Accessibility
Home > Products > FreeHand > Support > Learning FreeHand MX
Macromedia FreeHand Support Center - Learning FreeHand MX
 
FreeHand MX Lektion 1: Multipla linjer och fyllningar

Macromedia FreeHand MX utökar möjligheterna till kreativa och tekniska illustrationer genom att tillåta flera linjer, fyllningar och specialeffekter att kombineras i ett enda objekt. I den här lektionen kommer du att lära dig hur du använder objektpanelen för att lägga till, redigera, ordna och ta bort linjer och fyllningar från objekt.

Steg för steg

Öppna ett dokument
Visa objektpanelen
Lägga till en linje
Redigera linjeattribut
Ändra ordning på linjer och fyllningar
Lägga till en fyllning
Redigera fyllningsattribut
Ta bort linjer och fyllningar