Phương pháp tốt nhất: Quy trình kỹ thuật số từ đầu đến cuối để tăng tỷ lệ kiếm được khách.

Hoàn thành biểu mẫu này để nhận bản giới thiệu về 451 Research.

Đọc bản giới thiệu về tác động tới doanh nghiệp của 451 Research, Trao quyền cho bộ phận Bán hàng bằng các quy trình kỹ thuật số từ đầu đến cuối để tăng tỷ lệ kiếm được khách & giữ chân khách.

 

Để giành được lòng trung thành của khách hàng ngày nay, các tổ chức phải thực hiện số hóa và khác biệt hóa toàn bộ trải nghiệm thông qua sự kết hợp trơn tru giữa dữ liệu, nội dung và quy trình thông minh hơn. Xem lý do tại sao.

 

 

Trong bản giới thiệu này, bạn sẽ tìm hiểu về:

 

  • Cách các tổ chức với chiến lược chuyển đổi số đang loại bỏ giấy tờ và hợp lý hóa công tác bán hàng.
 
  • Lý do khiến việc các bộ phận Bán hàng và CNTT cộng tác khi tạo lập trải nghiệm của khách hàng lại quan trọng như vậy.
 
  • Cách triển khai một chiến lược số hiệu quả, hướng đến tương lai để đáp ứng kỳ vọng thay đổi của khách hàng.
làm việc

Adobe, logo Adobe, Acrobat, Adobe Document Cloud, logo Adobe PDF, Document Cloud và Reader là nhãn hiệu thương mại hoặc nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của Adobe tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác. Tất cả các nhãn hiệu thương mại khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

 

 

© 2020 Adobe Inc. Bảo lưu mọi quyền.