57% daripada pekerja akan WFH

sepanjang 2021. Adakah anda bersedia?

57% daripada pekerja akan WFH sepanjang 2021. Adakah anda bersedia?

Lengkapkan borang ini untuk mendapatkan laporan IDC.

Baca Tandatangan Elektronik Mempercepatkan Perniagaan

sebuah laporan IDC.

 

Ketahui cara e-tandatangan menjadi alat kunci untuk membantu tenaga kerja jauh anda

memastikan perniagaan bergerak ke hadapan sepanjang pandemik dan seterusnya.

 

 

Dalam laporan ini, anda akan mengetahui:

 

 • Cara e berfungsi merentas peranti dan tempat, supaya tenaga kerja
  jauh anda boleh terus bekerja di mana-mana sahaja, dengan apa-apa cara yang mereka pilih.

 

 • Cara e-tandatangan menyingkirkan keperluan proses berasaskan kertas
  yang memperlahankan anda.

 

 • Cara e-tandatangan dan pemprosesan digital bekerjasama
  selancar interaksi bersemuka.

 

Baca Tandatangan Elektronik Mempercepatkan Perniagaan

sebuah laporan IDC.

 

Ketahui cara e-tandatangan menjadi alat kunci untuk membantu tenaga kerja

jauh anda memastikan perniagaan bergerak ke hadapan sepanjang

pandemik dan seterusnya.

 

 

Dalam laporan ini, anda akan mengetahui:

 

 • Cara e-tandatangan berfungsi merentas peranti dan tempat, supaya tenaga kerja

jauh anda boleh terus bekerja di mana-mana sahaja, dengan apa-apa

cara yang mereka pilih.

 

 • Cara e-tandatangan menyingkirkan keperluan proses

berasaskan kertas yang memperlahankan anda.

 

 • Cara e-tandatangan dan pemprosesan digital bekerjasama

selancar interaksi bersemuka.

Baca Tandatangan Elektronik Mempercepatkan Perniagaan

sebuah laporan IDC.

 

Ketahui cara e-tandatangan menjadi alat kunci untuk

membantu tenaga kerja anda memastikan perniagaan

bergerak ke hadapan sepanjang pandemik

dan seterusnya.

 

 

Dalam laporan ini, anda akan mengetahui:

 

 • Cara e-tandatangan berfungsi merentas peranti

dan tempat, supaya tenaga kerja

boleh terus bekerja di mana-mana sahaja, dengan apa-apa

cara yang mereka pilih.

 

 • Cara e-tandatangan menyingkirkan keperluan

proses berasaskan kertas yang memperlahankan

anda.

 

 • Cara e-tandatangan dan pemprosesan digital

bekerjasama selancar

interaksi bersemuka.

demo

“Cara Pemprosesan Dokumen Digital Berubah Daripada Amalan Terbaik Kepada Keperluan Perniagaan,” kajian ditempah yang dijalankan oleh Forrester Consulting bagi pihak Adobe, Ogos 2020.

 

Adobe, logo Adobe, Acrobat, Adobe Document Cloud, logo Adobe PDF, Document Cloud dan Reader adalah sama ada tanda dagangan berdaftar atau tanda dagangan Adobe di Amerika

Syarikat dan/atau negara lain. Semua tanda dagangan lain ialah harta pemilik masing-masing.

 

 

© 2020 Adobe. Hak cipta terpelihara.