj formuláře, například textové pole nebo zaškrtávací políčko.

 2. Zadejte data. Ve výchozím nastavení aplikace navrhuje položky pro textová pole.

 3. Režim Vyplnit a podepsat ukončíte klepnutím na ikona zaškrtnutí

Když umístíte prvek formuláře, kontextová nabídka poskytuje možnosti pro změnu velikosti písma, odstranění prvku atd.

../_images/formeditmenu.png

Poznámka

Text ze schránky lze kopírovat do textových polí.

Automatické vyplňování formulářů

Aplikace ve výchozím nastavení navrhuje slova v následných formulářích pomocí vaší historie vyplňování formulářů. Tato funkce šetří čas, obzvláště na mobilním zařízení. Mezi zdroje návrhů patří:

 • Data z uložených formulářů: Pokud se první dvě písmena shodují s daty, jež jste zadali v dřívějších (a uložených) formulářích, návrhy se naplní z historie používání.

 • Formáty data: Zadání prvního písmene nebo libovolného čísla do aktuálního data navrhuje následující formáty data: 8/06/2018; 6. srpna 2022; 6. srpna 2022.

Zakázání této funkce:

 1. Klepněte na možnost ikona profilu > Předvolby.

 2. Zakažte možnost Při vyplňování formulářů navrhovat dříve používaná slova.

../_images/suggest.png

Smazání historie dat formulářů

Historie používání se ukládá z vyplněných formulářů. Díky tomu může aplikace během psaní do polí formuláře nabízet návrhy. Chcete-li vymazat historii návrhů:

 1. Klepněte na možnost ikona profilu > Předvolby.

 2. Klepněte na Vymazat návrhy > Odebrat.

Podepsání formulářů

Pokud jste si již vytvořili svůj podpis, stačí klepnout na ikona podpisu a podpis umístit.

Vložení textu do textových polí

Uděláte to tak, že zkopírujete text do schránky zařízení, dlouze podržíte pole, do kterého chcete přidat text, a poté klepnete na Vložit.

Vrácení nebo opakování akce

Chcete-li vrátit nebo opakovat jakoukoli akci (kromě podpisu), klepněte na ikona zpět nebo ikona vpřed z nabídky v pravém horním rohu.

../_images/undoredo.png

Odstranění pole formuláře

Chcete-li odebrat pole:

 1. Klepněte na jakékoli pole.

 2. Klepněte na ikona odstranění

../_images/deletefield.png

Časté dotazy k formulářům

Podporuje aplikace Acrobat Reader formuláře XFA?

Ne. Acrobat Reader neumí otevírat dynamické nebo statické formuláře XFA vytvořené v aplikaci LiveCycle Designer.

Je k dispozici nějaká integrace LiveCycle?

Aplikace Acrobat Reader podporuje soubory zabezpečené heslem prostřednictvím serveru Adobe LiveCycle Rights Management a odvolávání dokumentů. Podrobnosti najdete v Mobilním průvodci pro verzi Enterprise na adrese https://www.adobe.com/go/readermobileetk.

Proč se formulář, který vyplním ve svém zařízení, zobrazí jinde jako prázdný?

Existuje několik možných příčin:

 • Aplikace Acrobat nepodporuje vyplňování formulářů XFA (někdy vytvářených aplikací LiveCycle Designer).

 • Mnoho prohlížečů souborů PDF od jiných společností než Adobe NEPODPORUJE zobrazení dat formuláře.

Proč nevidím nástroje prvku formuláře?

Otevřeli jste formulář Acroform nebo podepsaný formulář. Do těchto typů souborů nemůžete přidávat pole formuláře.

Proč nemohu svůj formulář upravit?

Podepsané formuláře jsou uzamčeny.