Funkce předplatného (klasické prostředí)

Acrobat Reader je bezplatná aplikace, kterou můžete používat k otvírání, zobrazování, podepisování, tisku, označování poznámkami, prohledávání a sdílení souborů PDF. Abyste však mohli používat následující prémiové funkce, musíte si zakoupit předplacené služby:

 • Vytvoření PDF

 • Export PDF do jiných formátů

 • Úprava PDF

 • Uspořádání stránek v souboru PDF

 • Sloučení souborů

 • Komprimace souborů

 • Ochrana souborů PDF heslem

 • Adobe Acrobat Premium

  • Předplatné poskytuje přístup k výše uvedeným prémiovým funkcím.

  • Získáte přístup ke všem výše uvedeným prémiovým funkcím na mobilní aplikaci Acrobat Reader.

  • Většina prémiových funkcí je dostupná v mobilní, webové a počítačové aplikaci Acrobat Reader. Funkce úprav a elektronického podpisu na webové a počítačové aplikaci nejsou dostupné pro předplatitele služby Acrobat Premium. Další informace viz Plány a ceny aplikace Adobe Acrobat DC.

  • V závislosti na podmínkách předplatného vám budou automaticky účtovány měsíční či roční poplatky.

  • Pokud přijmete nabídku pro bezplatnou 7denní zkušební verzi ročního předplatného, před skončením zkušební verze obdržíte e-mail. Na konci bezplatného zkušebního období vám bude automaticky účtován poplatek ve výši uvedené v podmínkách předplatného. Chcete-li se vyhnout zaplacení poplatku, zrušte předplatné před skončením zkušebního období.

Viz také

Vidíte jiné rozhraní? Pokud ano, používáte naše nové a intuitivnější rozhraní produktu. Pokud se chcete dozvědět, jak používat prémiové funkce v novém rozhraní, podívejte se do naší nápovědy k novému prostředí. Pokud ne, pokračujte ve čtení.

Vytvoření PDF

Předplatitelé služeb Adobe Acrobat Premium nebo Adobe Acrobat Pro mohou do formátu PDF převádět dokumenty mnoha typů. Tato online služba vyžaduje připojení k internetu.

Jak přeložit neotevřené soubory do souboru PDF:

 1. Přihlaste se do cloudového úložiště Adobe a otevřete seznam souborů (Domovská stránka, Soubory nebo Sdílené).

 2. Pro jakýkoli soubor klepněte na ikona přetečení > Vytvořit PDF. Případně klepněte na ikonu ikona plus > Vytvořit soubor PDF.

../_images/createmenu.png
 1. Klepněte na jakékoli umístění souboru a přejděte k souboru. Potom vyberte soubor, který není ve formátu PDF.

 2. Pokud chcete rychle naskenovat stránku a uložit ji jako soubor PDF, klepněte na aplikaci Adobe Scan. Aplikace Adobe Scan se otevře v režimu snímání. Nasnímaná stránka se otevře v aplikaci Acrobat Reader.

../_images/create-pdf-scan.png

Aplikace automaticky převede váš soubor do formátu PDF. Místní soubory se uloží do cloudového úložiště Adobe. Jiné soubory se uloží do svého původního umístění.

Jak převést soubor obrázku v zařízení na soubor PDF:

 1. Otevřete obrázek ve fotogalerii nebo libovolný jiný obrázek v zařízení.

 2. Klepněte na ikona sdílení

 3. Vyberte aplikaci Adobe Acrobat (Převod dokumentu do PDF).

../_images/convertfromgallery.png

Export PDF do jiných formátů

Pokud máte předplacenou aplikaci Adobe Acrobat Premium nebo Adobe Acrobat Pro, můžete nesdílené soubory PDF exportovat do následujících formátů:

 • Formáty dokumentů: DOCX, DOC, RTF, XLSX a PPTX

 • Formáty obrázků: JPEG a PNG

Při exportování souborů PDF do formátů dokumentů můžete také převést naskenovaný text na skutečný text pomocí optického rozpoznání znaků (OCR). Aplikace Acrobat podporuje export celé řady jazyků. Funkci OCR nelze použít pro exportování do formátů obrázku.

Postup exportu PDF:

 1. Přihlaste se do cloudového úložiště Adobe.

 2. Otevřete nesdílený soubor PDF a klepněte na ikonu ikona přetečení > Exportovat soubor PDF.

 3. Případně v libovolném seznamu souborů klepněte na ikonu ikona přetečení > Exportovat PDF u souboru, které chcete exportovat.

 4. Na stránce Exportovat soubor PDF vyberte podle potřeby možnost Dokument nebo Obrázek jako objekt exportu.

../_images/export-to-doc.png
 1. Postup exportování souboru PDF do formátu dokumentu:

  1. Ze seznamu pod položkou Dokument vyberte formát souboru.

  2. Chcete-li změnit jazyk, klepněte na možnost Jazyk a zvolte jiný jazyk. Standardně je jazyk exportu stejný jako u nainstalované aplikace. Aplikace Acrobat iOS podporuje export celé řady jazyků.

  3. Klepněte na Exportovat.

 2. Postup exportování souboru PDF do formátu obrázku:

  1. Klepněte na možnost Obrázek a poté vyberte jeden ze dvou formátů obrázku: JPEG nebo PNG.

  ../_images/export-to-image.png
  1. Na otevřené stránce klepněte na stránky, které chcete exportovat jako obrázky. Nebo klepněte na možnost Vybrat vše a vyberte všechny stránky.

  ../_images/export-select-pages.png
  1. Chcete-li sdílet exportované stránky, z dolní části vyberte možnost Sdílet obrázky a dokončete pracovní postup.

  2. Pokud chcete exportované stránky uložit do zařízení, vyberte možnost Uložit do Fotografií. Pokud je to poprvé, kdy aplikace Acrobat potřebuje přístup do vašich fotek, zobrazí se dialogové okno povolení k přístupu. Chcete-li pokračovat, v dialogovém okně vyberte příslušnou možnost.

  Jakmile jsou obrázky exportovány a uloženy v Galerii zařízení, uvidíte zprávu s potvrzením.

  ../_images/export-image-saved.png

Úprava PDF

Předplatitelé služby Adobe Acrobat Premium nebo Adobe Acrobat Pro mají možnost upravovat soubory PDF v telefonech či tabletech. Funkce úprav vám umožňuje:

 • Přidávat text a obrázky

 • Odstranit, přesunout a změnit velikost bloků textu či upravovat text

 • Změnit styl písma, jeho velikost, tloušťku, barvu a zarovnání

 • Převést text na odrážkový nebo číslovaný seznam

 • Odstranit, přesunout, otočit a změnit velikost obrázku

 • Vrátit zpět nebo opakovat akce

 • Kopírování a vkládání textu do souboru PDF a z něj

Chcete-li přejít do režimu úprav, klepněte na ikona úprav > Upravit PDF.

V režimu úprav:

 • Chcete-li upravit text nebo obrázek, stačí na něj klepnout.

 • Chcete-li přidat textové pole nebo obrázek, klepněte na ikona přidání textu nebo ikona přidání obrázku

../_images/edit-menu.png

Další podrobnosti naleznete v části Úpravy PDF.

Uspořádání stránek v souboru PDF

Chcete-li uspořádat stránky:

 1. Přihlaste se do cloudového úložiště Adobe.

 2. U jakéhokoli nesdíleného souboru klepněte na možnost ikona úprav a poté na ikona uspořádání Uspořádat stránky.

../_images/organizemenu.png
 1. Vyberte jednu nebo více stránek a potom podle potřeby pokračujte jedním z následujících úkonů:

  • Otáčení stránek: Klepněte na ikonu otočit vlevo nebo otočit vpravo

  • Změna pořadí stránek: Dlouze stiskněte stránku a přetáhněte ji na nové místo.

  • Odstranění stránek: Klepněte na ikonu ikona odstranění a poté potvrďte akci.

  • Extrakce stránek: Klepněte na ikona vyjmutí. Vyjmuté stránky se automaticky uloží do vašeho zařízení jako „Stránky z <název souboru>“.

  • Vložení stránek: Klepněte na možnost ikona vložení a poté vyberte jednu z následujících možností:

   • Další soubor: Pro vložení dalšího souboru.

   • Prázdná stránka: Pro vložení prázdné stránky.

   • Nové stránky z aplikace Adobe Scan: Rychlé naskenování a vložení naskenovaných stránek do souboru PDF. Aplikace Adobe Scan se otevře v režimu snímání.

  Po vyzvání vyberte možnost před nebo po. Aplikace automaticky uloží soubor.

  ../_images/insert-page.png

Poznámka

Jakoukoli akci můžete vrátit zpět nebo vpřed klepnutím na ikona přetečení a poté na ikona zpět.

Sloučení souborů

S předplatným služeb Adobe Acrobat Premium nebo Adobe Acrobat Pro můžete do jediného PDF sloučit až 12 souborů. Sloučit můžete také soubory z jakéhokoli integrovaného umístění souborů, jako je Dropbox a Disk Google.

Slučování souborů má následující omezení:

 • Nelze sloučit soubory, které jsou sdíleny k recenzi.

 • Musíte se přihlásit do cloudového úložiště Adobe.

 • Musíte být připojeni k internetu.

 • Musíte mít předplatné k aplikaci Acrobat Reader.

Jak sloučit soubory:

 1. V seznamu souborů dlouze stiskněte soubor, dokud se nezobrazí symbol zaškrtnutí.

 2. Klepněte dle potřeby na jeden nebo více souborů. Můžete vybrat až 12 nesdílených souborů.

 3. Klepněte na ikonu ikona přetečení > Sloučit soubory. Pokud vyberete soubory, které nejsou ve formátu PDF, aplikace Acrobat je okamžitě převede.

  ../_images/combine.png

Poznámka

Nebo můžete v seznamu souborů klepnout na ikonu ikona plus > Sloučit soubory. Nebo můžete otevřít soubor a klepnout na ikonu ikona přetečení > Sloučit soubory. Následně přejděte do umístění souboru, vyberte soubory a klepněte na možnost Další. Potom se držte níže popsaných kroků.

 1. V otevřeném dialogovém okně vyberte jednu nebo více z následujících akcí podle potřeby:

  • Pořadí stránek změníte klepnutím na ikonu ikona změny pořadí a přetažením souboru nahoru nebo dolů.

  • Odebrat soubor ze seznamu ke sloučení můžete klepnutím na ikonu Kroužek odstranění vedle souboru.

  • Přejmenovat soubor můžete klepnutím na ikonu ikona tužky vedle názvu souboru a zadáním nového názvu. Výchozí název souboru je „Sloučeno + (dnešní datum)“.

  ../_images/combine2.png
 2. Klepněte na Sloučit.

Sloučený soubor se automaticky nahraje do cloudového úložiště Adobe.

Komprimace souborů

S prémiovým předplatným můžete soubory komprimovat, a zmenšit tak jejich velikost. Komprimované soubory tak nezatěžují přenos dat a jednodušeji a také rychleji se s nimi pracuje. Soubory nelze komprimovat dvakrát.

../_images/contextmenu1.png

Soubor můžete zkomprimovat klepnutím na ikonu ikona přetečení > Komprimovat PDF. Soubor můžete otevřít klepnutím na možnost Otevřít.

Komprimovaný soubor bude uložen v místě původního souboru.

Poznámka

Komprimace souborů je dostupná pouze u souborů, které předtím nebyly komprimovány v žádné jiné aplikaci (včetně aplikace Acrobat pro stolní počítač). Pokus o komprimaci souboru, který již komprimován byl, bude ukončen chybou.

Ochrana souborů PDF heslem

Předplatitelé služby Adobe Acrobat Premium nebo Adobe Acrobat Pro DC mohou chránit soubory PDF heslem nastavením hesla na otevření dokumentu.

Při vytváření hesla pro soubor PDF si zapamatujte si následující pravidla:

 • Aplikace vytvoří kopii souboru nazvanou „<název souboru>_chráněný“ a tento soubor uloží do cloudového úložiště Adobe. Nechrání ani nemění původní soubor.

 • Akce, které soubor mění jsou na mobilních zařízeních blokovány, včetně funkce Vyplnit a podepsat, vkládání poznámek a úprav.

 • Omezené funkce můžete používat v aplikaci Acrobat na stolním počítači.

 • Odstranit heslo můžete v aplikaci Acrobat na stolním počítači (musíte znát původní heslo).

 • Úpravy nemají své samostatné heslo. Může-li uživatel soubor otevřít, může jej také upravovat.

 • Mobilní aplikace Acrobat Reader v současné době nepodporuje tisk souborů PDF chráněných heslem.

Chcete-li soubor ochránit heslem z otevřeného souboru PDF nebo ze seznamu souborů:

 1. Klepněte na ikona přetečení

 2. Klepněte na ikona ochrany

../_images/protect.png
 1. Zadejte heslo a potvrďte je. Používejte pouze podporované znaky.

 2. Klepněte na možnost Nastavit heslo

../_images/setpassword.png

Podporované znaky

Při vytváření hesla na ochranu souboru PDF je nutné použít pouze písmena, čísla a podporované znaky uvedené níže. Hesla obsahující nepodporované znaky vyvolají chybu.

Podporované znaky: !, “, “, #, $, %, &, ‘, (, ), *, +, ,, -, ., /, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, :, ;, < , =, > , ?, @, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, [, \, ], ^, _, `, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, {, |, }, ~

Otevřete chráněný soubor

Chcete-li otevřít heslem chráněný soubor, musíte znát heslo.

Poznámka

Neexistuje způsob, jak znovu získat zapomenuté heslo.

 1. Otevřete chráněný soubor.

 2. Zadejte heslo.

 3. Klepněte na OK.

../_images/enterpassword.png

Zapomenutá hesla

Funkce hesla je určena k zabezpečení dokumentů před škodlivými útoky a nežádoucím zobrazením. Z toho důvodu nelze ztracené heslo nijak obnovit. Upozorňujeme, že:

 • Ochrana heslem pro mobilní produkty DC funguje stejně jako u aplikací pro stolní počítače.

 • Vždy je vhodné heslo bezpečným způsobem zálohovat.

 • Pokud nastavíte ochranu souboru heslem, aplikace Acrobat Reader vytvoří nový soubor. Původní soubor není chráněn heslem a vy jej můžete kdykoli načíst z daného zařízení.