Zacznij pracę z programem Adobe Acrobat Sign

Adobe Acrobat Sign na urządzenia mobilne to narzędzie do inicjowania obiegów pracy z podpisami i zarządzania nimi oraz do osobistego zbierania podpisów elektronicznych od klientów. Aplikacja Adobe Acrobat Sign umożliwia następujące działania:

 • Podpisuj dokumenty lub wyślij do podpisania.

 • Uzyskaj wgląd w obiegi podpisywania, w tym informacje o podpisanych, oczekujących i odrzuconych dokumentach.

 • Przeszukuj dzienniki plików i wyświetlaj rejestry kontrolne.

 • Pracuj z plikami w usługach przechowywania w chmurze firm zewnętrznych, takich jak Dropbox, dysk Google itp.

 • (Tylko iOS) Pracuj z plikami w trybie offline.

 • (Tylko Android) Podpisywanie wsadowe i wsparcie technologii Enterprise Mobile Management.

Pobierz i skonfiguruj bezpłatną aplikację mobilną Adobe Acrobat Sign ze sklepu Apple lub Google Play. Po zasubskrybowaniu usługi możesz podpisać dokumenty lub wysłać je do podpisania.

../_images/homeui.png

Logowanie się

Większość funkcji usługi Adobe Acrobat Sign, w tym uzyskiwanie dostępu do dokumentów online, wymaga połączenia z Internetem. Aby się zalogować:

 1. Otwórz aplikację i wprowadź adres e-mail na ekranie logowania.

 2. Dotknij pola hasła i wprowadź hasło.

 3. Jeśli ekran zmienia się w zależności od Twojego adresu e-mail, wybierz metodę uwierzytelniania i/lub wprowadź swój identyfikator i hasło. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie Wiele obiegów logowania poniżej.

../_images/sign-in.png

Wiele obiegów logowania

Adobe Acrobat Sign obsługuje wiele obiegów logowania i typów poświadczeń w oparciu o domenę adresu e-mail użytkownika. Większość użytkowników ma jedno poświadczenie logowania i będzie widzieć tylko jeden zestaw ekranów, jednak użytkownicy mogą zobaczyć alternatywne widoki dla różnych poświadczeń logowania. Usługa Adobe Acrobat Sign obsługuje poniższe metody uwierzytelniania, a obieg logowania może się nieznacznie różnić w ramach każdego typu:

 • Adobe Acrobat Sign ID: wprowadź swój adres e-mail i hasło do usługi Adobe Acrobat Sign.

 • Adobe ID: wprowadź adres e-mail Adobe, dotknij opcji Konto firmowe lub szkolne, a następnie wprowadź identyfikator użytkownika i hasło. Następnie postępuj zgodnie z obiegiem pracy uwierzytelniania, aby zakończyć logowanie. Należy pamiętać, że wybór profilu może się różnić w zależności od typu „Adobe ID”.

 • Single Sign On (SSO): wprowadź swój adres e-mail, a następnie nazwę użytkownika i hasło dostarczone przez Twoją organizację.

../_images/adobesignin.png

Wylogowywanie

Po wylogowaniu nie można uzyskać dostępu do dokumentów i obiegów pracy online. Aby się wylogować, dotknij pozycji Ustawienia > Wyloguj.