Werken met PDF's

Wanneer u een PDF-bestand opent, zijn de getoonde menu's afhankelijk van het bestand. Bij niet-gedeelde bestanden wordt boven in het venster een actiemenu weergegeven en onderaan een zwevend actiemenu.

Via het overlooppictogram (pictogram overloop) en de zwevende actieknop pictogram voor bewerken opent u een contextmenu met aanvullende opties die zijn gebaseerd op uw serviceabonnement. U hebt bijvoorbeeld een abonnement nodig om de opties 'Pagina's indelen' en 'PDF bewerken' te bekijken.

../_images/regularmenu.png

Opmerkingen

Opmerking

Zie Delen en reviseren voor meer informatie over revisieworkflows.

De veelzijdige commentaarfuncties van Acrobat ondersteunen plaknotities, markeren, doorhalen, onderlijnen, tekst toevoegen, tekenen en commentaar toevoegen voor ieder type markering. Opmerkingen toevoegen aan een bestand:

 1. Open een PDF-bestand.

 2. Tik op pictogram voor bewerken

 3. Tik op pictogram2 voor opmerkingen Opmerking.

 4. Tik in de werkbalk voor opmerkingen op de gewenste tool.

  • Als u plaknotities en tekst wilt toevoegen tikt u op een locatie en voert u de gewenste tekst in. Tik vervolgens op Publiceren.

  • Als u markeringen wilt toevoegen, zoals onderstrepingen of hooglichten, houdt u de muis lang ingedrukt op de gewenste locatie en sleept u om tekst te selecteren.

  • Als u een opmerking wilt toevoegen aan de markering, voert u de tekst in en klikt u op Publiceren.

  • Als u een opmerking wilt verwijderen, tikt u op de opmerking om deze te openen. Tik vervolgens op pictogram voor verwijderen.

  • Als u wilt reageren op een opmerking, tikt u op de opmerking. Typ uw reactie in het veld Reactie toevoegen en tik op Beantwoorden.

../_images/commenttools.png

Een PDF delen

U hebt een internetverbinding nodig om bestanden te delen voor revisie. Een PDF delen:

 1. Tik op pictogram overloop > pictogram voor delen Delen.

 2. Voeg 1 of meer e-mailadressen toe in het dialoogvenster Delen dat wordt geopend.

 3. Om het bestand alleen-lezen te maken, schakelt u Opmerkingen toestaan uit. In Acrobat kunnen ontvangers standaard hun opmerkingen en annotaties plaatsen.

 4. Desgewenst kunt u op het veld Onderwerp en het berichtveld tikken om deze te bewerken.

 5. Tik op Verzenden. U kunt ook op tikken op Koppeling ophalen om een deelbare link te genereren.

Uw bestand wordt automatisch geüpload naar Document Cloud zodat het beschikbaar is op elk apparaat.

../_images/startreview.png

Opmerking

Zie Delen en reviseren voor meer informatie over de workflows voor delen en reviseren.

Een PDF comprimeren

Zie Een PDF comprimeren.

Bestanden opslaan

Sommige bestanden worden automatisch naar de cloud opgeslagen, waaronder:

 • Bestanden die worden gewijzigd nadat ze zijn gedownload van de cloud.

 • Bestanden waarbij Document Cloud-functies zijn vereist, zoals delen, reviseren, bestanden combineren, PDF exporteren, enzovoort

Acties waarbij u wordt gevraagd om Gereed, Opslaan en dergelijke opties te kiezen, worden opgeslagen wanneer u die actie afsluit.

Een lokaal bestand opslaan naar de cloud

U kunt de bestanden die op uw apparaat zijn opgeslagen ook naar de cloud opslaan:

 1. Open de lijst met bestanden op de startpagina of ga naar Bestanden > Op dit apparaat.

 2. Tik op pictogram overloop > pictogram voor cloudopslag

Een PDF bewerken

Gebruikers met een abonnement op de service PDF bewerken kunnen PDF-bestanden wijzigen.

Tekst toevoegen

Tekst en afbeeldingen toevoegen:

 1. Tik op pictogram voor bewerken > PDF bewerken.

 2. Tik op pictogram voor tekst toevoegen

 3. Tik op de tekstlocatie in het document.

 4. Druk desgewenst lang op het tekstvak om de volgende acties uit te voeren:

  • Sleep de tekst naar een andere locatie.

  • Sleep een blauwe hoekgreep om de afmetingen van het tekstvak te wijzigen.

  • Verwijder de tekst. Tik op Verwijderen.

 1. Selecteer een willekeurig tekstgereedschap in het hoofdmenu. U kunt de stijl, grootte, dikte, kleur en uitlijning van het lettertype wijzigen.

 2. Tik op Gereed.

../_images/addtext.png

Bestaande tekst bewerken

Bestaande tekst bewerken:

 1. Tik op pictogram voor bewerken > PDF bewerken.

 2. Tik op een tekstblok:

  • Tik eenmaal en tik dan op Alles selecteren om een volledig tekstblok te selecteren.

  • Tik eenmaal en dubbeltik dan in het tekstblok om de handgrepen voor tekstselectie weer te geven. Sleep de handgrepen om specifieke tekst te selecteren.

 1. Selecteer een willekeurig tekstgereedschap in het hoofdmenu. U kunt de stijl, grootte, dikte, kleur en uitlijning van het lettertype wijzigen.

 2. Tik op Gereed.

../_images/selecttext.png

Lijsten invoegen

U kunt een nieuwe lijst invoegen of een bestaande lijst converteren naar een genummerde lijst of naar een lijst met opsommingstekens. Hiertoe selecteert u de tekst zoals hierboven is beschreven en tikt u op een van de lijstpictogrammen.

../_images/insertlist.png

Afbeeldingen bewerken

U kunt nieuwe en bestaande afbeeldingen verwijderen, roteren, verplaatsen en groter of kleiner maken: Dat doet u als volgt:

 1. Tik op pictogram voor bewerken > PDF bewerken.

 2. Tik op een afbeelding.

 3. Druk lang op een afbeelding en:

  • Sleep de afbeelding naar een andere locatie.

  • Sleep een blauwe hoekgreep om de afmetingen van de afbeelding te wijzigen.

  • Verwijder de afbeelding. Tik op Verwijderen.

  • Tik op linksom draaien of rechtsom draaien om de afbeelding te draaien.

 1. Tik op Gereed.

../_images/editimage.png

Afbeeldingen toevoegen

Een nieuwe afbeelding aan een PDF toevoegen:

 1. Tik op pictogram voor bewerken > PDF bewerken.

 2. Tik op pictogram voor afbeelding toevoegen

 3. Tik op de afbeeldingslocatie in het document.

 4. Tik op de bron voor een afbeelding en navigeer naar de afbeelding.

 5. Optioneel. Druk lang op de afbeelding en:

  • Sleep de afbeelding naar een andere locatie.

  • Sleep een blauwe hoekgreep om de afmetingen van de afbeelding te wijzigen.

  • Verwijder de afbeelding. Tik op Verwijderen.

 1. Tik op Gereed.

../_images/addimage.png

Handeling ongedaan maken of opnieuw uitvoeren

U kunt handelingen altijd ongedaan maken en weer opnieuw uitvoeren. Welke methoden beschikbaar zijn, is afhankelijk van de context:

 • Tik in de bewerkingsmodus op pictogram Ongedaan maken of pictogram Opnieuw uitvoeren rechtsboven.

 • Als het toetsenbord is geopend, pictogram Ongedaan maken of pictogram Opnieuw uitvoeren.

../_images/undoredoedit.png

Pagina's indelen

Met de tool voor het indelen van pagina's (alleen via abonnement beschikbaar) kunt u pagina's in niet-gedeelde bestanden invoegen, uitpakken, roteren, opnieuw ordenen en/of verwijderen. Bij gedeelde bestanden en revisiebestanden zijn handelingen op paginaniveau niet mogelijk. Pagina's indelen:

 1. Meld u aan bij Document Cloud en open een bestand.

 2. Tik op pictogram overloop en daarna op pictogram voor indelen

 3. Tik op pagina’s en kies een tool.

../_images/organize.png

Opmerking

U kunt handelingen ongedaan maken of herhalen door op de pictogrammen rechtsboven te klikken.

Pagina's invoegen

 1. Open een PDF en tik op pictogram overloop > pictogram voor indelen

 2. Selecteer een pagina voor de locatie voor het invoegen van het bestand en tik vervolgens op pictogram voor invoegen

 3. Tik op Een ander bestand en selecteer een bestand dat u wilt invoegen. Of tik op Lege pagina om een lege pagina in te voegen.

 4. Selecteer een invoegpositie en tik op Invoegen.

Pagina's extraheren

 1. Meld u aan bij Document Cloud en open een niet-gedeeld PDF-bestand.

 2. Tik op pictogram overloop en daarna op pictogram voor indelen

 3. Selecteer een of meer pagina's die u wilt uitpakken en tik op pictogram voor extraheren

De geëxtraheerde pagina's worden opgeslagen naar Document Cloud.

Pagina's roteren

 1. Meld u aan bij Document Cloud en open een niet-gedeeld PDF-bestand.

 2. Tik op pictogram overloop en daarna op pictogram voor indelen

 3. Tik op een of meer pagina's.

 4. Tik op linksom draaien of rechtsom draaien

Pagina's opnieuw indelen

 1. Meld u aan bij Document Cloud en open een niet-gedeeld PDF-bestand.

 2. Tik op pictogram overloop en daarna op pictogram voor indelen

 3. Druk lang op een willekeurige pagina.

 4. Sleep de pagina naar een nieuwe locatie.

Pagina's verwijderen

 1. Meld u aan bij Document Cloud en open een niet-gedeeld PDF-bestand.

 2. Tik op pictogram overloop en daarna op pictogram voor indelen

 3. Tik op een of meer pagina's.

 4. Tik op pictogram voor verwijderen

Een ster toekennen aan bestanden

Door een ster toe te wijzen aan een bestand kunt u belangrijke bestanden gemakkelijker bijhouden. Na het toekennen van een ster verschijnt op de door u opgegeven locaties een ster naast het bestand.

U kunt de werking van de locatie voor bestanden waaraan een ster is toegekend, bepalen met behulp van de instellingen voor Locatie van bestand met ster. Zo kunt u bestanden in de cloud wel een ster geven, maar bestanden op uw apparaat niet.

Als u een ster wilt toekennen aan een bestand, opent u een contextmenu en tikt u op pictogram ster toevoegen. Er verschijnt dan een ster naast het bestand op de locaties die u hebt opgegeven met de instellingen voor Locatie van bestand met ster.

../_images/starredfiles.png

Als u de ster van een bestand wilt verwijderen, tikt u op pictogram overloop > pictogram ster verwijderen.

Een kopie van een PDF verzenden

U kunt een kopie van niet-gedeelde bestanden verzenden. Dat doet u als volgt:

 1. Tik in de lijst met bestanden op pictogram overloop naast het bestand. Of open het bestand en tik op pictogram overloop uit het hoofdmenu.

 2. Tik op Een kopie verzenden

 3. Selecteer de gewenste app in het dialoogvenster dat wordt geopend en voltooi de workflow om een kopie van het bestand te verzenden.

U kunt de bestandskopie verzenden als e-mailbijlage, via een sms-bericht, via AirDrop, Google Drive en meer.

../_images/sendcopy.png

Weergave-instellingen

U kunt een PDF duidelijker weergeven met de instellingen voor een aangepaste weergavemodus. De weergavemodus instellen:

 1. Tik op een willekeurige plek in het PDF-bestand om de verborgen gereedschapsbalken te tonen.

 2. Tik op het pictogram voor de weergave-instellingen. Het getoonde pictogram staat voor de huidige weergavemodus.

 3. Gebruik een of meer van de volgende modi:

  • Doorlopend: Veeg naar boven of beneden op het scherm om door de pagina's te bladeren. Aanbevolen voor het markeren van documenten.

  • Eén pagina: Veeg naar links of naar rechts om door de pagina's te bladeren, of tik op de linker- of rechterrand van het document.

  • Leesmodus: De tekst wordt opnieuw geplaatst op basis van de huidige weergave. Let op: in de leesmodus worden objecten die zijn herkend als afbeeldingen, op een eigen regel weergegeven met een breedte die beperkt is tot de schermbreedte. De zoomfunctie wordt uitgeschakeld waardoor het lijkt alsof sommige delen van afbeeldingen buiten het scherm vallen.

  • Nachtmodus: Met Nachtmodus keert u wit en zwart om bij weinig licht. Hierdoor raken uw ogen minder snel vermoeid en kan ook de batterijduur worden verlengd.

  • Scherm aan houden: Schakel deze modus in om te voorkomen dat het scherm wordt gedimd tijdens het lezen van een PDF-document.

  • Twee pagina's (alleen iPad): U kunt een weergave van twee pagina's inschakelen als u documenten leest op de iPad.

  • Twee pagina's met voorblad (alleen iPad): iPad-gebruikers kunnen deze modus inschakelen om twee pagina's samen met het voorblad te bekijken.

Opmerking

Met de vergrendelingsoptie voor schermhelderheid voorkomt u dat het PDF-scherm wordt gedimd.

../_images/viewsettings.png

Menu's verbergen

Wanneer een bestand is geopend, verandert de weergave met één tik naar de immersieve modus. Voor hetzelfde effect kunt u ook omhoog schuiven. In de immersieve modus worden de menu's verborgen, zodat u meer van het document kunt zien.