Päivitetty 4. joulukuuta 2014

 

Ohjeet asiakastietoja pyytäviä viranomaisia varten (Pohjois-Amerikan ulkopuolella)

Kaikkien palveluntarjoajien tapaan Adobella on lakisääteinen velvollisuus luovuttaa hallussaan olevia asiakastietoja, kun se vastaanottaa hyväksyttävän oikeusprosessin toimivaltaiselta lainvalvontaviranomaiselta. Nämä ohjeet koskevat kaikkia Adoben hallussa olevia asiakastietoja Pohjois-Amerikan ulkopuolella asuvista käyttäjistä riippumatta siitä, liittyvätkö tiedot ohjelmisto-ostoksiin tai -asennukseen vai ovatko ne jossain Adoben useista verkkopalveluista tallennettuina olevia asiakastietoja. Lainvalvontaa harjoittavien virastojen, jotka haluavat käyttöoikeuden Pohjois-Amerikassa asuvien Adobe-käyttäjien tietoihin, on noudatettava  tätä prosessia.  


Ennen tietojen paljastamista tarvitaan hyväksyttävä oikeusprosessi  


Kaikkien Pohjois-Amerikan ulkopuolella asuvien Adobe-asiakkaiden tietojen antamista säätelevät Irlannin laki ja Adoben  käyttöehdot ja tietosuojakäytäntö.


Huomautus käyttäjille


Adoben käytäntönä on ilmoittaa asiakkaillemme aina, kun joku pyytää käyttöoikeutta heidän tietoihinsa, ellei ilmoittamiseen ole lakisääteistä estettä.


Tietojen säilytystä koskevat pyynnöt


Se, kuinka kauan Adobe säilyttää erityyppisiä asiakastietoja, vaihtelee kyseessä olevan palvelun luonteen mukaan. Lainvalvontaa harjoittavien virastojen, joilla on kysyttävää tietotyypeistä, joita saattaa olla saatavana tietyn Adobe-palvelun osalta, on otettava yhteys käyttämällä alla olevia tietoja.


Pyynnöt hätätapauksissa


Jos lainvalvontaviranomainen antaa Adobelle tietoja, joiden perusteella voimme vilpittömästi uskoa, että on olemassa henkilöön kohdistuvan välittömän vaaran riski (eli kuoleman tai vakavan tapaturman riski) ja että hallussamme on tietoja, jotka voivat ehkäistä kyseisen vaaran, voimme antaa hallussamme olevat tiedot ihmishengen suojaamiseksi.   


Lasten hyväksikäytön estäminen


Teemme ilmoituksen NCMEC:lle (National Center for Missing and Exploited Children) tai Irlannin poliisille (An Garda Síochána) kaikista kuvista, joihin näyttää liittyvän lasten hyväksikäyttöä. Lainvalvontaa harjoittavien virastojen, jotka ilmoittavat meille lasten hyväksikäyttöön tai lasten turvallisuuteen liittyvästä seikasta, on noudatettava välitöntä vaara koskevaa raportointimenettelyä (kuvattu edellä), jotta voimme puuttua asiaan mahdollisimman nopeasti.


Antakaa tarkkoja tietoja


Emme voi vastata erittäin epämääräisiin pyyntöihin. Vähimmäisvaatimuksena tarvitsemme yleensä sen asiakkaan Adobe-tunnuksen, jonka tietoja pyydetään, kyseessä olevien palvelujen nimet sekä tarkan ilmoituksen pyydettävien tietojen tyypistä.


Kulujen korvaaminen


Meillä saattaa olla oikeus periä korvaus kuluista, jotka liittyvät tietopyyntöihin vastaamiseen. Maksut peritään Adobe-tunnuskohtaisesti tai tilikohtaisesti. Jos pyyntö on epätavallisen laaja tai työläs, voimme periä lisämaksuja. Käytäntönämme on jättää perimättä maksut lasten hyväksikäyttöä tai välittömästi uhkaavaa vaaraa koskevissa asioissa.


Siviilihaasteet


Adoben käytäntönä on ilmoittaa asiakkaillemme kaikista siviilihaasteista, joissa vaaditaan heidän tietojensa käyttöoikeutta, ja antaa 15 päivää aikaa vaatia kyseisen haasteen kumoamista ennen kuin vastaamme siihen, haasteessa ilmoitetusta palautuspäivämäärästä riippumatta. Jos pyyntö näyttää rikkovan asiakkaan sananvapautta tai siihen liittyvää oikeutta nimettömyyteen, Adobe voi oman harkintansa mukaan vaatia haasteen kumoamista asiakkaamme puolesta.


Haasteen tiedoksianto


Kaikkia Pohjois-Amerikan ulkopuolella asuvia Adobe-asiakkaita koskeviin tietoihin kohdistuvia viranomaispyyntöjä hallinnoi Adobe Ireland ja säätelee Irlannin laki. Irlannin viranomaiset voivat toimittaa tiedoksiannon Adobe Irelandiin kohdistuvasta haasteesta suoraan alla olevaan osoitteeseen:

 

Adobe Systems Software Ireland Limited
Attn: Law Enforcement Requests
4-6 Riverwalk, City West Business Campus
Saggart, Dublin 24, Ireland


Siviilihaasteet edellyttävät henkilökohtaista palvelua, eikä niitä hyväksytä faksin välityksellä.


Yhteystiedot


Adobe Inc.
Attn: Law Enforcement Requests
601 Townsend StreetSan Francisco, CA 94103

 

Adoben Yhdysvaltain lainvalvontaan liittyvien asioiden puhelinneuvonta: +1 415 832 7614

 

Yhdysvaltain lainvalvontaan liittyvien asioiden faksinumero: +1 415 723 7869

 

Irlannin ulkopuolella toimivien lainvalvontaviranomaisten pyynnöt

 

Mikäli viranomaispyyntö liittyy pelkästään luottokortin vilpilliseen käyttöön tuotteiden tai palvelujen ostamista varten Adobe.com-sivustolla, Adobe voi vapaaehtoisesti ja halutessaan paljastaa ostoa ja toimitusta koskevat perustiedot vastauksena oikeudenkäyntiprosessiin, joka on voimassa lainkäyttöalueella, jolla osto tehtiin. Kaikki tämänkaltaiset pyynnöt on esitettävä Adobe Irelandille käyttämällä yllä olevia yhteystietoja, ja mukana on toimitettava englanninkielinen käännös.

 

Kaikkien muiden pyyntöjen osalta Irlannin ulkopuolella toimivien lainvalvontaviranomaisten, jotka pyytävät tietoja Adobe Irelandilta, on esitettävä virallinen oikeusapupyyntö Irlannin oikeusministeriölle käyttämällä alla olevia yhteystietoja.

 

Central Authority of Mutual Assistance
Department of Justice and Equality
51 St. Stephen’s Green
Dublin 2, Ireland


Faksi: +353 1 408 6117
Sähköposti:  mutual@justice.ie

 

Kaikista pyynnöistä on toimitettava englannin- tai iirinkielinen käännös.