Často kladené dotazy týkající se informací o používání mobilní aplikace Adobe

 
Poslední aktualizace: 3. května 2018
 
Zásady ochrany osobních údajů společnosti Adobe poskytují informace o tom, jak společnost Adobe shromažďuje a používá osobní informace při používání nebo interakci s našimi webovými stránkami, produkty a službami. Tyto často kladené dotazy poskytují další informace o tom, jak mohou naše mobilní aplikace shromažďovat a používat vaše osobní údaje.
 
Proč mě společnost Adobe žádá, abych sdílel(a) informace o tom, jak používám a komunikuji s mobilními aplikacemi Adobe?
Máte možnost sdílet se společností Adobe informace o tom, jak používáte naše mobilní aplikace a jak s nimi komunikujete („informace o používání“). Informace jsou spojeny s vaším účtem Adobe a umožňují nám poskytovat lépe přizpůsobené prostředí a dále nám pomáhají zlepšovat funkce a kvalitu produktů. Vaše předvolby můžete kdykoli změnit na panelu Nastavení ve vaší mobilní aplikaci.
 
Mohu se rozhodnout, že nebudu sdílet informace o tom, jak používám mobilní aplikace Adobe a jak s nimi komunikuji?
Ano. Můžete si zvolit, že informace nebudete sdílet. Učiníte tak změnou předvoleb ve vaší mobilní aplikaci.
Toto nastavení se vztahuje na použití funkcí v mobilních aplikacích, nikoliv na služby online, k nimž se mohou tyto mobilní aplikace připojovat, například Behance, Typekit, Document cloud nebo Creative cloud. Informace o používání služby shromažďované jako součást služeb se řídí příslušnými zásadami ochrany osobních údajů a/nebo zásadami ochrany osobních údajů společnosti Adobe. Další informace o zrušení sledování využití online naleznete v části „Vaše možnosti volby v oblasti ochrany osobních údajů” v Centru pro ochranu osobních údajů společnosti Adobe.
 
Jaké informace jsou sdíleny a jak je společnost Adobe používá?
Máte možnost sdílet následující typy informací o tom, jak používáte a interagujete s mobilními aplikacemi Adobe:
  • Systémové informace, například zařízení, operační systém, velikost nainstalované paměti a rozlišení obrazovky;
  • Informace o produktu Adobe, například číslo verze;
  • Informace o vašich dokumentech, například počet stránek a jedinečné identifikátory dokumentů (nikoliv obsah ve vašich dokumentech);
  • Informace o použití dokumentu, například kolikrát dokument otevřete; a
  • Jak pracujete s mobilními aplikacemi společnosti Adobe a jak mobilní aplikace společnosti Adobe interagují s vaším obsahem, včetně funkcí, které používáte, a možností, které vyberete.
 
Tato informace bude spojena s vaším Adobe ID a může být použita k přizpůsobení aplikace, s cílem zlepšit produkt a komunikovat s vámi.
 
Přehled o způsobech, jakými společnost Adobe může používat informace, které jsou s vámi spojeny, naleznete v Centru ochrany osobních údajů společnosti Adobe: ( www.adobe.com/cz/privacy.html).