Make the Leap med Creative Cloud.

Ge era studerande verktyg att designa kreativa kommunikationsmöjligheter, både i och utanför klassrummet. Vi erbjuder specialpriser för lärare.

Make the Leap med Creative Cloud.

Ge era studerande verktyg att designa kreativa kommunikationsmöjligheter, både i och utanför klassrummet. Vi erbjuder specialpriser för lärare.

Make the Leap med Creative Cloud.

Ge era studerande verktyg att designa kreativa kommunikationsmöjligheter, både i och utanför klassrummet. Vi erbjuder specialpriser för lärare.

Prisvärt för högre utbildning.

Creative Cloud ger universitet och högskolor obegränsad tillgång till de senaste versionerna av Adobes branschledande kreativa program och tjänster plus problemfri administration, utbildningsvänliga priser och licensiering som är anpassad efter utbildningsmiljöer.

Enkel administration

Hantera program och licenser centralt via lättanvända Admin Console. Driftsätt program i hela avdelningen eller institutionen. Omfördela snabbt licenser när studenterna utexamineras.

Spara stort

Institutionen kan spara upp till 75 % på det kommersiella priset. Kontrakten standardiseras så att ni kan köpa licenser allt eftersom ni behöver dem. Volymrabatter gör budgeteringen enkel och förutsägbar.

Flexibla licensieringsalternativ

Vi erbjuder enhetslicenser för labb och klassrum samt personliga licenser för elever, lärare och annan personal där de kan använda sina egna enheter.

Se hur Creative Cloud hjälper eleverna att bli yrkesskickliga kreatörer.

”Vår skola gick från att vara en av de mest lågpresterande skolorna i distriktet till att bli en av de mest attraktiva och jag tror att det beror på möjligheter av den här typen.”

– Jeff Larson, lärare i konst och animeringar, Balboa High School i San Francisco i Kalifornien

Se hur Creative Cloud hjälper eleverna att bli yrkesskickliga kreatörer

Hitta rätt licensieringsplan för er högskola eller universitet.

Lägg grunden till framgångar för era elever i grundskola och gymnasium.

Creative Cloud erbjuder prisvärda alternativ för skolan eller skoldistriktet för att hjälpa eleverna att utnyttja hela sin kreativa potential och få fler möjligheter för högskola och yrkesliv.
Alla de senaste programmen
Licenser för skolor och skoldistrikt
Driftsättningsalternativ för labb och BYOD
Priser för grund- och gymnasieskolor med flexibla faktureringsalternativ
Ring 0200-81 03 29för närmare information.
Kostnadsfritt undervisningsmaterial

Kostnadsfritt undervisningsmaterial som släpper loss kreativiteten i klassrummet.

Adobe Education Exchange är en nätcommunity som erbjuder kostnadsfri yrkesutveckling och undervisningsmaterial till lärare på alla nivåer.
 1. Vilka program och tjänster finns i Creative Cloud för skolkunder? Vilka program och tjänster finns i Creative Cloud för skolkunder?

  Programmen och tjänsterna varierar beroende på vilket licensalternativ ni har för Creative Cloud. Se Översikt över skollicenser för en jämförelse av program och tjänster.

 2. Vad är skillnaden mellan fullständigt och fristående medlemskap? Vad är skillnaden mellan fullständigt och fristående medlemskap?

  Creative Cloud for educations fullständiga plan innehåller alla program i Creative Cloud. Den fristående planen ger användarna tillgång till ett program, till exempel Photoshop eller Illustrator. Kunder med fristående plan med en personlig licens får också tillgång till 20 GB lagring och tjänster som förmågan att synka och dela filer, samarbeta med kollegor och möjlighet att skapa en anpassad onlineportfolio med Behance ProSite.

 3. Kan ideella organisationer köpa Creative Cloud genom utbildningslicenser? Kan ideella organisationer köpa Creative Cloud genom utbildningslicenser?

  Ja, ideella organisationer kan köpa både personliga licenser och enhetslicenser för Creative Cloud for education och kan också ha rätt att köpa licenser enligt ETLA. Kontakta en Adobe-återförsäljare för mer information. Observera att fristående medlemskap i Creative Cloud inte ger rätt till dessa rabatter.

 4. Finns det något särskilt erbjudande för skolkunder genom VIP? Finns det något särskilt erbjudande för skolkunder genom VIP?

  Ja, för att förenkla inköpen av Creative Cloud lanserade vi Adobe grund- och gymnasieskolor School Site License i oktober 2015.

 5. Vilka är de viktigaste skälen att gå över från Enterprise Education Agreement (EEA) till den nya Adobe grund- och gymnasieskolor School Site License? Vilka är de viktigaste skälen att gå över från Enterprise Education Agreement (EEA) till den nya Adobe grund- och gymnasieskolor School Site License?
  • Licenshantering
  • Skollicenser och andra VIP-produkter i en och samma administrationskonsol
  • Licenshantering med möjlighet att avaktivera och omfördela licenser centralt
  • Central hantering av hemarbeteslicenser för garanterad regelefterlevnad
  • Flexibilitet
  • Flexibla brytdatum för att kunna anpassa förnyelserna efter budgeten
  • Fleråriga inköp för att tillgodose kundbehov
  • Kommunikation
  • Automatiska meddelanden om licensförnyelse
  • Driftsmeddelanden
  • Produkt – omedelbar tillgång till produktuppgraderingar
  • Driftsättning – köp så många licenser ni behöver
  • Framtida uppgraderingar – omedelbar tillgång till alla framtida förbättringar av programvara och inköpsvillkor