57 % av ansatte kommer til å jobbe hjemmefra

ut 2021. Er du forberedt?

57 % av ansatte kommer til å jobbe hjemmefra ut 2021. Er du forberedt?

Fyll ut dette skjemaet for å få IDC-rapporten.

Les Electronic Signatures Accelerate Business

en rapport fra IDC.

 

Finn ut hvorfor e-signaturer er et viktig verktøy for å hjelpe den eksterne arbeidsstokken

med å holde forretningene i gang gjennom pandemien og videre fremover.

 

 

I denne rapporten får du vite

 

 • hvordan e-signaturer fungerer på tvers av enheter og steder, slik at den eksterne
  arbeidsstokken kan fortsette å jobbe hvor og hvordan de ønsker

 

 • hvordan e-signaturer fjerner behovet for papirbaserte prosesser
  som sinker arbeidet

 

 • hvordan e-signaturer og digitale prosesser gjør samarbeidet like
  sømløst som interaksjoner ansikt til ansikt

 

Les Electronic Signatures Accelerate Business

en rapport fra IDC.

 

Finn ut hvorfor e-signaturer er et viktig verktøy for å hjelpe den eksterne

arbeidsstokken med å holde forretningene i gang gjennom

pandemien og videre fremover.

 

 

I denne rapporten får du vite

 

 • hvordan e-signaturer fungerer på tvers av enheter og steder, slik at den

eksterne arbeidsstokken kan fortsette å jobbe hvor og hvordan

de ønsker

 

 • hvordan e-signaturer fjerner behovet for papirbaserte

prosesser som sinker arbeidet

 

 • hvordan e-signaturer og digitale prosesser gjør samarbeidet

like sømløst som interaksjoner ansikt til ansikt

Les Electronic Signatures Accelerate Business

en rapport fra IDC.

 

Finn ut hvorfor e-signaturer er et viktig verktøy for

å hjelpe den eksterne arbeidsstokken med å holde forretningene

i gang gjennom pandemien

og videre fremover.

 

 

I denne rapporten får du vite

 

 • hvordan e-signaturer fungerer på tvers av enheter

og steder, slik at den eksterne arbeidsstokken

kan fortsette å jobbe hvor og hvordan

de ønsker

 

 • hvordan e-signaturer fjerner behovet

for papirbaserte prosesser som sinker

arbeidet

 

 • hvordan e-signaturer og digitale prosesser

gjør samarbeidet like sømløst som

interaksjoner ansikt til ansikt

demo

How Digital Document Processes Are Shifting From Best Practice To Business Necessity, en undersøkelse som Forrester Consulting gjennomførte for Adobe i august 2020.

 

Adobe, the Adobe logo, Acrobat, Adobe Document Cloud, the Adobe PDF logo, Document Cloud, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United

States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

 

 

© 2020 Adobe. All rights reserved.