57% ng mga empleyado ang magiging WFH

hanggang 2021. Handa ka na ba?

57% ng mga empleyado ang magiging WFH hanggang 2021. Handa ka na ba?

Kumpletuhin ang form na ito para makuha ang ulat ng IDC.

Basahin ang Electronic Signatures Accelerate Business

isang ulat ng IDC.

 

Alamin kung bakit ang mga e-signature ang pangunahing tool na makakatulong sa remote na workforce mo

na panatilihing tuloy-tuloy ang negosyo sa buong panahon ng pandemya at pagkatapos nito.

 

 

Sa ulat na ito, malalaman mo ang mga sumusunod:

 

 • Paano gumagana ang mga e-signature sa iba't ibang device at lugar, para magagawa ng remote na
  workforce mo na magtrabaho saanman, sa anumang paraang pipiliin nila.

 

 • Paano inaalis ng mga e-signature ang pangangailangan sa mga paper-based na proseso
  na nagpapabagal sa iyo.

 

 • Kung paano ginagawa ng mga e-signature at digital na proseso na
  kasing dali ng mga face-to-face na pakikipag-ugnayan ang collaboration.

 

Basahin ang Electronic Signatures Accelerate Business

isang ulat ng IDC.

 

Alamin kung bakit ang mga e-signature ang pangunahing tool na makakatulong sa remote na

workforce mo na panatilihing tuloy-tuloy ang negosyo sa buong panahon ng

pandemya at pagkatapos nito.

 

 

Sa ulat na ito, malalaman mo ang mga sumusunod:

 

 • Paano gumagana ang mga e-signature sa iba't ibang device at lugar, para

magagawa ng remote na workforce mo na magtrabaho saanman, sa anumang paraang

pipiliin nila.

 

 • Paano inaalis ng mga e-signature ang pangangailangan sa mga paper-based

na proseso na nagpapabagal sa iyo.

 

 • Paano ginagawa ng mga e-signature at digital na proseso na

kasing dali ng mga face-to-face na pakikipag-ugnayan ang collaboration.

Basahin ang Electronic Signatures Accelerate Business

isang ulat ng IDC.

 

Alamin kung bakit ang mga e-signature ang pangunahing tool na

makakatulong sa remote na workforce mo na panatilihing

tuloy-tuloy ang negosyo sa buong panahon ng pandemya

at pagkatapos nito.

 

 

Sa ulat na ito, malalaman mo ang mga sumusunod:

 

 • Paano gumagana ang mga e-signature sa iba't ibang device

at lugar, para magagawa ng remote na workforce mo

na magtrabaho saanman, sa anumang paraang

pipiliin nila.

 

 • Paano inaalis ng mga e-signature ang pangangailangan

sa mga paper-based na proseso na nagpapabagal

sa iyo.

 

 • Paano ginagawa ng mga e-signature at digital na proseso

na kasing dali ng

mga face-to-face na pakikipag-ugnayan ang collaboration.

demo

“How Digital Document Processes Are Shifting From Best Practice To Business Necessity,” isang kinomisyong pag-aaral na isinagawa ng Forrester Consulting sa ngalan ng Adobe, Agosto 2020.

 

Ang Adobe, logo ng Adobe, Acrobat, Adobe Document Cloud, ang logo ng Adobe PDF, Document Cloud, at Reader ay mga nakarehistrong trademark o trademark ng Adobe sa United

States at/o iba pang bansa. Ang lahat ng iba pang trademark ay pag-aari ng kanya-kanyang may-ari ng mga ito.

 

 

© 2020 Adobe. Nakalaan ang lahat ng karapatan.