Propojené členství je volitelnou funkcí programu Adobe Value Incentive Plan (VIP). Přidružené organizace mohou agregovat nákupy napříč propojenými programy VIP, aby dosáhly vyšší úrovně slevy, a přitom nakupovat a spravovat licence odděleně.
Propojené členství je určeno pro organizace následujícího typu:
 • Obchodní pobočky
 • Státní instituce
 • Instituce základního a středního vzdělávání (například školní obvody a státní školy)
 • Oddělení s oddělenými rozpočty a potřebami správy licencí
 
Výhody propojeného členství
Ideální uchazeč o propojené členství má zakoupené licence prostřednictvím několika smluv VIP a má potenciál v blízké budoucnosti získat statut VIP Select.
Pro organizace je propojené členství prospěšné, když jejich souhrnný počet licencí dosáhne nebo překročí 10 (komerční a státní subjekty), případně 50 (vzdělávací instituce). Získávají tak nárok na statut VIP Select, úroveň věrnostních odměn s automaticky zaručenou úrovní slev a další volitelné výhody. Další informace o statutu VIP Select získáte v přehledu programu VIP Select.
Propojené členství není určeno pro přidružené členy programu VIP, u nichž neexistuje pravděpodobnost dosažení statutu VIP Select v krátkodobém horizontu, a to ani pokud realizují souhrnné nákupy v rámci tohoto propojeného členství.
 
Oprávněné pobočky
Pobočky jsou entity, které spadají pod přímé nebo nepřímé společné vlastnictví nebo řízení. Entity v programu VIP, které se rozhodují o účasti, musí splňovat následující požadavky na propojené členství v programu VIP:
 • Musí mít stejný typ členství v programu VIP (pro firmy, vzdělávací instituce nebo státní instituce)
 • Musí mít stávající smlouvu se zpracovanou počáteční objednávkou
Musí splňovat definici pobočky tak, jak ji stanovila společnosti Adobe, na základě typu členství v programu VIP:
Firmy
Entita, která je vlastněná nebo řízená, přímo či nepřímo, druhou entitou, kdy tato druhá entita spravuje 49 % nebo více nesplacených akcií, cenných papírů nebo majetkových podílů vlastněné entity.
Vzdělávání
Vzdělávací entity s různými kampusy, odděleními nebo školami v rámci jednoho univerzitního nebo školního systému, které spadají pod stejné vlastnictví nebo řízení. Neziskoví členi v rámci členství v programu VIP pro vzdělávací instituce se musí kvalifikovat jednotlivě jako nezisková organizace podle definice společnosti Adobe a musí splňovat obchodní definici pobočky uvedenou výše.
Státní správa
Státní instituce, která se řídí stejnými organizačními, politickými a regulačními schématy jako žádající státní instituce. Součástí programu nejsou soukromé firmy, neziskové organizace, obchodní nebo průmyslové asociace, zaměstnanecké odbory a soukromé organizace, které vykonávají práci jménem státních institucí nebo pro tyto instituce.
 
Správa propojeného členství
 
Správce propojeného členství
Organizace a správce programu VIP žádající o propojené členství nesou správní zodpovědnost za udržování a správu propojeného členství v programu VIP všech propojených poboček. Správce propojeného členství zajistí, že všichni členové programu VIP v rámci propojeného členství budou mít aktuální informace o stavu svého členství a budou stále vyhovovat požadavkům pobočky v rámci programu VIP a propojeného členství. V případě, že některá z propojených organizací přestane být kvalifikovanou pobočkou programu VIP a propojeného členství podle definice společnosti Adobe nebo si nepřeje nadále účastnit se propojeného členství, je zodpovědností správce propojeného členství společnost Adobe neprodleně upozornit a dané subjekty z propojeného členství odebrat.
 
Výroční datum propojeného členství a proces dohledání
Propojené členství má vlastní datum obnovení, které vzniká v době jeho vytvoření. Slouží jako podklad pro určení nároku na členství v programu VIP Select prostřednictvím procesu dohledání vzniku propojeného členství: 31 dní před datem obnovení propojeného členství zahájí společnost Adobe proces dohledání k určení množství licencí ve všech propojených programech VIP pro stávající období odběru. Celkový počet licencí určuje kvalifikaci na status VIP Select, který všem přidruženým pobočkám v programu VIP Select v případě, že na něho dosáhnou, poskytuje záruku úrovně slev až do dalšího dohledání členství.
 
Jednotliví členové programu VIP
Každý člen programu VIP má své stávající datum obnovení (zřízené při podepisování podmínek programu VIP) a pokračuje v nákupech a správě licencí a obnovení svým vlastním jménem. Při připojování k propojenému členství každý jednotlivý program VIP pozbývá možnosti kvalifikovat se do programu VIP Select samostatně. Všechny propojené programy VIP mohou získat nárok na účast v programu VIP Select pouze prostřednictvím každoročního dohledání propojeného členství.
 
Přidávání a odebírání poboček
Pokud chcete přidat nebo odebrat pobočku z existujícího propojeného členství, musí správce propojeného členství vyplnit a odeslat novou žádost o propojené členství a poskytnou čísla smluv v programu VIP spojená s každým programem VIP pro přidání nebo odebrání. Společnost Adobe žádost prověří a v případě, že bude schválena, přidá nebo odebere požadované smlouvy VIP z propojeného členství.
 
Ukončení propojeného členství
V případě, že se organizace s propojeným členstvím již nechce účastnit nebo organizační změny vyžadují ukončení propojeného členství pro všechny přidružené programy VIP, musí správce propojeného členství vyplnit a odeslat žádost o propojené členství požadující ukončení a poskytnutí čísel smluv VIP spojených se všemi programy VIP v rámci propojeného členství. Společnost Adobe může kdykoliv ukončit jakékoli propojené členství nebo funkci propojeného členství, případně může dle svého výhradní uvážení revidovat funkci propojeného členství.
 
Žádost o propojené členství
Po diskusi o propojeném členství s autorizovaným prodejcem nebo poradcem společnosti Adobe musí správce propojeného členství odeslat žádost o propojené členství obsahující číslo smlouvy o programu VIP všech potenciálních propojených programů VIP (je požadována pouze jedna žádost na jedno propojené členství). Společnost Adobe žádost posoudí a v případě schválení vytvoří propojené členství a propojí všechny schválené smlouvy o programu VIP. Všechny propojené programy VIP a jejich prodejci obdrží e-mail s potvrzením propojeného členství programu VIP.
 
Proces propojeného členství
 1. Prodiskutujte možnost propojeného členství v programu VIP s autorizovaným prodejcem nebo poradcem společnosti Adobe.
 2. Ověřte si, zda propojené členství má pro organizaci a její pobočky smysl.
 3. Správce programu VIP musí získat schválení poboček pro zahrnutí jejich programu VIP do propojeného členství.
 4. Správce VIP projde podrobnosti o propojeném členství a pak vyplní a odešle žádost o propojené členství.
 5. Společnost Adobe žádost prověří a v případě jejího schválení vytvoří propojené členství a propojí všechny programy VIP poboček, které mají na členství nárok.
 6. Všechny propojené programy VIP, poradce a prodejce produktů společnosti Adobe obdrží e-mail s potvrzením propojeného členství.
 7. Propojené programy VIP mohou mít nárok na účast v programu VIP Select a zajištěnou úroveň slevy při dohledání propojeného členství, 31 dní před datem obnovení propojeného členství.
Pokud chcete o propojené členství zažádat, stáhněte si Formulář žádosti o propojené členství.