Sist oppdatert: 4. desember 2014

 

Retningslinjer for politimyndighet som søker kundedata (utenfor Nord-Amerika)

Som alle tjenesteleverandører, er Adobe lovpålagt å overgi kundedata som er lagret når Adobe mottar en gyldig juridisk forespørsel fra en politimyndighet med jurisdiksjon. Disse retningslinjene gjelder for alle kundedata som lagres av Adobe for sine brukere som bor utenfor Nord-Amerika, enten det gjelder programvarekjøp eller installasjon, eller om det er relatert til kundedata eller informasjon som lagres av en av Adobes mange elektroniske tjenester. Hvis du er en politimyndighet som søker tilgang til informasjon om Adobe-brukere som bor i Nord-Amerika, kan du følge prosessen som du finner  her.  


En gyldig juridisk forespørsel nødvendig før avsløring  


For alle Adobes kunder utenfor Nord-Amerika, er avsløring underlagt irsk lov, samt av våre  Bruksbetingelser og Retningslinjer for personvern.


Merknad til brukere


Det er Adobe policy å gi beskjed til våre kunder når noen søker tilgang til deres informasjon med mindre vi har et rettslig forbud mot å gjøre det.


Dataoppbevaring og bevaringsforespørsler


Hvor lenge Adobe lagrer ulike typer kundedata varierer avhengig av innholdet i tjenesten det gjelder. Hvis du er en agent fra en politimyndighet med spørsmål om hvilke typer data som kan være tilgjengelig for en bestemt Adobe-tjeneste, kontakt oss ved hjelp av informasjonen nedenfor.


Forespørsler i nødstilfeller


Hvis politimyndigheten gir Adobe informasjon som gir oss en rimelig god tro om at det er en risiko for overhengende fare (dvs. død eller alvorlig fysisk skade) for en person, og at vi har informasjon i vår besittelse som kan avverge skaden, kan vi velge å oppgi opplysningene vi har for å beskytte menneskeliv.   


Hindre utnyttelse av barn


Vi rapporterer alle bilder som ser ut til å involvere utnyttelse av barn til National Center for Missing og Exploited Children (NCMEC) eller til det irske nasjonale politiet (An Garda Síochána), som det passer. Hvis du er en agent fra en politimyndighet som rapporterer en utnyttelse av barn eller barnesikkerhetssak, gi oss beskjed ved å følge prosedyren for rapportering av en sak med overhengende fare (beskrevet ovenfor), slik at vi kan ta opp saken så raskt som mulig.


Oppgi spesifikk informasjon


Vi kan ikke overholde forespørsler som er altfor vage. Vi behøver minst Adobe ID-en til kunden som du ønsker opplysninger om, navnet på tjenesten eller tjenester på problemet og en bestemt angivelse av hvilken typen informasjon som søkes.


Kostnadsrefusjon


Vi kan ha rett til dekning av kostnader forbundet med å svare på forespørsler om informasjon. Avgifter påløper på en "per Adobe ID" eller per konto-basis. Hvis forespørselen er uvanlig bred eller tyngende, kan det medføre ekstrakostnader. Det er vår policy å frafalle avgifter i saker som involverer utnyttelse av barn eller overhengende fare.


Sivile stevninger


Det er Adobes policy å varsle våre kunder om en sivil stevning søker tilgang til deres informasjon og gi femten (15) dager til å søke om å oppheve en slik stevning før vi svarer på den — uavhengig av stevningens angitte returdato. Dersom anmodningen ser ut til å krenke en kundes frie eller anonyme talerettigheter, kan Adobe, etter eget skjønn, søke om å oppheve stevningen på våre kunders vegne.


Juridisk forkynnelse


Alle politimyndigheter som søker opplysninger om Adobes kunder utenfor Nord-Amerika administreres av Adobe Irland og reguleres av irsk lov. Irsk politi kan sende en juridisk forespørsel til Adobe Irland direkte på adressen nedenfor:

 

Adobe Systems Software Ireland Limited
Attn: Law Enforcement Requests
4-6 Riverwalk, City West Business Campus
Saggart, Dublin 24, Ireland


Sivile stevninger krever personlig overlevering og vil ikke bli akseptert via faks.


Kontaktopplysninger


Adobe Inc.
Attn: Law Enforcement Requests
601 Townsend Street San Francisco, CA 94103

 

Adobe's U.S. Law Enforcement Response sentralbord:415-832-7614

 

U.S. Law Enforcement Response fakslinje:415-723-7869

 

Forespørsler fra politimyndighet utenfor Irland

 

Der en politimyndighets anmodning gjelder utelukkende ulovlig bruk av et kredittkort til å kjøpe varer eller tjenester på Adobe.com, kan Adobe frivillig og etter eget skjønn avsløre grunnleggende kjøps- og leveringsopplysninger i respons til den juridiske forespørselens som er gyldig i jurisdiksjonen hvor kjøpet ble gjort. Alle slike forespørsler må sendes til Adobe Irland ved hjelp av kontaktopplysningene ovenfor og ledsages av en engelskspråklig oversettelse.

 

For alle andre forespørsler, må politimyndigheter utenfor Irland som søker data fra Adobe Irland fremme en formell anmodning om rettsbistand til det irske justisdepartementet, ved hjelp av kontaktinformasjonen nedenfor.

 

Central Authority of Mutual Assistance
Department of Justice and Equality
51 St. Stephen’s Green
Dublin 2, Ireland


Faks: +353-1-408-6117
E-post:  mutual@justice.ie

 

En engelsk eller irsk-språklig oversettelse av enhver forespørsel må oppgis.