Firefly AI generated na sketch ng modernong bahay

Paano magsulat ng mga AI prompt para sa arkitektura.

Gamit ang tamang text prompt at kaunting kaalaman kung paano gawin, magagamit ng mga architect ang generative AI para i-explore, pag-isipan, at pagandahin ang vision nila.

Nangungunang 3 tip para sa pagsusulat ng mga architecture prompt.

 1. Alamin kung saan sa proseso mo babagay ang generative AI bago ka magsimula para maiangkop mo ang prompt mo sa mga partikular mong pangangailangan.
 2. Maging partikular at detalyado sa prompt mo hangga't posible, pero panatilihing bukas ang isipan kung makakatanggap ka ng mga hindi inaasahang resulta.
 3. Gumawa ng formula para sa pagsusulat ng prompt na naaangkop para sa iyo para makatulong na mag-explore ng mga ideya nang mas mabilis at tukuyin ang mga detalye.

Bonus tip: Sanayin ang pagsusulat mo ng prompt sa pamamagitan ng paglalarawan ng mga kasalukuyang image gamit ang pang-araw-araw na wika.

I-design ang prompt mo, i-design ang environment mo.

Kung nakagamit ka na ng AI art generator, alam mo nang makakagawa ka ng mga detalyado at magandang image sa ilang salita lang. Gayunpaman, nangangailangan ng partikular na level ng experience para magamit sa environmental design ang mga generative AI prompt mo na dating ginagamit sa masasayang pag-explore (isipin ang mga unicorn sa mga ring ng saturn o mga Renaissance-style na painting ng mga alagang hayop).

 

Para sa mga architect, nagiging kasing halaga na rin ng iba pang digital na kasanayan, gaya ng 2D design at paggawa ng 3D model ang pagkakaroon ng kaalaman sa generative AI. Ngunit, hindi tulad ng mga kasanayan sa visual design, umaasa ang generative AI sa verbal na expression para makagawa ng mga kanais-nais na resulta.

 

Gamit ang kaunting kaalaman sa proseso at kasanayan, makakapag-design ang mga architect ng mga prompt nang may pag-iingat at detalye na kapareho ng inilalagay nila sa visual design — at higit nilang mapapaganda ang mga resulta.

Firefly AI generated na modernong loft apartment.

Na-generate gamit ang Adobe Firefly, Text to Image module

Prompt: interior ng isang eleganteng urban loft sa gitna ng isang metropolitan city

Mga pangunahing kaalaman tungkol sa architecture prompt sa Generative AI.

Simple lang ang mahalagang kasanayan sa generative AI para sa mga architect: ilarawan ang image na gusto mong gawin gamit ang mga salita. Habang nagsisimula ka, sundin ang pinakamahuhusay na pamamaraan na tulad ng:

1 Gumamit ng tatlo o higit pang salita.

Umaasa ang mga text-based na AI image generator sa input mo — ibig sabihin, ang mga salitang ginagamit mo sa prompt mo — para makagawa ng bagong image para sa iyo. Kung mas maraming impormasyon ang maibibigay mo, mas malapit ang magiging resulta sa anumang iniisip mo.

2 Maging partikular.

Bagama't kamangha-mangha ang teknolohiya ng generative AI, hindi nito mababasa ang isip mo. Isama ang lahat ng detalyeng maiisip mo, tulad ng laki, mga kulay, mga style, mga architectural movement, heograpikong lokasyon, mga building material, mood, at marami pa.

3 Gumamit ng pang-araw-araw na wika

Ang isang paraan para magsanay sa pagsusulat ng prompt ay sa pamamagitan ng paglalarawan ng mga image na pamilyar na sa iyo gamit ang mga simple at madaling sunding salita. Halimbawa,Pink na Victorian na bahay na may dalawang palapag, mga turret, gable, at dormer na bintana na may berde at puting trim. Hindi mo kailangang gumamit ng mga kumpletong pangungusap o perpektong grammar na tulad ng sa textbook. Kung maiintindihan ng isang kaibigan o kasama ang prompt mo, posibleng maintindihan din ito ng AI generator mo.

4 Isaalang-alang ang audience mo.

Kung binabalak mong i-share ang mga AI-generated image mo sa mga client, kaklase, o kasama, isipin kung ano ang magiging posibleng reaksyon nila at isaalang-alang ito sa prompt mo. Posibleng makatulong na mas pumatok sa audience mo ang konsepto mo kapag nagdagdag ka ng mga tao sa image mo para mas magmukha itong nakasisiya, o kapag tumukoy ka ng isang partikular na uri ng landscape.

5 Idagdag ang sarili mong style.

Isiping collaborator mo ang generative AI — isang bagay na makatutulong sa iyong maipahayag ang vision mo sa mga bago at kapana-panabik na paraan. Ano ang maidaragdag mo sa prompt mo para ilagay ang natatangi mong marka dito? Paano makikita sa mga prompt na ginagamit mo ang sarili mong mga paniniwala at aesthetic?

Habang nag-e-eksperimento ka at pinaglalaruan mo ang mga basic na prompt para sa environmental design, huwag kalimutang pag-isipan at isaalang-alang kung bakit at paano mo ginagamit ang generative AI sa trabaho mo. May malaking pagkakaiba sa pag-generate ng anumang image at pag-generate ng tamang image, at ang isang bahagi noon ay may kinalaman sa kung saan naangkop ang teknolohiyang ito sa proseso mo.

Firefly AI generated na sketch ng modernong bahay

Na-generate gamit ang Adobe Firefly, Text to Image module

Prompt: architectural sketch ng isang moderno at minimal style na bahay na gawa sa semento at salamin; hand rendering gamit ang ink

Alamin kung kailan aasa sa generative AI at kung kailan hindi.

Isa ka mang nagtatrabahong architect, estudyante ng arkitektura, o isang may nauugnay na propesyon, posibleng may karaniwan kang prosesong ginagamit sa mga proyekto mo. Kapag handa ka nang magsimulangi-integrate ang generative AI sa workflow mo, tiyaking mayroon kang mga makatotohanang inaasahan.

 

Kabilang sa ilang paraan para makapagsimula kang gamitin ang generative AI sa mga gawain mo sa arkitektura ang:

Paggawa ng Konsepto.

Subukang magsulat ng mga prompt para sa mga pinakakakaibang ideya mo para makita ang posibleng hitsura ng mga ito sa totoong buhay bago maglaan ng maraming oras sa isang direksyon ng design.

Schematic design.

Tingnan kung paano mo mas mapapaganda ang mga floor plan, site plan, at building elevation mo, at marami pa gamit ang mga prompt — posibleng mahanap mo ang susunod mong magandang ideya habang ginagawa ito.

Pag-edit ng image.

Sa halip na magsimula sa umpisa, gumamit ng mga generative AI prompt para baguhin ang mga bahagi ng mga kasalukuyang image, tulad ng pagpapalit sa langit, pagdaragdag ng mga element sa landscape, at marami pa.

Tandaan, natatangi ang bawat generator ng AI art at magkakaiba ang magiging tugon, kahit sa magkakaparehong prompt. Para masulit ang paggamit mo sa generator na ginagamit mo, maglaan ng oras para intindihin kung paano ito ginawa at paano ito gumagana. Halimbawa, angAdobe Firefly ay idinisenyo para maging ligtas sa komersyal na paggamit dahil sinasanay ito sa dataset ng content na may lisensya, gaya ng Adobe Stock, at content mula sa pampublikong domain na nag-expire na ang copyright.

Mga formula para sa matagumpay na pagsusulat ng prompt.

Kapag naintindihan mo na ang mga pangunahing kaalamanan at alam mo na kung paano mo gagamitin ang generative AI sa mga proyekto mo sa arkitektura, mas marami ka pang magagawa para makakuha ng magagandang resulta mula sa mga prompt mo. Ang formula para sa pagsusulat ng prompt — na isang maiaangkop na istrukturang magagamit mo nang paulit-ulit — ay isang kapaki-pakinabang na tool para sa sinumang architect o estudyante ng arkitektura na pinaplanong gawing bahagi ng proseso niya ang generative AI.

Mga halimbawa ng formula ng architecture prompt.

Isipin ang formula mo bilang isang fill-in-the-blanks na pagsasanay. Mag-set up ng isang matibay na istruktura at idagdag na lang ang mga detalye. Narito ang ilang halimbawa para makapagsimula ka:

1 Formula para sa pag-iisip ng konsepto

Uri ng content + architectural style + uri ng istruktura + mga namumukod-tanging feature + mga kulay o materyal + lokasyon

 

Halimbawa: High-resolution na photograph ng neo-futurist na dormitoryo ng kolehiyo na may atrium, wood construction, at rainforest

2  Formula para sa schematic design

Uri ng content + architectural output + mga architectural detail+ architectural style + image style

 

Halimbawa: Line drawing ng elevation ng gusali para sa indoor pool sa Art Nouveau style, dramatiko

3  Formula para sa pag-edit ng image

Background + mga element sa landscape + lighting + mga detalye sa environement + mga contextual element

 

Halimbawa: Kalangitan sa disyerto, hardin ng cactus, paglubog ng araw, stone pathway, water tower

 

(Tandaang sa pag-edit ng image, posibleng kailangan mong pagtuunan ng pansin ang isa o higit pang element ng formula mo nang hiwalay para makuha ang pinakamagagandang resulta.)

Firefly AI generated na image. Prompt: High-resolution na photograph ng neo-futurist na dormitoryo ng kolehiyo na may atrium, wood construction, at rainforest

Na-generate gamit ang Adobe Firefly, Text to Image module

Prompt: High-resolution na photograph ng neo-futurist na dormitoryo ng kolehiyo na may atrium, wood construction, at rainforest

Subukang gamitin ang ilan sa mga sumusunod na ideya at gumawa ng sarili mong formula para sa mga AI architecture prompt.

 

 • Uri ng content: photograph, line drawing, oil painting, pencil sketch, watercolor 
 • Architectural style: contemporary, neoclassical, Beaux-Arts, Bauhaus, post-modern 
 • Uri ng mga istruktura: bahay, museo, skyscraper, opisina, apartment complex, mall 
 • Mga architectural detail: chimney, turret, archway, hagdanan sa labas, porch, marquee 
 • Image style: dramatiko, tahimik, futuristic, retro, minimalist, rugged, bold, malinis, geometric 
 • Mga element sa landscape: mga sapa, hedge, puno, hardin, bush, bakuran, water feature 
 • Lighting: liwanag ng buwan, paglubog ng araw, maliwanag, golden hour, diffuse at natural light, backlighting 
 • Mga environmental detail: mga pathway, bench, gate, pabilyon, patio, firepit 
 • Mga contextual element: cityscape, bulubundukin, sakahan, mga powerline, commercial setting 
 • Lokasyon: urban, rural, kagubatan, suburb, tabing-dagat, disyerto, tundra, snow, playa, mga wetland, canyon

 

Ang formula mo ay pwede at dapat magbago sa paglipas ng panahon habang mas nagiging gamay mo ang AI generator mo at inaalam mo kung ano ang pinakanaaangkop sa mga pangangailangan mo. Huwag matakot na pag-eksperimentuhan ang mga konsepto na wala sa formula mo — baka makadiskubre ka ng isang bagay na mas maganda kaysa sa naiisip mo.

 

Handa ka na bang malaman ang iba pang detalye? Mag-explore ng mas marami pang tip sa pagsusulat ng prompt.

Firefly generated na image ng isang modernong tirahan na may courtyard na may mga bakod na pader, malagong landscape, at isang tranquil pool

Na-generate gamit ang Adobe Firefly, Text to Image module

Prompt: isang modernong tirahan na may courtyard na may mga curved na pader, malagong landscape, at isang tranquil pool

Ang susi para sa pagsusulat ng pinakamamagandang AI prompt para sa arkitektura.

Para makagawa ng mga kamangha-manghang AI prompt para sa arkitektura, hindi mo kailangang maging isang manunulat, isang generative AI whiz, o isang mahilig sa digital art. Para masulit ang teknolohiya ng generative AI, kailangan lang gamitin ang sarili mong creativity — isang bagay na alam na alam na ng lahat ng architect. Karagdagang tool lang ang Generative AI na magagamit mo para maiparating ang mga natatangi mong ideya at pananaw sa mundo.

 

Kaya mag-experimento, magsanay, gawin ang mga formula mo ng prompt, at patuloy na pinuhin ang mga ito sa paglipas ng panahon. Matutulungan ka ng Generative AI na magkaroon ng napakaraming ideya — at gamit ang mga tamang salita, masisimulan mo nang bigyang-buhay ang mga ito.

May mga tanong? Mayroon kaming sagot.

Matutulungan ka ng mga tamang prompt na mapaganda ang mga environmental design mo sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyong partikular sa arkitektura sa AI generator na makakatulong sa iyong makuha ang mga resultang gusto mo. Halimbawa, sa halip na gumamit ng pangkaraniwang prompt, pwede mong tukuyin ang architectural style, composition, at color palette ng gusto mong image. Matutulungan ka nitong makapag-generate ng mga mas tumpak at mas creative na resulta.

Bagay sa lahat ang mga Generative AI prompt, mula sa baguhan hanggang sa eksperto. Habang mas pinag-eeksperimentuhan mo ang mga AI art generator, mas magiging mahusay ka sa pag-generate ng uri ng mga resultang gusto mo. Bilang baguhan, pwede kang magsimula sa pamamagitan ng pag-alam sa mga pangunahing kaalaman tungkol sa generative AI para sa arkitektura at kung paano magsulat ng mga epektibong prompt.

Pumunta sa hinaharap gamit ang Adobe Firefly.

Gumamit ng generative AI at mga simpleng prompt para gumawa ng output na may pinakamagandang kalidad — mga image, text effect, color palette, at marami pa.

Posibleng magustuhan mo rin ang

AI prompt sa Firefly na nasa harap ng isang kagubatan
 Firefly generated na futuristic na building plaza
Firefly AI generated na aso
Firefly generated na spaceship sa isang planeta ng alien