‎57% מהעובדים יעבדו מהבית

לאורך 2021. האם אתם מוכנים?

‎57% מהעובדים יעבדו מהבית במהלך 2021. האם אתם מוכנים?

מלאו את הטופס הזה כדי לקבל את הדוח של IDC.

קראו את Electronic Signatures Accelerate Business

דוח של IDC.

ראו איך חתימות אלקטרוניות הן הכלי המרכזי שיעזור לעובדים מרחוק

לתרום לקידום הפעילות העסקית לאורך תקופת המגפה ואף לאחר מכן.

 

בדוח הזה תלמדו:

 • איך חתימות אלקטרוניות עובדות במכשירים ובמקומות שונים, כך שהעובדים מרחוק
  יוכלו להמשיך לעבוד בכל מקום ובכל אופן שבו יבחרו.

 • איך חתימות אלקטרוניות מבטלות את הצורך בתהליכים מבוססי נייר
  שמאיטים את העסק.

 • איך חתימות אלקטרוניות ותהליכים דיגיטליים מאפשרים לעבוד בשיתוף פעולה
  באופן חלק ממש כמו אינטראקציות פנים מול פנים.

קראו את Electronic Signatures Accelerate Business

דוח של IDC.

ראו איך חתימות אלקטרוניות הן הכלי המרכזי שיעזור לעובדים

מרחוק לתרום לקידום הפעילות העסקית לאורך

תקופת המגפה ואף לאחר מכן.

בדוח הזה תלמדו:

 • איך חתימות אלקטרוניות עובדות במכשירים ובמקומות שונים, כך שהעובדים

מרחוק יוכלו להמשיך לעבוד בכל מקום ובכל אופן

שבו יבחרו.

 • איך חתימות אלקטרוניות מבטלות את הצורך בתהליכים

מבוססי נייר שמאיטים את העסק.

 • איך חתימות אלקטרוניות ותהליכים דיגיטליים מאפשרים לעבוד בשיתוף פעולה

באופן חלק ממש כמו אינטראקציות פנים מול פנים.

קראו את Electronic Signatures Accelerate Business

דוח של IDC.

ראו איך חתימות אלקטרוניות הן הכלי המרכזי

שיעזור לעובדים מרחוק לתרום לקידום הפעילות העסקית

לאורך תקופת המגפה

ואף לאחר מכן.

בדוח הזה תלמדו:

 • איך חתימות אלקטרוניות עובדות במכשירים

ובמקומות שונים, כך שהעובדים מרחוק

יוכלו להמשיך לעבוד בכל מקום ובכל אופן

שבו יבחרו.

 • איך חתימות אלקטרוניות מבטלות את הצורך

בתהליכים מבוססי נייר שמאיטים

את העסק.

 • איך חתימות אלקטרוניות ותהליכים דיגיטליים

מאפשרים לעבוד בשיתוף פעולה באופן חלק ממש כמו

אינטראקציות פנים מול פנים.

הדגמה

"How Digital Document Processes Are Shifting From Best Practice To Business Necessity" (איך תהליכים עם מסמכים דיגיטליים הופכים משיטת עבודה מומלצת לכורח עסקי) מחקר שנערך על ידי Forrester Consulting מטעם Adobe, אוגוסט 2020.

Adobe, הלוגו של Adobe,‏ Acrobat,‏ Adobe Document Cloud, הלוגו של Adobe PDF,‏ Document Cloud ו-Reader הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של חברת Adobe בארצות הברית

ו/או במדינות אחרות. כל שאר הסימנים המסחריים הם רכושם של בעליהם בהתאמה.

©‏ 2020 Adobe. כל הזכויות שמורות.