Správa souborů a složek

Správa souborů

Přejmenování souborů

Jak přejmenovat soubory:

 1. V jakémkoli seznamu souborů klepněte na ikonu ikona nabídky u souboru, který chcete přejmenovat.

  ../_images/rename.png
 1. Klepněte na ikona přejmenování Přejmenovat.

 2. Zadejte název v dialogovém okně Přejmenovat.

 3. Klepněte na Hotovo.

../_images/rename-dialog.png

Přesouvání souborů

Acrobat podporuje pouze přesouvání souborů v cloudovém úložišti. Jak přesunout soubory:

 1. V seznamu souborů klepněte na možnost Soubory > Cloudové úložiště Adobe.

 2. Klepněte na ikona nabídky vpravo od souboru.

 3. Klepněte na ikona přesunutí

 4. Klepněte na nové umístění.

 5. Klepněte na možnost Přesunout.

Poznámka

Nelze přesouvat sdílené soubory.

Duplikování souborů

Acrobat podporuje pouze duplikování místních souborů (ve vašem zařízení). Jak duplikovat soubory:

 1. Klepněte na možnost Soubory > Na tomto zařízení.

 2. Klepněte na ikona nabídky vpravo od souboru.

 3. Klepněte na ikona duplikování

Soubor se automaticky duplikuje se stejným názvem a (1). Soubor můžete přejmenovat jako jakýkoli jiný.

Odstranění souborů

Jak odstranit soubory:

 1. V seznamu souborů klepněte na ikonu ikona nabídky vpravo od souboru.

 2. Klepněte na ikona odstranění

 3. Klepnutím na OK potvrďte akci.

Odebrání ze seznamu posledních

Zobrazení Domovská stránka ukazuje naposledy zobrazované soubory v chronologickém pořadí. Pokud chcete odebrat soubor ze seznamu posledních souborů:

 1. Klepněte na ikonu ikona nabídky u souboru, který chcete ze seznamu posledních odebrat.

 2. Klepněte na ikonu ikona vymazání podpisu Odebrat z posledních souborů.

 3. V zobrazeném dialogovém okně klepněte na možnost Odebrat soubor a potvrďte akci.

../_images/removefromrecent.png

Vymazání seznamu posledních položek

Chcete-li vymazat všechny položky ze seznamu posledních:

 1. Klepněte na možnost Domovská stránka.

 2. V pravém horním rohu klepněte na ikonu ikona nabídky.

../_images/clear-recent.png
 1. Klepněte na možnost Vymazat poslední.

 2. V dialogovém okně klepněte na možnost Vymazat a potvrďte akci.

../_images/clear-recent-dialog.png

Uložení souborů do cloudu

Cloudové soubory se po provedení změn automaticky ukládají do cloudu. Místní soubory je třeba nahrát klepnutím na ikona uložení do cloudu

Chcete-li uložit místní soubory do cloudu:

 1. Přejděte na stránku ikonu souboru Soubory.

 2. Klepněte na možnost V tomto zařízení.

 3. Klepněte na ikona nabídky vpravo od souboru.

 4. Klepněte na ikona uložení do cloudu

Správa složek

Aplikace Acrobat podporuje správu složek pro cloudové úložiště Adobe a Dropbox.

V zobrazení Soubory > Cloudové úložiště Adobe klepněte na ikona nabídky na pravé straně libovolné složky a proveďte přejmenování nebo odstranění.

../_images/foldermenu.png

Přejmenování složek

Ze zobrazení Soubory > Cloudové úložiště Adobe:

 1. Klepněte na ikona nabídky

 2. Klepněte na ikona přejmenování

 3. Zadejte název.

 4. Klepněte na Hotovo.

Odstranění složek

Ze zobrazení Soubory > Cloudové úložiště Adobe:

 1. Klepněte na ikona nabídky

 2. Klepněte na ikona odstranění

 3. Klepnutím na OK potvrďte akci.

Tvorba nové složky

Vytvoření nové složky v cloudovém úložišti Adobe: V zobrazení Soubory > Cloudové úložiště Adobe:

 1. Klepněte na Soubory > Cloudové úložiště Adobe.

 2. V pravém horním rohu klepněte na ikonu ikona nabídky.

../_images/new-folder.png
 1. V nabídce klepněte na možnost Nová složka.

 2. V dialogovém okně Vytvořit složku zadejte název složky a klepněte na možnost Hotovo.

../_images/create-folder.png