57 % av personalen jobbar på distans

Hela 2021. Är ni beredda?

57 % av de anställda kommer att jobba på distans hela 2021. Är ni beredda?

Beställ IDC-rapporten här.

Läs Electronic Signatures Accelerate Business

En rapport från IDC.

 

Se hur e-signaturer är det viktigaste verktyget för att hjälpa distansarbetarna

under pandemin och därefter.

 

 

I rapporten får du bl.a. veta

 

 • Hur e-signaturer fungerar över enheter och platser, så era distansarbetare
  kan fortsätta att arbeta var och hur de önskar.

 

 • Hur e-signaturer eliminerar behovet av tidsödande pappersbaserade processer
  .

 

 • Hur e-signaturer och digitala processer gör samarbetet lika
  sömlöst som interaktion ansikte mot ansikte.

 

Läs Electronic Signatures Accelerate Business

En rapport från IDC.

 

Se hur e-signaturer är det viktigaste verktyget för att hjälpa distansarbetarna.

Hålla verksamheten igång under

pandemin och därefter.

 

 

I rapporten får du bl.a. veta

 

 • Hur e-signaturer fungerar på olika enheter och platser, så att

distansarbetarna kan fortsätta arbeta där de önskar, hur

de vill.

 

 • Hur e-signaturer eliminerar behovet av tidsödande pappersbaserade

processer.

 

 • Hur e-signaturer och digitala processer skapar samarbete

lika sömlöst som interaktion ansikte mot ansikte.

Läs Electronic Signatures Accelerate Business

En rapport från IDC.

 

Se hur e-signaturer är det viktigaste verktyget för

att hjälpa distansarbetarna

att gå framåt genom hela pandemin

och därefter.

 

 

I rapporten får du bl.a. veta

 

 • Hur e-signaturer fungerar på olika enheter

och platser så att era distansarbetare

kan fortsätta arbeta var som helst och hur

de vill.

 

 • Hur e-signaturer eliminerar behovet

av pappersbaserade tidsödande

processer.

 

 • Hur e-signaturer och digitala processer

gör samarbetet lika sömlöst som

interaktion ansikte mot ansikte.

demo

”How Digital Document Processes Are Shifting From Best Practice To Business Necessity”, en studie som genomfördes av Forrester Consulting på uppdrag av Adobe i augusti 2020.

 

Adobe, the Adobe logo, Acrobat, Adobe Document Cloud, the Adobe PDF logo, Document Cloud, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the USA

and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

 

 

© 2020 Adobe. All rights reserved.