Sidst opdateret: 4. december 2014

 

Retningslinjer for retshåndhævelse, når der søges kundedata (udenfor Nordamerika)

Som alle tjenesteudbydere er Adobe ved lov forpligtet til at overdrage alle kundedata, som de hoster, når de modtager gyldige retslige procedurer fra en retshåndhævende myndighed med jurisdiktion. Disse retningslinjer gælder alle kundedata, der hostes af Adobe, for deres brugere, som er bosiddende udenfor Nordamerika, uanset om det vedrører softwarekøb eller -installation, eller om det vedrører kundedata eller oplysninger, der hostes af en af Adobes mange onlinetjenester. Hvis du er en retshåndhævende myndighed, der søger adgang til oplysninger vedrørende Adobes brugere, som er bosiddende i Nordamerika, skal du følge fremgangsmåden, som du finder  her.  


Gyldige retslige procedurer er påkrævet forud for videregivelse af oplysninger  


For alle Adobes kunder udenfor Nordamerika reguleres videregivelse af oplysninger af irsk lov samt af vores  betingelser for brug og beskyttelse af personlige oplysninger & sikkerhed.


Meddelelse til brugere


Det er Adobes politik at meddele vores brugere, når nogen søger at få adgang til deres oplysninger, medmindre loven forbyder os at gøre det.


Anmodninger om dataopbevaring og -beskyttelse


Hvor længe Adobe opbevarer forskellige typer kundedata, varierer afhængigt af den pågældende tjenestes karakter. Hvis du er en retshåndhævende myndighed med spørgsmål om de typer data, der kan være til rådighed for en bestemt Adobe-tjeneste, bedes du kontakte os vha. nedenstående oplysninger.


Anmodninger i nødstilfælde


Hvis en retshåndhævende myndighed forsyner Adobe med oplysninger, der giver os anledning til at være i rimelig god tro med hensyn til eksistensen af en risiko for, at en person er i overhængende fare (dvs. for dødsfald eller alvorlig kvæstelse), og vi er i besiddelse af oplysninger, som kan afværge faren, kan vi vælge at afsløre de oplysninger, vi har, for at beskytte et menneskeliv.   


Bekæmpelse af børnemisbrug


Vi indberetter ethvert billede, der ser ud til at involvere børnemisbrug til det amerikanske National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC – nationalt center for savnede og misbrugte børn) eller til det irske politi (An Garda Síochána) som relevant. Hvis du er en retshåndhævende myndighed, der indberetter et anliggende vedrørende børnemisbrug eller børnesikkerhed, skal du gøre det ved at følge proceduren for indberetning af anliggender vedrørende overhængende fare (beskrevet ovenfor), så vi kan behandle anliggendet så hurtigt som muligt.


Du skal forsyne os med specifikke oplysninger


Vi kan ikke imødekomme meget vage anmodninger. Vi skal typisk som minimum bruge Adobe-id'et for den kunde, hvis data du søger, navnet på den tjeneste eller de tjenester, det drejer sig om, samt en specifik erklæring om, hvilken type oplysninger der søges.


Omkostningsgodtgørelse


Vi kan være berettiget til at få dækket omkostninger i forbindelse med håndtering af anmodninger om oplysninger. Gebyrer gælder på grundlag af "pr. Adobe-id" eller pr. konto. Hvis anmodningen er usædvanlig omfangsrig eller besværlig, kan det medføre yderligere gebyrer. Det er vores politik at give afkald på gebyrer for anliggender, der omhandler børnemisbrug eller overhængende fare.


Civile stævninger


Det er Adobes politik at give vores kunder besked om civile stævninger, hvor der søges om adgang til deres oplysninger, og femten (15) dage til at anmode om annullering af en sådan stævning, før vi svarer på den – uanset den anførte returdato på stævningen. Hvis denne anmodning viser sig at overtræde en kundes frie eller anonyme ytringsfrihed, kan Adobe efter eget skøn, anmode om annullering af stævningen på vegne af kunden.


Forkyndelse af retslig procedure


Alle anmodninger fra retshåndhævende myndigheder, der søger data vedrørende Adobe-kunder udenfor Nordamerika, administreres af Adobe Ireland og reguleres af irsk lov. Retshåndhævende myndigheder i Irland kan forkynde retslige procedurer direkte overfor Adobe Ireland på nedenstående adresse:

 

Adobe Systems Software Ireland Limited
Attn: Law Enforcement Requests
4-6 Riverwalk, City West Business Campus
Saggart, Dublin 24, Irland


Civile stævninger kræver personlig forkyndelse og accepteres ikke via fax.


Kontaktoplysninger


Adobe Inc.
Attn: Law Enforcement Requests
601 Townsend Street San Francisco, CA 94103, USA

 

Direkte telefonlinje til Adobe U.S.' retshåndhævelsesrespons:415-832-7614

 

Faxnummer til retshåndhævelsesrespons i USA:415-723-7869

 

Anmodninger fra retshåndhævende myndigheder udenfor Irland

 

Hvis en anmodning fra en retshåndhævende myndighed udelukkende vedrører svigagtig brug af et kreditkort til at købe varer eller tjenester på Adobe.com, kan Adobe frivilligt og helt efter eget skøn videregive grundlæggende købs- og leveringsdata som respons på retslige procedurer, der er gyldige i den retskreds, hvor købet blev foretaget. Alle sådanne anmodninger skal rettes til Adobe Ireland vha. ovenstående kontaktoplysninger og skal vedlægges en oversættelse på engelsk.

 

For alle andre anmodninger skal retshåndhævende myndigheder uden for Irland, der søger data fra Adobe Ireland, formelt anmode det irske justitsministerium om juridisk bistand vha. kontaktoplysningerne nedenfor.

 

Central Authority of Mutual Assistance
Department of Justice and Equality
51 St. Stephen’s Green
Dublin 2, Ireland


Fax: +353-1-408-6117
E-mail:  mutual@justice.ie

 

Der skal medsendes en engelsk eller irsk oversættelse af enhver anmodning.