Verktyg för framtidens kreatörer.

Ge lärare nya möjligheter att inspirera. Ge studerande nya möjligheter att uttrycka sig. Ge personalen nya sätt att samarbeta. Få alla de senaste kreativa programmen och tjänsterna från Adobe med Creative Cloud. Och ge institutionen en konkurrensfördel.

Verktyg för framtidens kreatörer

Arbeta på dator och mobil.

Vi har tagit kraften i Adobes branschledande datorprogram för design, webb, video och foto och överfört den till mobila enheter. Nu kan studerande, lärare och skolpersonal arbeta närhelst inspirationen slår till.

Allt är sammankopplat, så det är lätt att dela med sig.

Creative Cloud-programmen för dator och mobil är smidigt sammankopplade, så att användarna kan påbörja ett projekt på en enhet och slutföra det på en annan. Användarna kan även dela kreativa resurser med andra Creative Cloud-medlemmar. Det är ett helt nytt sätt att samarbeta.

Flexibla licenser som passar era behov.

Oavsett om du vill köpa licenser till en mindre grupp eller avdelning, ett klassrum eller labb eller till hela institutionen hittar du ett licensalternativ som passar institutionens behov.
Jämför licensalternativen ›
Resurser som inspirerar till kreativitet i klassrummet.

Resurser som inspirerar till kreativitet i klassrummet.

Adobe erbjuder en mängd kostnadsfria resurser, som Adobe Education Exchange – webbplatsen där lärare hittar professionella utvecklingsverktyg, undervisningsresurser och ett community som gärna utbyter idéer om hur man skapar engagemang i klassrummet.
Se mer ›

Inköpsalternativ för utbildning

 
Grund- och gymnasieskolor kan nu spara på enhetslicenser för Creative Cloud-program. Ring 0200-810 329 eller Mer information

Se hur studerande, lärare och skolor använder Creative Cloud.

Grundskolläraren Jeff Larson i Balboa
Grundskolläraren Jeff Larson i Balboa
Clemson University-studenten Lea Anna Cardwell
Clemson University-studenten Lea Anna Cardwell
University of Utah-studenten Vincent Fu
University of Utah-studenten Vincent Fu
Läs PDF-filen ›
Clemson University
Clemson University

Läs fler artiklar:
Skolor › Högre utbildning ›

Utforska alla våra utbildningslösningar.

Adobe erbjuder institutioner en unik portfolio av digitala teknologier som gör det möjligt för studerande,lärare och övrig personal att skapa och leverera engagerande, datadriven kommunikation i alla medier och på alla enheter.
 
 
 1. Vilka program och tjänster finns i Creative Cloud för skolkunder? Vilka program och tjänster finns i Creative Cloud för skolkunder?

  Programmen och tjänsterna varierar beroende på vilket licensalternativ ni har för Creative Cloud. Se Översikt över skollicenser för en jämförelse av program och tjänster.

 2. Vad är skillnaden mellan fullständigt och fristående medlemskap? Vad är skillnaden mellan fullständigt och fristående medlemskap?

  Creative Cloud for educations fullständiga plan innehåller alla program i Creative Cloud. Den fristående planen ger användarna tillgång till ett program, till exempel Photoshop CC eller Illustrator CC. Kunder med fristående plan med en personlig licens får också tillgång till 20 GB lagring och tjänster som förmågan att synka och dela filer, samarbeta med kollegor och möjlighet att skapa en anpassad onlineportfolio med Behance ProSite.

 3. Kan ideella organisationer köpa Creative Cloud genom utbildningslicenser? Kan ideella organisationer köpa Creative Cloud genom utbildningslicenser?

  Ja, ideella organisationer kan köpa både personliga licenser och enhetslicenser för Creative Cloud for education och kan också ha rätt att köpa licenser enligt ETLA. Kontakta en Adobe-återförsäljare för mer information. Observera att fristående medlemskap i Creative Cloud inte ger rätt till dessa rabatter.

 4. Finns det något särskilt erbjudande för skolkunder genom VIP? Finns det något särskilt erbjudande för skolkunder genom VIP?

  Ja, för att förenkla inköpen av Creative Cloud lanserade vi Adobe K-12 School Site License i oktober 2015.

 5. Vilka är de viktigaste skälen att gå över från Enterprise Education Agreement (EEA) till den nya Adobe K-12 School Site License? Vilka är de viktigaste skälen att gå över från Enterprise Education Agreement (EEA) till den nya Adobe K-12 School Site License?
  • Licenshantering
  • Skollicenser och andra VIP-produkter i en och samma administrationskonsol
  • Licenshantering med möjlighet att avaktivera och omfördela licenser centralt
  • Central hantering av hemarbeteslicenser för garanterad regelefterlevnad
  • Flexibilitet
  • Flexibla brytdatum för att kunna anpassa förnyelserna efter budgeten
  • Fleråriga inköp för att tillgodose kundbehov
  • Kommunikation
  • Automatiska meddelanden om licensförnyelse
  • Driftsmeddelanden
  • Produkt – omedelbar tillgång till produktuppgraderingar
  • Driftsättning – köp så många licenser ni behöver
  • Framtida uppgraderingar – omedelbar tillgång till alla framtida förbättringar av programvara och inköpsvillkor