Laatst bijgewerkt: 4 december 2014

 

Richtlijnen voor medewerking met politie en justitie bij opvragen van klantgegevens (buiten Noord-Amerika)

Adobe is net als alle andere serviceproviders wettelijk verplicht om gehoste klantgegevens te overhandigen als een wetshandhavingsinstantie met de vereiste rechtsbevoegdheid daartoe opdracht geeft in het kader van een geldige juridische procedure. Deze richtlijnen zijn van toepassing op alle klantgegevens die door Adobe worden gehost voor gebruikers buiten Noord-Amerika (zowel gegevens in verband met de aankoop of installatie van software als klantgegevens of informatie die Adobe via een van de vele online services host). Als u een wetshandhavingsinstelling bent en toegang wenst tot gegevens over gebruikers van Adobe in Noord-Amerika, kunt u de procedure volgen die u  hier.  


Voor openbaarmaking moet een juridische procedure worden gevolgd  


Voor alle klanten van Adobe buiten Noord-Amerika valt openbaarmaking onder de wetgeving van Ierland en onze  Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid.


Kennisgeving aan gebruikers


Volgens het beleid van Adobe worden onze klanten op de hoogte gesteld zodra iemand toegang wil tot hun gegevens, tenzij het ons wettelijk is verboden om dit te doen.


Vorderingen om gegevens te bewaren en te behouden


De termijn voor bewaring van verschillende soorten klantgegevens van Adobe verschilt afhankelijk van de aard van de desbetreffende dienst. Als u een agent van een wetshandhavingsinstantie bent en vragen hebt over de soorten gegevens die beschikbaar kunnen zijn voor een bepaalde dienst van Adobe, neemt u contact met ons op met behulp van de onderstaande gegevens.


Spoedeisende vorderingen


Als wetshandhavingsinstanties Adobe informatie verschaffen die ons in redelijkheid doet vermoeden dat er sprake is van een risico van dreigend letsel (dat wil zeggen, overlijden of ernstig lichamelijk letsel) van een persoon en wij gegevens in bezit hebben waarmee het desbetreffende letsel kan worden voorkomen, kunnen we de gegevens bekendmaken uit hoofde van bescherming van het leven van personen.   


Exploitatie van kinderen voorkomen


We melden alle afbeeldingen die betrekking lijken te hebben op de exploitatie van kinderen, aan het National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) of de Ierse nationale toepassing (An Garda Síochána), zoals van toepassing. Als u een agent van een wetshandhavingsinstantie bent die de exploitatie van kinderen of een kwestie omtrent de veiligheid van kinderen rapporteert, verzoeken wij u om ons op de hoogte te stellen via de procedure voor het melden van dreigend letsel (zie hieronder), zodat we de kwestie zo snel mogelijk in behandeling kunnen nemen.


Verschaf specifieke informatie


We kunnen niet tegemoetkomen aan vorderingen die te vaag zijn. We hebben in het algemeen ten minste de Adobe-ID nodig van de klant van wie u de gegevens opvraagt, de naam van de dienst of diensten in kwestie, en een specifieke uitleg van het vereiste soort gegevens.


Kostenvergoeding


We zijn mogelijk wettelijk gerechtigd om een vergoeding te vragen voor de kosten van reacties op vorderingen. De kosten worden 'per Adobe-ID' of per account in rekening gebracht. Als uw vordering bijzonder omvangrijk of lastig is, zijn mogelijk aanvullende kosten van toepassing. Het is ons beleid om geen kosten in rekening te brengen voor kwesties rond de exploitatie van kinderen of naderend gevaar.


Burgelijke dagvaardingen


Adobe stelt klanten op de hoogte van een burgerlijke dagvaarding waarvoor toegang tot hun gegevens wordt geëist, en biedt hun vijftien (15) dagen de tijd om stappen te nemen om een dergelijke dagvaarding te laten vernietigen voordat we erop reageren, ongeacht de vermelde retourdatum van de dagvaarding. Als de vordering in strijd lijkt te zijn met het recht op vrije of anonieme meningsuiting van onze klant, mag Adobe naar eigen inzicht stappen nemen om de dagvaarding namens onze klant te laten vernietigen.


Betekening van juridische stukken


Alle vorderingen van wetshandhavers over gegevens in verband met klanten buiten Noord-Amerika worden afgehandeld door Adobe Ireland en vallen onder de Ierse wetgeving. Ierse politie en justitie kunnen juridische verzoeken rechtstreeks bij Adobe Ireland indienen via het volgende adres:

 

Adobe Systems Software Ireland Limited
Attn: Law Enforcement Requests
4-6 Riverwalk, City West Business Campus
Saggart, Dublin 24, Ierland


Burgerlijke dagvaardingen moeten persoonlijk worden ingediend en mogen niet per fax worden verzonden.


Contactgegevens


Adobe Inc.
Attn: Law Enforcement Requests
601 Townsend Street San Francisco, CA 94103 Verenigde Staten

 

Adobe's U.S. Law Enforcement Response Hotline: 415-832-7614

 

U.S. Law Enforcement Response Fax Line: 415-723-7869

 

Verzoeken van politie en justitie buiten Ierland

 

Wanneer een verzoek van politie of justitie alleen verband houdt met het frauduleuze gebruik van een creditcard voor de aanschaf van goederen of diensten op Adobe.com, kan Adobe vrijwillig en naar eigen inzicht basisgegevens over de aankoop en levering openbaar maken als reactie op een juridisch verzoek dat geldig is in de jurisdictie waar de aankoop is gedaan. Al deze verzoeken dienen bij Adobe Ireland te worden ingediend via de bovenstaande contactgegevens, vergezeld van een Engelse vertaling.

 

Voor alle overige verzoeken dienen politie en justitie buiten Ierland die gegevens van Adobe Ireland wensen, een formele, juridische hulpaanvraag in te dienen bij het Ierse ministerie van Justitie via de onderstaande contactgegevens.

 

Central Authority of Mutual Assistance
Department of Justice and Equality
51 St. Stephen's Green
Dublin 2, Ierland


Fax: +353-1-408-6117
E-mail:  mutual@justice.ie

 

Van elk verzoek dient een Engelse of Ierse vertaling te worden overgelegd.