Sdílení souborů

Viz také

NEŽ ZAČNETE? Zkontrolujte, zda níže uvedená obrazovka odpovídá rozhraní vašeho produktu. Pokud ano, používáte naše klasické rozhraní. Podívejte se, jak sdílet a kontrolovat soubory pomocí našeho klasického rozhraní. Pokud ne, pokračujte ve čtení.

../_images/aa-old-ui.png

Aplikace Acrobat Reader nabízí širokou škálu funkcí a nástrojů, které slouží ke sdílení a kontrole souborů. Umožňuje:

 • Sdílet soubory pouze pro zobrazení nebo sdílet soubory pro kontrolu, aby příjemci mohli komentovat soubory a označovat je poznámkami.

 • Sdílet odkaz na soubor PDF s ostatními.

 • Odeslat kopii souboru ostatním.

 • Uložit kopii sdíleného souboru pro úpravy.

 • Získat přístup k sadě funkcí a uživatelskému rozhraní pro sdílení, jejichž funkce jsou stejné napříč stolním počítačem, webovým rozhraním i mobilními zařízeními.

 • Využívat synchronizace souborů na všech připojených zařízeních.

 • Vytvářet kontroly, podílet se na nich a spravovat je.

Abyste mohli sdílet soubory uložené v cloudu, musí být vaše zařízení připojeno k internetu. Jak sdílet soubory PDF:

 1. Otevřete soubor PDF a klepněte v horní nabídce na možnost sdílet

 2. Případně v seznamu Poslední soubory nebo v souborech v libovolném umístění klepněte na ikonu přetečení > Sdílet u souboru, který chcete sdílet.

  ../_images/share-document-link-dialog.png
 1. V otevřeném dialogovém okně funkce Sdílet odkaz na dokument vyberte požadovanou možnost sdílení a pokračujte v pracovním postupu.

Komprimace souboru před odesláním

S prémiovým předplatným můžete soubory komprimovat, a zmenšit tak jejich velikost. Komprimované soubory tak nezatěžují přenos dat a jednodušeji a také rychleji se s nimi pracuje. Upozorňujeme, že soubory nelze komprimovat dvakrát.

Postup komprimace souboru PDF:

 1. Klepněte na možnost další nástroje > komprimovat Komprimovat PDF.

../_images/compress-1.png
 1. V otevřeném dialogovém okně komprimace vyberte úroveň komprimace a klepněte na možnost „Komprimovat“. Zobrazí se zpráva, že probíhá komprimace.

../_images/compress-2.png
 1. Po komprimaci souboru PDF se zobrazí zpráva s potvrzením. Pokud chcete komprimovaný soubor otevřít, klepněte na možnost Otevřít.

Komprimovaný soubor je pojmenován jako „název souboru_komprimovaný.pdf“ a je uložen v cloudovém úložišti Adobe.

../_images/compress-4.png

Ochrana souborů PDF heslem

Předplatitelé služby Adobe Acrobat Premium nebo Adobe Acrobat Pro DC mohou ochránit soubory PDF nastavením hesla. Tato funkce vám tak může pomoci zabezpečit důvěrné informace a omezit neoprávněný přístup.

Poznámka

Nastavení hesla pro soubor vytvoří kopii chráněnou heslem. Nechrání ani nezmění soubor původní.

Nastavení hesla pro soubor PDF:

 1. Klepněte na možnost další nástroje > Nastavit heslo.

  ../_images/password-1.png
 2. V otevřeném dialogovém okně zadejte heslo a potvrďte jej.

 3. Klepněte na možnost Nastavit heslo.

Zobrazí se zpráva potvrzující vytvoření kopie chráněné heslem.

../_images/password-creating.png

Po dokončení se zobrazí zpráva s potvrzením, jak je znázorněno níže. Vytvoří se kopie souboru s názvem „<název souboru>_chráněný.pdf“ a soubor se uloží do cloudového úložiště Adobe.

../_images/password-created.png

Otevření souboru PDF chráněného heslem:

 1. Ve zprávě s potvrzením klepněte na možnost Otevřít.

 2. Jinak soubor otevřete ze seznamu souborů klepnutím na název souboru chráněného heslem.

 3. V otevřeném dialogovém okně zadejte heslo a klepněte na možnost OK.

Upozorňujeme na následující omezení u souborů PDF chráněných heslem:

 • Soubory PDF chráněné heslem nelze upravovat, vyplňovat a podepisovat, komprimovat ani exportovat.

 • Pokud znáte původní heslo, můžete jej odebrat pomocí aplikace Acrobat pro stolní počítače.

 • Úpravy nemají vyhrazeno samostatné heslo. Pokud uživatel může soubor otevřít, může ho i upravovat.

 • Mobilní aplikace Acrobat Reader v současné době nepodporuje tisk souborů PDF chráněných heslem.

Exportování souborů PDF

Pokud máte předplacenou aplikaci Adobe Acrobat Premium nebo Adobe Acrobat Pro, můžete nesdílené soubory PDF exportovat do různých formátů:

 • Formáty dokumentů: DOCX, DOC, RTF, XLSX a PPTX

 • Formáty obrázků: JPEG a PNG

Při exportování souborů PDF do formátů dokumentů podporuje aplikace Acrobat optické rozpoznávání znaků (OCR), které dokáže převést naskenovaný text na skutečný text. Aplikace Acrobat podporuje export celé řady jazyků, ale funkci OCR nelze použít pro exportování do formátů obrázku.

Exportování souboru PDF pomocí aplikace Acrobat Reader pro Android:

 1. V dolní nabídce klepněte na možnost další nástroje > export pdf Exportovat soubor PDF.

../_images/export-pdf-1.png
 1. Na stránce Exportovat soubor PDF vyberte podle potřeby možnost Dokument nebo Obrázek jako objekt exportu.

../_images/export-pdf-2.png
 1. Postup exportování souboru PDF do formátu dokumentu:

  1. Jako možnost exportu vyberte „Dokument“.

  2. V seznamu formátů dokumentů na kartě Dokument vyberte požadovaný formát souboru.

  3. Pokud chcete změnit jazyk, klepněte na vybraný jazyk a vyberte jiný jazyk. Standardně je jazyk exportu stejný jako u nainstalované aplikace. Aplikace Acrobat podporuje export celé řady jazyků.

  4. Klepněte na možnost „Exportovat“.

  5. Po exportování souboru se zobrazí zpráva s potvrzením. Pokud chcete otevřít exportovaný soubor, klepněte na možnost „Otevřít“. Pokud chcete zprávu zavřít, klepněte na možnost „X“.

../_images/export-pdf-2.png
 1. Postup exportování souboru PDF do formátu obrázku:

  1. Jako možnost exportu vyberte „Obrázek“.

  2. Na otevřené stránce vyberte jeden ze dvou formátů obrázku: JPEG nebo PNG.

  3. Klepněte na stránky, které chcete exportovat jako obrázky. Nebo klepněte na možnost Vybrat vše a vyberte všechny stránky.

  4. Chcete-li sdílet exportované stránky, z dolní části vyberte možnost Sdílet obrázky a dokončete pracovní postup.

  5. Pokud chcete exportované stránky uložit do zařízení, vyberte možnost Uložit do Fotografií.

   Pokud je to poprvé, kdy aplikace Acrobat potřebuje přístup do vašich fotek, zobrazí se dialogové okno povolení k přístupu. Chcete-li pokračovat, v dialogovém okně vyberte příslušnou možnost.

  6. Jakmile jsou obrázky exportovány a uloženy v Galerii zařízení, zobrazí se zpráva s potvrzením.

  ../_images/export-pdf-4.png

Sdílení e-mailem

 1. Otevřete PDF a klepněte na možnost sdílet.

 2. V otevřeném dialogovém okně funkce Sdílet odkaz na dokument klepněte na ikonu e-mailové aplikace, kterou chcete použít.

 3. Na otevřené e-mailové stránce zadejte jednu nebo více e-mailových adres a v případě potřeby zadejte zprávu pro příjemce.

 4. Klepněte na šipka odeslání

  ../_images/share-email-compose.png

Sdílení pomocí přímých pozvánek

 1. Otevřete PDF a klepněte na možnost sdílet.

 2. V otevřeném dialogovém okně funkce Sdílet odkaz na dokument klepněte na možnost Pozvat osoby.

 3. V otevřeném dialogovém okně funkce Sdílet s ostatními zadejte e-mailové adresy příjemců.

  ../_images/invite-others-dialog.png
 1. Můžete klepnout na řádek předmětu či textové pole zprávy a začít s úpravami.

 2. Můžete zapnout funkci Povolit poznámky, pokud chcete, aby příjemci přidávali poznámky nebo anotace. Pokud je tlačítko Povolit poznámky vypnuté, soubor je v režimu pouze ke čtení.

 3. Chcete-li nastavit termín dokončení pro soubory sdílené k recenzi, klepněte na možnost výstroj > Nastavit termín. Nastavte požadované datum a klepněte na Nastavit termín.

 4. Klepněte na možnost Odeslat.

Váš soubor se automaticky nahraje do cloudového úložiště Adobe. Příjemci dokumentu mohou získat přístup k souboru z webu i ze stolního počítače nebo mobilního telefonu. Všechny sdílené soubory v seznamu souborů jsou označeny ikonou sdílený soubor.

Sdílení souboru PDF pomocí značky @zmínka

Pokud s někým chcete okamžitě sdílet soubor PDF:

 1. Otevřete soubor PDF a na dolním panelu nástrojů klepněte na možnost přidávat poznámky Poznámka.

 2. Klepněte v dokumentu na místo, kam chcete přidat poznámku.

 3. V zobrazeném poli poznámky zadejte @ a poté ze zobrazeného seznamu uživatelů vyberte uživatele.

 4. Zadejte zprávu pro uživatele a poté klepněte na možnost šipka odeslání

Soubor bude sdílen se zmíněnými uživateli a poté se zobrazí zpráva s potvrzením.

Poznámka

Příjemci dokumentu PDF mohou rovněž použít značku @zmínka a přizvat a přidat k recenzi dokumentu další osoby. Pokud však vaše organizace nebo odesílatel dokumentu nastavili omezení sdílení, příjemci nemohou přidávat k recenzi dokumentu další nové osoby. Pokud se příjemci pokusí přidat nové osoby k dokumentu s omezením, zobrazí se níže uvedená zpráva. Pokud přidáte k dokumentu bez omezení osoby mimo vaši organizaci, přijde jim upozornění prostřednictvím denního oznámení.

../_images/at-mention-restriction.png

Odesílání kopie souboru

Můžete také odeslat kopii souboru. Postup:

 1. Otevřete PDF a klepněte na možnost sdílet.

 2. Případně ze seznamu souborů klepněte na možnost přetečení > Sdílet u souboru, který chcete sdílet.

 3. V otevřeném dialogovém okně „Sdílet s ostatními“ klepněte na možnost Odeslat kopii.

 4. V otevřeném dialogovém okně vyberte požadovanou možnost sdílení a pokračujte v procesu.

Sdílení kopie souboru může být časově úsporné a také vám poskytne alternativní způsoby doručení souboru. Například můžete soubor odeslat jako přílohu e-mailu.

../_images/send-a-copy-dialog.png

Když odešlete kopii souboru e-mailem, příjemci obdrží také odkaz na aplikaci Acrobat Reader. Pokud nemají na svém zařízení aplikaci nainstalovanou, odkaz je přesměruje do obchodu Play Store nebo Galaxy Store.

../_images/send-a-copy-app-link.png

Přidání osob do sdíleného souboru

S předplatným aplikace Acrobat Premium mohou vlastníci souborů sdílet již sdílený soubor s více lidmi. Do sdíleného dokumentu můžete pozvat více osob pomocí jednoho z následujících dvou způsobů:

 • Přidávání osob pomocí Sdílení

  1. Otevřete sdílený soubor a klepněte na možnost sdílet

  2. V otevřeném dialogovém okně vyberte jakoukoli z možností sdílení a pokračujte v pracovním postupu.

  ../_images/shared-file-share-dialog.png
  1. Pokud chcete osoby přidat do sdíleného souboru přímo, klepněte na Pozvat osoby.

  2. V zobrazeném dialogovém okně Sdílet s ostatními zadejte názvy e-mailových adres osob, které chcete přidat.

  3. Klepněte na možnost Odeslat.

  ../_images/shared-file-add-people.png

  Poznámka: Není možné změnit zprávu, kterou jste odeslali s původním sdílením.

 • Zasílání přímých pozvánek pomocí značky @zmínka

  1. Pokud již nejste přihlášeni, přihlaste se ke svému účtu.

  2. Otevřete sdílený soubor PDF. Přímé pozvánky můžete ostatním uživatelům zasílat pouze v případě souborů PDF, které jste sdíleli.

  3. Na dolním panelu nástrojů klepněte na ikonu přidávat poznámky a poté klepněte na dokument, do kterého chcete přidat poznámku.

  4. V zobrazeném poli poznámky klepněte na @ a poté vyberte uživatele ze seznamu kontaktů.

  5. Zadejte zprávu pro uživatele a poté klepněte na Publikovat.

  ../_images/mention-user.png

  Po odeslání pozvánky uvidíte následující zprávu s potvrzením.

  ../_images/other-user-invited.png

Přidaným osobám se zobrazí e-mailové upozornění a jsou zahrnuty do seznamu osob ve sdíleném souboru.

Ukládání kopií sdílených souborů

Můžete uložit kopii sdíleného souboru včetně poznámek k recenzi, jsou-li tam nějaké. Postup:

 1. Otevřete soubor z cloudového úložiště Adobe.

 2. Klepněte na ikonu přetečení > Uložit kopii.

 3. Ze zobrazených možností vyberte cíl a klepněte na odkaz Uložit.

  ../_images/saveacopy.png

Změna sdílených souborů

Sdílený soubor můžete upravit jedním z následujících dvou způsobů:

 • Zrušte sdílení souboru, dle potřeby jej upravte a poté jej znovu sdílejte s příjemci.

 • Vytvořte kopii sdíleného souboru a upravte ji.

Úprava sdíleného souboru vytvořením kopie:

 1. Klepnutím na soubor v seznamu sdílených souborů jej otevřete.

 2. V horní nabídce klepněte na možnost přetečení > Upravit PDF. Případně klepněte na možnost upravit pdf > Upravit PDF.

 3. V dialogovém okně, které se otevře, klepněte na možnost Vytvořit kopii. Vytvoří se kopie souboru, která se otevře v režimu nástroje.

  ../_images/modify_shared_file.png

Poznámka

Vytvořit kopii pro úpravy mohou pouze vlastníci souboru. Příjemci sdíleného souboru nemohou upravovat sdílené soubory.