Delen en reviseren

Met Acrobat Reader kunt u bestanden delen om alleen te worden gelezen of om door meerdere gebruikers te worden gereviseerd. U kunt de geavanceerde functies voor delen gebruiken om uw gedeelde bestanden bij te houden en te beheren. U kunt:

 • Bestanden delen voor alleen weergave of voor revisie, zodat uw ontvangers opmerkingen kunnen plaatsen en markeringen aanbrengen in de bestanden.

 • Toegang krijgen tot functies voor delen die er vergelijkbaar uitzien op desktop-pc's, het web en mobiele apparaten.

 • Bestanden synchroniseren op alle gekoppelde apparaten.

 • Recensies maken, eraan deelnemen en deze beheren.

 • Meldingen ontvangen als revisoren een opmerking plaatsen en de ondersteuning voor @vermelding-tags benutten.

 • Pannen, zoomen of bladeren in de opmerkingenmodus.

Tags voor delen en revisie

De lijst met bestanden van Acrobat geeft aan of het bestand wordt gedeeld voor revisie of dat een bestand Alleen-lezen is. Het pictogram pictogram voor lijst met gedeelde bestanden bij het bestand geeft aan dat het bestand wordt gedeeld voor opmerkingen of uitsluitend voor weergave. Het PDF-pictogram geeft aan dat het bestand niet wordt gedeeld.

Als er geen document geopend is, kunt u al uw gedeelde bestanden weergeven vanuit de weergave Gedeeld. Dat doet u als volgt:

 1. Tik op pictogram voor lijst met gedeelde bestanden om uw gedeelde bestanden weer te geven.

 2. Tik op Door u om bestanden weer te geven die door u worden gedeeld. Tik op Door anderen om bestanden te bekijken die door anderen zijn gedeeld.

../_images/sharedtabs.png

Een revisie starten of een bestand delen

U kunt bestanden delen voor revisie en vervolgens de gedeelde bestanden beheren via uw mobiele apparaat, bureaublad-pc of internet. Als een revisor deelneemt, ontvangt u hiervan een melding. Bestanden delen:

 1. Open een PDF en tik op pictogram overloop in de menubalk bovenin het scherm.

 2. U kunt ook voor elk bestand in de lijst met bestanden ook op pictogram overloop > pictogram delen Delen tikken.

 3. Voeg één of meer e-mailadressen toe in het dialoogvenster Delen met anderen dat wordt geopend.

 4. Tik desgewenst op de onderwerpregel en/of het tekstvak voor het bericht om deze items te bewerken.

 5. Schakel de optie Opmerkingen toestaan in om ontvangers toe te staan opmerkingen en aantekeningen toe te voegen. Bestanden waarvoor opmerkingen zijn uitgeschakeld, zijn alleen-lezen.

 6. Tik op tandwielpictogram > Deadline instellen om een deadline voor de revisie in te stellen. Stel uw datum in en tik op <.

 7. Tik op Verzenden.

Het bestand wordt automatisch geüpload naar Document Cloud. Ontvangers van het document kunnen het bestand openen via internet en via hun pc of telefoon.

../_images/startreview.png

U kunt ook een koppeling naar het bestand maken om het bestand te delen. Volg hiervoor eerst de bovenstaande stappen om het deelproces te starten. Tik in het dialoogvenster Delen met anderen op Koppeling ophalen. Tik in het dialoogvenster dat wordt geopend op Koppeling maken. Selecteer in het dialoogvenster dat wordt geopend de gewenste optie voor delen en voltooi het proces.

Een kopie van gedeelde bestanden opslaan

U kunt een kopie opslaan van gedeelde bestanden samen met hun eventuele revisieopmerkingen. Dat doet u als volgt:

 • Open een gedeeld bestand vanuit Document Cloud.

 • Tik op pictogram overloop in de bovenste balk.

 • Tik op Een kopie opslaan

 • Kies een bestemming uit de gegeven opties en tik op Opslaan.

../_images/savedestinations.png

Gedeelde bestanden wijzigen

U kunt een bestand dat voor revisie is gedeeld, niet wijzigen. U kunt wel een kopie maken van een gedeeld bestand en deze kopie vervolgens wijzigen. Gedeelde bestanden wijzigen:

 1. Tik in de lijst met gedeelde bestanden op een bestand om het te openen.

 2. Tik in de onderste werkbalk op pictogram overloop > PDF bewerken.

 3. Tik in het dialoogvenster dat wordt geopend op Een kopie maken. Hiermee wordt een kopie van het bestand gemaakt en wordt het bestand geopend in de modus voor gereedschappen.

../_images/modify_shared_file.png

Bestanden reviseren

Met de revisiefunctie kunt u opmerkingen en annotaties toevoegen, opmerkingen bewerken, erop antwoorden en een melding ontvangen na activiteit op uw opmerkingenthread. Bestanden reviseren:

 1. Klik in de e-mail met de revisie-uitnodiging op de koppeling. Dan wordt het revisiedocument automatisch geopend in Acrobat Reader.

 2. Meld u aan met uw Adobe ID als u dat nog niet had gedaan. Als u bent aangemeld, kunt u uw opmerkingen op elk gewenst moment bewerken of verwijderen.

 3. Gebruik de onderste werkbalk om tekst te markeren, tekst door te halen, tekst te onderstrepen, tekeningen te maken, een opmerking toe te voegen, documenten in te vullen en te ondertekenen, of een PDF te bewerken.

Het document wordt automatisch opgeslagen en uw opmerkingen kunnen door alle revisoren worden bekeken. U kunt bestanden ook reviseren wanneer u offline bent. De app slaat uw opmerkingen op en synchroniseert deze met het document wanneer u weer verbinding hebt.

../_images/review-toolbar.png

Werken met opmerkingen

Een gereviseerd document kan opmerkingen, gemarkeerde tekst met opmerkingen, doorgestreepte tekst, onderstreepte tekst of met de hand geschreven markeringen bevatten. Het opmerkingenpictogram opmerkingenpictogram3 verwijst naar een opmerking bij het gedeelde document. Acrobat wijst automatisch een unieke kleur toe aan elke revisor van een document. Als u een opmerking van welk type dan ook wilt weergeven, beantwoorden of bewerken, tikt u op de opmerking of op opmerkingenpictogram3. Dan verschijnt het deelvenster voor het bewerken van opmerkingen onderin het scherm.

../_images/commentpanel2.png

In dit deelvenster kunt u:

 • Reageren op een opmerking

  Reageren op een opmerking:

  1. Tik op opmerkingenpictogram3 voor een willekeurige opmerking. Of tik in de lijst met opmerkingen op de opmerking waarop u wilt reageren.

  2. Typ uw reactie in het deelvenster voor het bewerken van opmerkingen dat wordt geopend en tik op Publiceren.

 • Een specifieke revisor vermelden

  Als u reageert op een opmerking, kunt u de tag @vermelding gebruiken om rechtstreeks naar iemand te verwijzen. De tag gebruiken:

  1. Plaats een nieuwe opmerking of reageer op een opmerking.

  2. Tik op pictogram @ en selecteer een naam uit de lijst met revisoren.

  3. Typ uw opmerking en tik op Publiceren.

  Dan ontvangt de desbetreffende gebruiker een melding met de mededeling dat hij of zij specifiek is genoemd.

  ../_images/mention.png
 • Uw eigen opmerkingen verwijderen

  De eigenaar van het revisiedocument kan elke opmerking verwijderen. Andere revisoren kunnen echter alleen hun eigen opmerkingen verwijderen. Als u een opmerking wilt verwijderen, tikt u op de opmerking die u wilt verwijderen. Tik vervolgens op pictogram voor verwijderen in het opmerkingenvenster.

 • Uw eigen opmerkingen bewerken

  Revisoren kunnen alleen hun eigen opmerkingen bewerken. Als u een opmerking wilt bewerken, tikt u erop om het venster voor het bewerken van opmerkingen te openen. Tik vervolgens op pictogram overloop > Antwoord bewerken.

 • De lijst met opmerkingen openen

  De lijst met opmerkingen openen:

  • Tik in het deelvenster voor het bewerken van opmerkingen op pictogram opsomming.

  • Of tik in de bovenste menubalk op pictogram overloop > Opmerkingen.

 • Door de opmerkingen navigeren

  U kunt de navigatietools gebruiken als documenten veel opmerkingen bevatten.

  • In de lijst met opmerkingen schuift u naar boven of beneden in de lijst.

  • Vanuit een specifieke opmerking kunt u naar links of rechts schuiven om de andere opmerkingen weer te geven.

  ../_images/navigatecomments.png
 • Opmerkingen filteren

  U kunt de opmerkingen filteren op tijd van verzending, op revisor en of de opmerking al dan niet is gelezen of opgelost. Dat doet u als volgt:

  1. Tik op pictogram voor filters

  2. Tik op de filters die u wilt toepassen.

  3. Tik op Toepassen.

  ../_images/filters.png

  Wanneer u een opmerkingenfilter toepast, wordt bovenin een filterbalk getoond met daarop het aantal geselecteerde filters en de knop Wissen. Tik op Wissen om alle filters te verwijderen.

  ../_images/filterbar.png

Meldingen weergeven

Door middel van meldingen wordt u in real-time op de hoogte gesteld van verzoeken en/of berichten van de afzender. Afhankelijk van uw instellingen worden meldingen ook op het startscherm van uw apparaat weergegeven.

Tik op pictogram voor nieuwe berichten om de meest recente meldingen te bekijken. Er wordt een lijst getoond met de volgende twee soorten meldingen:

 • Verzoeken: Dit zijn actie-items zoals rechtstreekse berichten, verzoeken om een bestand te reviseren, enzovoort.

 • Kennisgevingen: Dit zijn eenvoudige berichten.

../_images/notifications.png

Revisies beheren

U ontvangt een e-mailmelding wanneer revisoren opmerkingen in uw bestand plaatsen. U kunt de revisies ook online of op het bureaublad controleren en bijhouden.

U kunt uw gedeelde bestanden als volgt bijhouden en beheren:

 • Stuur berichten naar revisoren. Berichten worden ontvangen als meldingen.

 • Bekijk de lijst met revisoren.

 • Voeg revisoren toe.

 • Stop het delen van bestanden en verwijder revisies.

Tik op pictogram overloop in de bovenste menubalk om een revisie te beheren als een document is geopend.

../_images/managereview.png

Opmerking

De app biedt een vergelijkbare functie voor gedeelde bestanden (alleen-lezen bestanden niet in een revisie).

Deadlines voor de revisie instellen

Wanneer u een revisie instelt, kunt u aangeven op welke datum de revisie automatisch wordt beëindigd.

 1. Tik in het dialoogvenster Delen met anderen op tandwielpictogram

 2. Tik op Deadline instellen.

 3. Selecteer een datum/tijd in de kalenderwidget die wordt geopend en tik op Deadline instellen.

  De gekozen vervaldatum verschijnt in het veld Deadline.

 4. Tik op de knop <.

Opmerking

Wanneer een bestand niet meer wordt gedeeld, wordt een melding gestuurd.

../_images/deadline.png

Revisoren toevoegen

De eigenaar van het gedeelde bestand kan op elk moment revisoren toevoegen. Revisoren toevoegen:

 1. Tik in de lijst Start, Gedeeld of Zoekresultaten op pictogram overloop

 2. Tik op Personen.

 3. Tik op Toevoegen.

 4. In het dialoogvenster 'Persoon toevoegen' dat wordt geopend, voert u een e-mailadres in. Tik hierna op Persoon toevoegen.

../_images/add_people.png

Het revisiebericht weergeven

Als u het oorspronkelijke bericht wilt controleren dat u samen met het gedeelde bestand hebt verzonden:

 1. Tik in de lijst Start, Gedeeld of Zoekresultaten op pictogram overloop

 2. Tik op Bericht.

../_images/reviewcontextmenu.png

Een bestand niet meer delen

Vanuit elke bestandenlijst (Start, Gedeeld of zoekresultaten):

 1. Tik op pictogram overloop

 2. Tik op Bestand niet meer delen.

 3. Tik nogmaals op Niet meer delen ter bevestiging.

Als u een bestand niet meer deelt, is het bestand niet meer toegankelijk voor alle gebruikers.

Zelf een revisie verwijderen of een bestand niet meer delen

Alleen eigenaars van gedeelde bestanden kunnen hun revisie verwijderen. Vanuit elke bestandenlijst (Start, Gedeeld of zoekresultaten):

 1. Tik op pictogram overloop

 2. Tik op Verwijderen.

 3. Lees het verwijderbericht in het dialoogvenster dat wordt weergegeven en tik ter bevestiging op Toch verwijderen.

../_images/delete-file.png

Opmerking

Als u de machtigingen voor delen en reviseren verwijdert, wordt het bestand zelf niet verwijderd.