Požádat o elektronické podpisy

Nyní můžete pro podepisování dokumentů jinými uživateli používat nový nástroj Požádat o elektronické podpisy mobilní aplikace Acrobat Reader. Nástroj vám umožňuje vytvářet e-podpisy, které splňují zákony o elektronických podpisech v mnoha světových zemích.

Nepodnikoví uživatelé mohou nástroj Požádat o elektronické podpisy používat s předplatným jakéhokoli z následujících plánů:

 • PDF Pack

 • Acrobat Standard

 • Acrobat Pro pro jednotlivce/týmy

 • Acrobat Pro s elektronickým podepisováním pro jednotlivce/týmy

 • Acrobat Pro s rozšířeným elektronickým podepisováním pro jednotlivce/týmy

Poznámka

Nástroj Požádat o e-podpisy aplikace Acrobat Reader je aktuálně dostupný pouze pro nepodnikové uživatele. Pokud chcete dokumenty podepsat pomocí podnikového účtu, doporučujeme použít webové rozhraní aplikace Acrobat nebo verzi pro počítače.

Podporované typy souborů

Momentálně je funkce Požádat o elektronické podpisy podporována pouze pro soubory PDF.

Odeslat dokumenty k elektronickému podpisu

Pro odeslání dokumentů k podpisu:

 1. V seznamu souborů klepněte na soubor, který chcete poslat k podpisu, a vyberte možnost ikona nabídky > Požádat o elektronické podpisy.

  ../_images/request-esign-1.png
 2. Případně můžete soubor otevřít a vybrat nástroj e-podpisy.

  Nedávno jsme zavedli naše nové a intuitivnější prostředí. Proveďte jednu z následujících akcí na základě rozhraní, které máte k dispozici:

../_images/mv-esign-classic-new.png
 1. V dialogovém okně Přidat příjemce, které se otevře, přidejte e-mailové adresy příjemců. Přidaní příjemci se objeví v seznamu níže. Pořadí příjemců v seznamu odpovídá pořadí, v jakém mají dohodu podepsat.

 2. Pokud chcete pořadí změnit, klepněte na možnost movesignericon vedle příjemce a přesuňte jej v seznamu nahoru nebo dolů.

  ../_images/add-fields.png
 1. Chcete-li se zařadit mezi podepisující dokumentu, klepněte na možnost Přidat mě.

 2. Chcete-li změnit roli přidaných příjemců, klepněte na možnost ikona nabídky vedle e-mailové adresy příjemce a vyberete jednu z následujících možností:

  • Podepsat – Toto je výchozí role příjemce. Každému podepisujícímu musí být u transakce přiřazeno nejméně jedno pole pro podpis. Pokud systém pole pro podpis pro daného podepisujícího nenajde, automaticky vygeneruje blok podpisu na konci dokumentu.

  • Vyplnit formulář – Tato role je dostupná pouze pro předplatitele aplikací Acrobat Pro a pokročilého elektronického podepisování. Vyplňovatele je možně v rámci podpisového cyklu označit, ale nemusejí připojovat žádný typ podpisu. Všechny typy polí včetně polí pro podpis mohou být přiřazeny vyplňovateli formulářů.

  • Schválit – Tato role je dostupná pouze pro předplatitele aplikací Acrobat Pro a pokročilého elektronického podepisování. Schvalovatel může být přiřazen pro dokumenty, které před odesláním podepisujícím potřebují recenzi. Schvalovatelé nemusí připojit podpis ani interagovat s jinými poli; musí pouze zadat své jméno, než transakci odešlou podepisujícím. Schvalovateli můžete také přiřadit několik polí, což vyžaduje, aby je schvalovatel vyplnil.

  • Zkopírovat – Zkopírovaní příjemci obdrží kopii původní žádosti a vyplněnou podepsanou dohodu pouze pro informační účely.

  • Odebrat příjemce – Výběrem této možnosti odeberete příjemce ze seznamu.

  ../_images/recipient-action.png
 1. Jakmile přidáte všechny příjemce v požadovaném pořadí a přiřadíte příslušné role, klepněte na možnost Přidat pole v pravém horním rohu.

 2. Klepnutím kamkoli do dokumentu přidáte pole formuláře.

  ../_images/e-sign-setup-field.png
 3. V dialogovém okně Nastavit pole, které se objeví, klepněte na pole Typ pole a vyberte typ pole.

  Acrobat podporuje následující typy polí: text, podpis, jméno, datum, e-mail a zaškrtávací políčko. Ve výchozím nastavení jsou přidaná pole přiřazena prvnímu příjemci.

  ../_images/esign-field-types.png
 4. Chcete-li přiřazeného příjemce změnit, klepněte na pole a z rozbalovací nabídky vyberte jiného příjemce. Upozorňujeme, že v seznamu podepisujících se zde objeví pouze příjemci s rolí Podepsat.

  ../_images/change-recipient.png
 5. Chcete-li odstranit nechtěné pole formuláře, klepněte na pole a klepněte na možnost Odstranit.

 6. Jakmile jsou pole přiřazena, klepněte na možnost Zkontrolovat.

  ../_images/send-doc-review.png
 7. V dialogovém okně Zkontrolovat dohodu, které se otevře, můžete změnit název souboru, sepsat zprávu pro příjemce a zkontrolovat dokument.

  ../_images/agreement-review.png
 8. Klepněte na možnost Odeslat.

Obdržíte zprávu s potvrzením pro ověření, že byla dohoda odeslána k podpisu.

../_images/agreement-sent.png

Správa dohod

Dohodu můžete zobrazit nebo spravovat z webového prohlížeče po přihlášení ke svému účtu. Můžete také získat přístup k přímému odkazu na dohodu z vašeho e-mailu, který dohodu otevře v mobilním webovém prohlížeči.