Kreativ överlägsenhet i utbildningen.

Creative Cloud ger elever, lärare och annan skolpersonal tillgång till världens bästa kreativa program för design, webben, video och foto – direkt tillgängligt i datorn – plus smidiga sätt att dela och samarbeta.

Kontakta försäljningen på 800-443-8158
alt
Ta reda på allt Creative Cloud har att erbjuda skolor och universitet.
 1. Vilka program och tjänster finns i Creative Cloud för skolkunder?

  Programmen och tjänsterna varierar beroende på vilket licensalternativ ni har för Creative Cloud. Se Översikt över skollicenser för en jämförelse av program och tjänster.

 2. Vad är skillnaden mellan fullständigt och fristående medlemskap?

  Creative Cloud for educations kompletta plan innehåller alla program i Creative Cloud. Den fristående planen ger användarna tillgång till ett program, till exempel Photoshop CC eller Illustrator CC. Kunder med fristående plan med en personlig licens får också tillgång till 20 GB lagring och tjänster som förmågan att synka och dela filer, samarbeta med kollegor och möjlighet att skapa en anpassad onlineportfolio med Behance ProSite.

 3. Vilket är det bästa licensalternativet för en grund- eller gymnasieskola eller ett skoldistrikt?

  Adobe Education Enterprise Agreement (EEA) ger grund- och gymnasieskolor ett lättadministrerat licensprogram som ger elever och lärare tillgång till programmen i Creative Cloud. Programpaket för Adobe Captivate, Presenter, Photoshop Elements och Premiere Elements finns också som tillval. EEA är ett inköpsprogram för grund- och gymnasieskolor.

  Det blir enklare att budgetera med ett enda ett- eller tvåårigt licensprogram. Priserna baseras på uppskattat pris i detaljhandeln; flertalet grund- och gymnasieskolor som behöver i storleksordningen 15 eller fler datorer i ett labb eller klassrum kommer att se att EEA-avtalet blir ett billigare alternativ än planen Creative Cloud for education, beroende på hur många heltidstjänster (FTE) institutionen har. Läs mer om EEA ›

 4. Lämpar sig Creative Cloud for education för driftsättning i hela institutionen?

  Om ni är ute efter en driftsättning i hela institutionen som är anpassad efter era krav kan ni köpa Creative Cloud for enterprise genom Enterprise Term License Agreement (ETLA). Grund- och gymnasieskolor och juridiska enheter kan också köpa Creative Cloud-programmen genom Education Enterprise Agreement (EEA).

 5. Kan ideella organisationer köpa Creative Cloud genom utbildningslicenser?

  Ja, ideella organisationer kan köpa både personliga licenser och enhetslicenser för Creative Cloud for education och kan också ha rätt att köpa licenser enligt ETLA. Kontakta en Adobe-återförsäljare för mer information. Observera att fristående medlemskap i Creative Cloud inte kvalificerar till dessa rabatter.

Inköpsalternativ för utbildning

 

Små grupper och avdelningar

Personliga licenser

Plan för Creative Cloud for education

Klassrum och labb

Enhetslicenser

Plan för Creative Cloud for education

Hela institutioner

Företagslicensiering

Plan för Creative Cloud for education

Licenser för enskilda användare. Rätt att installera på två datorer för bruk på arbetet och hemma.

Nu med stöd för byod (använd medhavd apparat) för studentägda datorer.

Licenser för respektive dator oavsett användare. Flexibla licensalternativ med centraliserad licenshantering och driftsättning, företagssupport och integrering med andra företagserbjudanden från Adobe.

Innehåller en komplett uppsättning Creative Cloud-program eller fristående program.

Innehåller en komplett uppsättning Creative Cloud-program eller fristående program. Innehåller en komplett uppsättning Creative Cloud-program.

Onlinetjänster och lagring ingår.

—— Onlinetjänster och lagring är tillval. Det finns även andra företagserbjudanden att tillgå.

Köp direkt från adobe.com eller via en Adobe-återförsäljare i enlighet med Adobe Value Incentive Plan (VIP).

Tillgängligt via Adobe Value Incentive Plan (VIP). Köp via en Adobe-återförsäljare. Tillgängligt via ett anpassningsbart treårigt Enterprise Term Licensing Agreement (ETLA).
Grundskolor och gymnasieskolor kan spara mer på Creative Cloud-program via avtalet Adobe Education Enterprise Agreement. Läs mer ›

 

Se vad som är nytt i dina favoritprogram.

 

  

 

 

Se hur våra kunder använder Creative Cloud.

 
Med Creative Cloud kan institutioner engagera studerande med intressant utbildningsmaterial och ge dem de digitala färdigheter de behöver för att lyckas i arbetslivet.