CREATIVE CLOUD FOR TEAMS

En bild säger mer än tusen ord.

Bli synligare i sociala medier med 7 grundläggande designprinciper.

Med alla dessa videor, foton och illustrationer som läggs ut i olika sociala kanaler, hur ska marknadsförare tänka för att just deras material ska uppmärksammas och delas?

I och med att allt fler företag tar plats i sociala medier är det viktigare än någonsin att noggrant välja ut och anpassa bilder som ger de egna inläggen maximal effekt.

Här är 7 grundläggande designprinciper för hur man väljer ut och använder bilder bättre, och tips på hur man använder de högklassiga designprogrammen i Adobe Creative Cloud for teams för att skapa dem.

1.

Använd kontrasterade teckensnitt.

När dina inlägg i sociala medier innehåller både ord och bilder behöver du säkerställa att budskapet sticker ut och funkar bra ihop med bilden. Ett effektivt sätt att göra det är att använda kontrasterade teckensnitt. Det går att uppnå kontrast på flera olika sätt, med format, storlek, vikt, mellanrum och färg. 

När man kombinerar teckensnitt vill man ha kontrast, inte konflikt. Det är ingen självklarhet att två olika teckensnitt automatiskt funkar bra ihop. I allmänhet kan man säga att teckensnitt ser harmoniska ut tillsammans när de har ett par gemensamma drag, till exempel liknande proportioner, eller gemener med samma höjd.

Du har åtkomst till en mängd olika teckensnittspaket från Adobe som har valts ut av Adobe Fonts-teamet och några speciella gäster.

2.

Använd ett färghjul och välj färger som ett proffs.

Har du någonsin funderat över hur designers hittar den perfekta färgkombinationen för ett projekt? De använder färgteori – en praktisk kombination av konst och vetenskap som används för att avgöra vilka färger som funkar bra ihop, med hjälp av ett färghjul.

Du kan skapa en mängd olika färgalternativ med Adobe Color-verktyget. Utforska olika färgkombinationer och sätt ihop dem på olika sätt för att skapa en sammanhållen färgpalett för dina bilder som passar din målgrupp.

3.

Var uppmärksam på balansen.

Det är en konst att hantera bilder på ett balanserat sätt i sociala medier, men det är väl värt ansträngningen. Ett bra sätt är att tänka sig att varje designelement är försedd med en ”vikt”. Eller annorlunda uttryckt – om du placerade bilden i en vågskål, skulle den tippa åt något håll?

Symmetrisk balans
Symmetrisk balans skapar en känsla av harmoni, vilket passar illustrationer, teckningar, bloggrafik, foton och liknande.

Asymmetrisk balans
Asymmetrisk balans skapar spänning genom kontrast och kan vara visuellt intressant när det görs rätt.

Balans är mycket viktigt när du väljer bilder från en bildbank som Adobe Stock. Genom att tänka på olika ”vikter” kan det hjälpa dig att välja ut de effektivaste fotona från en större samling.    

4.

Skapa visuell hierarki.

Bilden av ditt företag i sociala medier består av flera element, och vart och ett är lika viktigt för det övergripande budskapet. Med rätt visuell hierarki ser du till att det viktigaste budskapet fångar intresset först.

Det viktigaste elementet ska ligga i fokus. Använd sedan de andra designprinciperna i den här artikeln för att få det att sticka ut.

Fundera på vilket budskap som är viktigast och använd det största teckensnittet till det. Sedan kan du börja bygga på ett andra och ett kanske ett tredje lager av information, utan att flytta fokus från det övergripande målet.

5.

Rikta uppmärksamheten med linjer.

När vi tittar på bilder och foton tenderar blicken att följa linjer och kurvor – inom fotografi talar man om ”ledande linjer”. Det är en god idé att fundera över hur sådana linjer i dina bilder drar blicken till viktiga element, till exempel företagets produkt eller till huvudbudskap och rubriker.

När du lägger till linjer i bilden ska du vara noga med vart den leder betraktarens blick. Försök skapa en logisk väg som betraktaren kan följa tills blicken når punkten som är ditt slutmål. Ett av de effektivaste sätten är att lägga huvudbudskapet i slutet av en ledande linje.

Ledande linjer är att utmärkt sätt att berätta en historia med bilder. Genom att placera ut dem på kritiska ställen i kompositionen kan du påverka hur en betraktare ser på fotot eller illustrationen, och länka samman viktiga element och guida betraktaren genom scenen.

6.

Gör det enkelt att läsa.

Vi antar att du har tillämpat alla designprinciper som vi gått igenom hittills. Du har valt ut en perfekt balanserad bild, lagt till hierarkiska budskap i kontrasterande teckensnitt och använt den rätta färgpaletten. Men texten försvinner i bakgrunden och är svårläst. Frustrerande!

Se till att allt ditt arbete inte undermineras för att texten är svår att läsa.

Skapa tillräckligt stor färgkontrast så att texten blir tydlig, och välj bakgrundsbilder som lämnar utrymme för copy.

Adobe Stock hjälper dig med det här. Där finns ett filteralternativ som gör att du kan säkerställa att budskapet inte försvinner i allt annat.

7.

Tänk enhetlighet.

Sista steget handlar om att vara konsekvent när det gäller teckensnitt, färger, bakgrunder och bildstil. Det ger större effekt och förstärker varumärket. Skapa en enhetlig uppsättning layouter för inlägg i sociala medier. För att underlätta det hela har Adobe Express ett helt bibliotek med mallar för inlägg i sociala medier som du kan anpassa eller använda som inspiration.

Välj plan för Creative Cloud for teams.

Alla planer inkluderar Admin Console för enkel licenshantering, teknisk support dygnet runt, obegränsade jobbannonser på Adobe Talent samt 1TB lagring.

Fristående program

  


Välj ett kreativt program från Adobe, till exempel Photoshop, Illustrator, InDesign eller Acrobat Pro.*

MEST PRISVÄRT

Alla program

  

 

Få mer än 20 kreativa program från Adobe inklusive Photoshop, Illustrator, InDesign, Adobe Express och XD.

Ring 0201 09256 eller Beställ rådgivning

Frågor? Chatta med oss.

Köper du in åt en större organisation? Läs om Creative Cloud for enterprise

* Acrobat Pro, Lightroom och InCopy som fristående program inkluderar 100 GB lagring.