Požádat o elektronické podpisy

Nyní můžete pro podepisování dokumentů jinými uživateli používat nový nástroj Požádat o elektronické podpisy mobilní aplikace Acrobat Reader. Elektronické podpisy služby Adobe Sign jsou právně závazné, důvěryhodné a vynutitelné ve vyspělých zemích celého světa.

Nástroj Požádat o elektronické podpisy můžete používat s předplatným jakéhokoli z následujících plánů:

 • PDF Pack

 • Acrobat Standard

 • Acrobat Pro DC pro jednotlivce/týmy

 • Acrobat Pro DC s elektronickým podpisem pro jednotlivce/týmy

 • Acrobat Pro DC s rozšířeným elektronickým podepisováním pro jednotlivce/týmy

Podporované typy souborů

Momentálně je funkce Požádat o elektronické podpisy podporována pouze pro soubory PDF.

Odeslat dokumenty k elektronickému podpisu

Pro odeslání dokumentů k podpisu:

 1. V seznamu souborů klepněte na soubor, který chcete poslat k podpisu, a vyberte možnost ikona nabídky > Požádat o elektronické podpisy.

  ../_images/e-sign-context-menu.png
 2. Případně otevřete soubor, který chcete odeslat k podpisu, a klepněte na možnost ikona nabídky > Požádat o elektronické podpisy.

  ../_images/e-sign-file-menu.png
 3. V dialogovém okně Přidat příjemce, které se otevře, přidejte e-mailové adresy příjemců. Přidaní příjemci se objeví v seznamu níže. Pořadí příjemců v seznamu odpovídá pořadí, v jakém mají dohodu podepsat.

 4. Pokud chcete pořadí změnit, klepněte na možnost movesignericon vedle příjemce a přesuňte jej v seznamu nahoru nebo dolů.

  ../_images/add-fields.png
 5. Chcete-li se zařadit mezi podepisující dokumentu, klepněte na možnost Přidat mě.

 6. Chcete-li změnit roli přidaných příjemců, klepněte na možnost ikona nabídky vedle e-mailové adresy příjemce a vyberete jednu z následujících možností:

  • Podepsat – Toto je výchozí role příjemce. Každému podepisujícímu musí být u transakce přiřazeno nejméně jedno pole pro podpis. Pokud systém pole pro podpis pro daného podepisujícího nenajde, automaticky vygeneruje blok podpisu na konci dokumentu.

  • Vyplnit formulář – Tato role je dostupná pouze pro předplatitele aplikací Acrobat Pro a pokročilého elektronického podepisování. Vyplňovatele je možně v rámci podpisového cyklu označit, ale nemusejí připojovat žádný typ podpisu. Všechny typy polí včetně polí pro podpis mohou být přiřazeny vyplňovateli formulářů.

  • Schválit – Tato role je dostupná pouze pro předplatitele aplikací Acrobat Pro a pokročilého elektronického podepisování. Schvalovatel může být přiřazen pro dokumenty, které před odesláním podepisujícím potřebují recenzi. Schvalovatelé nemusí připojit podpis ani interagovat s jinými poli; musí pouze zadat své jméno, než transakci odešlou podepisujícím. Schvalovateli můžete také přiřadit několik polí, což vyžaduje, aby je schvalovatel vyplnil.

  • Zkopírovat – Zkopírovaní příjemci obdrží kopii původní žádosti a vyplněnou podepsanou dohodu pouze pro informační účely.

  • Odebrat příjemce – Výběrem této možnosti odeberete příjemce ze seznamu.

  ../_images/recipient-action.png
 1. Jakmile přidáte všechny příjemce v požadovaném pořadí a přiřadíte příslušné role, klepněte na možnost Přidat pole v pravém horním rohu.

 2. Klepnutím kamkoli do dokumentu přidáte pole formuláře.

  ../_images/e-sign-setup-field.png
 3. V dialogovém okně Nastavit pole, které se objeví, klepněte na pole Typ pole a vyberte typ pole.

  Acrobat podporuje následující typy polí: text, podpis, jméno, datum, e-mail a zaškrtávací políčko. Ve výchozím nastavení jsou přidaná pole přiřazena prvnímu příjemci.

  ../_images/esign-field-types.png
 4. Chcete-li přiřazeného příjemce změnit, klepněte na pole a z rozbalovací nabídky vyberte jiného příjemce. Upozorňujeme, že v seznamu podepisujících se zde objeví pouze příjemci s rolí Podepsat.

  ../_images/change-recipient.png
 5. Chcete-li odstranit nechtěné pole formuláře, klepněte na pole a klepněte na možnost Odstranit.

 6. Jakmile jsou pole přiřazena, klepněte na možnost Zkontrolovat.

  ../_images/send-doc-review.png
 7. V dialogovém okně Zkontrolovat dohodu, které se otevře, můžete změnit název souboru, sepsat zprávu pro příjemce a zkontrolovat dokument.

  ../_images/agreement-review.png
 8. Klepněte na možnost Odeslat.

Obdržíte zprávu s potvrzením pro ověření, že byla dohoda odeslána k podpisu.

../_images/agreement-sent.png

Správa dohod

Dohodu můžete zobrazit nebo spravovat z webového prohlížeče po přihlášení ke svému účtu. Můžete také získat přístup k přímému odkazu na dohodu z vašeho e-mailu, který dohodu otevře v mobilním webovém prohlížeči.