Advarsel

Løs problemet med programvareaktiveringen

 

Serienummeret som du bruker når du skal aktivere eller reaktivere programvaren, er dessverre ikke gyldig, og Adobe har derfor blokkert det.

 

Hva kan jeg gjøre?

 

Ugyldige serienumre er trolig et resultat av bruk av uekte programvare. Du kan raskt løse dette problemet ved å kjøpe ekte Adobe-programvare.

Kun ekte programvare gir deg kontinuerlig tilgang til de nyeste funksjonene og oppdateringene, slik at du kan unngå ytelsesproblemer og farer forbundet med ondsinnet programvare.

Du kan kjøpe ekte Adobe-programvare ved å gå til Adobes Velg plan-side eller kontakte oss.

 

 


Hvorfor skjedde dette?

Du mottok kanskje en av følgende meldinger da du prøvde å aktivere programvaren:

 

  • Ugyldig serienummer
  • Serienummeret du har oppgitt, er tilbakekalt
  • Serienummeret du har oppgitt, er ugyldig


Hvis dette er tilfellet, er enten serienummeret falskt og utstedt av en uautorisert selger av piratkopiert programvare, eller så er serienummeret aldri blitt utstedt av Adobe.

 

Dessverre kan det hende at du ikke oppdager at programvaren er falsk før du prøver å aktivere eller installere den på nytt.

 

Adobe arbeider hardt for å beskytte kundene ved aktivt å forfølge uautoriserte selgere slik at de ikke fortsetter å føre kundene bak lyset.

 

Hvis du vil ha mer informasjon om Adobe Genuine, kan du gå til siden med vanlige spørsmål.