Handtekeningen maken en ondertekenen

Adobe DC-producten bieden uitgebreide opties voor ondertekenen, waaronder gratis functies in Acrobat Reader, eSign-services op de cloud waarmee u op elke gewenste locatie documenten kunt ondertekenen, verzenden en bijhouden, en de toepassing Adobe Sign waarmee u workflows voor ondertekening kunt maken vanaf uw mobiele apparaat.

De volgende gratis functies en kenmerken zijn beschikbaar:

 • Een handtekening maken

 • Ondertekenen

 • Een handtekening synchroniseren op meerdere apparaten

 • Een handtekening verplaatsen of de afmetingen wijzigen

 • Uw eigen handtekening verwijderen uit een document

 • Een opgeslagen handtekening wissen

 • De laatste handeling ongedaan maken of opnieuw uitvoeren

U kunt ook de gratis Adobe Sign-app installeren. Adobe Sign is een mobiele assistent bij de andere DC-producten en de Adobe eSign-services van de Enterprise-klasse. Het is de ideale tool voor het opstarten en beheren van een workflow voor handtekeningen en ook voor het verzamelen van persoonlijke e-handtekeningen van een klant. Adobe is onderdeel van het Adobe-ecosysteem voor ondertekenen. Met Adobe Sign kunt u documenten ondertekenen, verzenden en volgen, en de ondertekeningsworkflow beheren vanaf het bureaublad, mobiele apparaten en internet.

../_images/signworkflow.png

Een handtekening maken

U kunt uw handtekening of initialen zelf maken, zelf tekenen, of u kunt ze baseren op een afbeelding of foto:

 1. Open een willekeurig bestand dat niet is gedeeld en niet beveiligd.

 2. Tik op pictogram voor bewerken > pictogram voor invullen en ondertekenen

 3. Tik op handtekeningpictogram

 4. Tik op Handtekening maken of Initialen maken en voer een van de volgende stappen uit:

  • Tik op Tekenen om de handtekening met de hand te tekenen.

  • Tik op Afbeelding om een afbeelding op uw apparaat te kiezen.

  • Tik op Camera om een foto van uw handtekening te maken met uw camera.

 5. Tik op Gereed.

Opmerking: Schakel Opslaan naar online profiel in om de handtekening op uw apparaat op te slaan en deze te synchroniseren met de apps op uw computer en op internet.

../_images/createsignature.png

Een document ondertekenen

 1. Open een willekeurig bestand dat niet is gedeeld en niet is beveiligd.

 2. Tik op pictogram voor bewerken > pictogram voor invullen en ondertekenen

 3. Tik op handtekeningpictogram

 4. Tik op uw opgeslagen handtekening of initialen of maak een nieuwe handtekening.

 5. Tik op het document om de handtekening te verplaatsen of de afmetingen ervan te wijzigen.

 6. Tik buiten het handtekeningveld om de ondertekeningsmodus te verlaten.

Een handtekening synchroniseren op meerdere apparaten

In Acrobat wordt uw handtekening opgeslagen en bewaard in de cloud voor gebruik op uw bureaublad-pc, internet en alle mobiele apps, waaronder Acrobat Reader, Adobe Scan en Adobe Sign. Alle platformen bieden ondersteuning voor zowel getekende handtekeningen als voor foto's en afbeeldingen.

Bij het maken van een handtekening hoeft u alleen maar de optie Opslaan in online profiel te kiezen om uw handtekening in de cloud op te slaan.

../_images/savetoonlineprofile.png

Een handtekening verplaatsen of de afmetingen wijzigen

Voordat u een document sluit kunt u uw handtekening nog verplaatsen of de afmetingen ervan wijzigen. Nadat de documentlagen zijn afgevlakt, zijn deze wijzigingen niet meer mogelijk. Hiervoor gaat u als volgt te werk:

 1. Tik op een handtekening die u net hebt geplaatst.

 2. Sleep de handtekening naar een nieuwe locatie of sleep de formaatpijlen om de handtekening groter of kleiner te maken.

 3. Tik buiten het handtekeningveld om de ondertekeningsmodus te verlaten.

../_images/resizesig.png

Een handtekening uit een document verwijderen

Handtekeningen kunnen niet meer worden gewijzigd of verwijderd nadat het document is opgeslagen. Als u een document hebt ondertekend en het document nog steeds bekijkt, kunt u de handtekening verwijderen door erop te tikken en pictogram verwijderen te kiezen.

../_images/removesig.png

Een opgeslagen handtekening wissen

 1. Open een ondertekend bestand of een bestand dat wordt ondersteund voor ondertekening.

 2. Tik op pictogram voor bewerken > pictogram voor invullen en ondertekenen

 3. Tik op handtekeningpictogram

 4. Tik op pictogram wissen

../_images/deletesig.png

De laatste handeling ongedaan maken of opnieuw uitvoeren

U kunt uw laatste bewerking ongedaan maken of opnieuw uitvoeren. Tik hiervoor op pictogram Ongedaan maken of pictogram Opnieuw uitvoeren.

Veelgestelde vragen

Waarom kan ik een document niet ondertekenen?

Gedeelde bestanden kunnen niet worden ondertekend, inclusief bestanden die zijn gedeeld voor weergave alleen, of ter revisie. Bij beveiligde documenten kan slechts een beperkt aantal bewerkingen worden uitgevoerd. Deze kunnen niet worden ondertekend.

Waarom kan ik een handtekening in een document niet verwijderen?

Als een document wordt opgeslagen, worden de documentlagen in het PDF-bestand afgevlakt en kan de handtekening niet meer worden verwijderd.

Waarom worden mijn opmerkingen, formuliergegevens of handtekeningen niet weergegeven in mijn PDF?

Misschien gebruikt u een ander programma dan Adobe Acrobat Reader. Andere PDF-viewers ondersteunen mogelijk niet alle functies van Adobe Acrobat Reader. Bekijk uw PDF's met Acrobat Reader en raad dit product ook aan bij iedereen naar wie u een PDF-bestand stuurt.

Hoe kan ik een lijst met handtekeningen in een document weergeven?

Deze functie wordt momenteel niet ondersteund.

Kan ik een PDF-bestand dat is beveiligd met een wachtwoord ondertekenen?

Nee.