Linkitetty jäsenyys on valinnainen Adobe Value Incentive Plan (VIP) -ominaisuus. Linkitetyn VIP-jäsenyyden kumppaniorganisaatiot voivat yhdistää hankintansa saadakseen suuremman alennustason. Ne ostavat ja hankkivat lisenssejä kuitenkin edelleen erikseen.

Linkitetty jäsenyys on suunniteltu seuraavan tyyppisille organisaatioille:

 • Kaupalliset osakkuusyhtiöt
 • Julkinen hallinto
 • Ensimmäisen ja toisen asteen oppilaitokset (esimerkiksi koulupiirit tai valtion koulut)
 • Osastot, joilla on erilliset budjetit ja lisenssien hallintatarpeet

 

Linkitetyn jäsenyyden edut

Ihanteellisella linkitetyn jäsenyyden ehdokkaalla on lisenssejä useiden VIP-sopimusten kautta ja mahdollisuus päästä VIP Select -asemaan lähitulevaisuudessa.

Organisaatiot hyötyvät linkitetystä jäsenyydestä, kun niiden yhdistetty lisenssimäärä saavuttaa tai ylittää 10 kappaleen rajan, jolloin ne ovat oikeutettuja VIP Select -asemaan. Tämä on asiakasuskollisuustaso, joka takaa automaattisen alennustason ja muita valinnaisia etuja. Katso lisätietoja VIP Select -asemasta VIP-ohjelmaoppaasta.

Linkitettyä jäsenyyttä ei ole suunniteltu VIP-kumppanijäsenille, joiden VIP Select -aseman saavuttaminen on epätodennäköistä lähitulevaisuudessa – vaikka ne yhdistäisivätkin hankinnat linkitetyssä jäsenyydessä.

 

Oikeutetut kumppanit

Kumppanit ovat yksiköitä, jotka ovat suoraan tai epäsuorasti saman omistajan hallinnassa tai tahon valvonnassa. Osallistuvien VIP-yksiköiden on täytettävä seuraavat linkitetyn VIP-jäsenyyden vaatimukset. Kaikilta kumppaniyksiköiltä edellytetään seuraavaa:

 • Sama VIP-jäsenyystyyppi (yritys, opetussektori tai julkinen sektori)
 • Yksiköllä on oltava voimassa oleva VIP-sopimus ja alustava tilaus käsiteltynä

 

Adobe määrittelee kumppanit seuraavasti kolmen VIP-jäsentyypin mukaan:

Yritys

Yksikkö, jonka omistaa tai jota valvoo suoraan tai epäsuorasti toinen yksikkö, kun tämän toisen omistusosuus on vähintään 49 % omistetun yksikön liikkeellä olevista osakkeista, arvopapereista tai osuuksista.

Opetussektori

Opetussektorin yksiköt, joilla on erillisiä sijaintipaikkoja, osastoja tai kouluja samassa yliopisto- tai koulujärjestelmässä ja jotka ovat saman omistajan hallinnassa tai tahon valvonnassa. Jokaisen opetussektorin VIP-jäsenyyteen liittyvän yleishyödyllisen organisaation on oltava kelvollinen Adoben määritelmän mukaiseksi yleishyödylliseksi organisaatioksi ja sen on oltava yllä mainitun kumppanin yritysmäärityksen mukainen.

Julkinen sektori

Mikä tahansa julkisen sektorin yksikkö, jota koskevat samat organisatoriset, poliittiset ja sääntelevät järjestelmät kuin anovaa julkisen sektorin yksikköä. Yksityisiä "voittoa tavoittelevia" yrityksiä, yleishyödyllisiä organisaatioita, kauppa- tai teollisuusyhdistyksiä, työntekijäjärjestöjä tai yksityisiä organisaatioita, jotka tekevät työtä julkisen sektorin yksikön puolesta tai sen kanssa, ei voi sisällyttää linkitettyyn jäsenyyteen.  

 

Linkitetyn jäsenyyden hallinta

 

Linkitetyn jäsenyyden valvoja

Organisaation VIP-valvoja, joka anoo linkitettyä jäsenyyttä, hyväksyy hallinnollisen vastuun linkitetyn jäsenyyden hallinnasta ja ylläpidosta kaikkien linkitettyjen VIP-kumppanijäsenten puolesta. Linkitetyn VIP-jäsenyyden valvoja varmistaa, että kaikki linkitettyyn jäsenyyteen osallistuvat VIP-jäsenet pysyvät informoituina jäsenyyden tilasta ja täyttävät VIP-ehtojen ja linkitetyn jäsenyyden kumppanien vaatimukset. Jos yksi linkitetyistä organisaatioista ei ole enää oikeutettu kumppani – Adoben määritysten mukaan – tai se ei halua enää osallistua linkitettyyn jäsenyyteen, linkitetyn jäsenyyden valvojan velvollisuus on ilmoittaa asiasta Adobelle täsmällisesti ja poistaa jäsen linkitetystä jäsenyydestä.

 

Linkitetyn jäsenyyden vuosipäivä ja tilaushistorian tarkastelu

Linkitetyllä jäsenyydellä on oma vuosipäivänsä, joka on linkitetyn jäsenyyden luontipäivä. Sen perusteella määritetään VIP Select -kelpoisuus linkitetyn tilaushistorian tarkastelussa, joka toimii seuraavasti: 31 päivää ennen linkitetyn jäsenyyden vuosipäivää Adobe käynnistää tilaushistorian tarkastelun, jossa määritetään kaikkien linkitettyjen VIP-jäsenten lisenssien määrä nykyiselle kaudelle. Lisenssien kokonaismäärä määrittää kelpoisuuden VIP Select -asemaan, joka antaa kaikille VIP-kumppanijäsenille taatun alennustason linkitetyn jäsenyyden seuraavaan tilaushistorian tarkasteluun saakka.

 

Yksittäiset VIP-jäsenet

Kukin yksittäinen VIP-jäsen pitää olemassa olevan vuosipäivänsä (perustettu, kun jäsen allekirjoitti VIP-käyttöehdot) ja jatkaa lisenssien ja uusimisten hankintaa ja hallintaa omasta puolestaan. Liittyessään linkitettyyn jäsenyyteen kukin VIP-jäsen menettää mahdollisuuden tulla kelpoiseksi VIP Select -asemaan omana yksikkönään. Linkitetyn jäsenyyden edut toteutuvat, kun linkitetty jäsenyys saavuttaa VIP Select -tason, mikä voi tapahtua, kun linkitetty jäsenyys on luotu, tai vuosittaisen tilaushistorian tarkastelun kautta.

 

Kumppanien lisäys ja poisto

Kun halutaan lisätä kumppani olemassa olevaan linkitettyyn jäsenyyteen tai poistaa siitä, linkitetyn jäsenyyden valvojan on täytettävä ja lähetettävä linkitetyn jäsenyyden pyyntökirje ja toimitettava VIP-sopimusnumerot, jotka liittyvät kuhunkin lisättävään tai poistettavaan VIP-jäseneen. Adobe tarkistaa pyynnön. Jos Adobe hyväksyy sen, se lisää pyydetyt VIP-sopimukset linkitettyyn jäsenyyteen tai poistaa ne siitä. 

 

Linkitetyn jäsenyyden lopetus

Jos organisaatio, jolla on linkitetty jäsenyys, ei halua enää osallistua tai organisaatiomuutokset edellyttävät linkitetyn jäsenyyden lopettamista kaikille VIP-kumppaneille, linkitetyn jäsenyyden valvojan on täytettävä ja lähetettävä linkitetyn jäsenyyden pyyntökirje. Kirjeessä pyydetään lopettamista ja annetaan kaikkien linkitettyyn jäsenyyteen osallistuvien VIP-jäsenten VIP-sopimusnumerot. Adobe voi milloin vain lopettaa minkä tahansa linkitetyn jäsenyyden, muuttaa linkitettyä jäsenyyttä tai poistaa linkitetyn jäsenyyden ominaisuuden kokonaan oman harkintansa mukaan.

 

Linkitetyn jäsenyyden anominen

Sen jälkeen kun linkitetyn jäsenyyden valvoja on keskustellut linkitetystä jäsenyydestä Adoben valtuutetun jälleenmyyjän tai Adoben neuvojan kanssa, hänen on lähetettävä linkitetyn jäsenyyden pyyntökirje. Se sisältää kaikkien potentiaalisten linkitettyjen VIP-jäsenten VIP-sopimusnumerot (tarvitaan vain yksi pyyntökirje linkitettyä jäsenyyttä kohden). Adobe tarkistaa pyynnön. Jos Adobe hyväksyy pyynnön, se luo linkitetyn jäsenyyden ja linkittää kaikki hyväksytyt VIP-sopimukset. Kaikki linkitetyt VIP-jäsenet ja niiden jälleenmyyjät saavat linkitetyn VIP-jäsenyyden vahvistussähköpostin.

 

Linkitetyn jäsenyyden prosessi

 1. Keskustele VIP-ohjelman linkitetystä jäsenyydestä Adoben valtuutetun jälleenmyyjän tai Adoben neuvojan kanssa.
 2. Varmista, että linkitetty jäsenyys on järkevä organisaatiolle ja sen kumppaneille.
 3. VIP-valvoja saa hyväksynnän kumppaneiltaan, ennen kuin kumppanin VIP-jäsenyys voidaan sisällyttää linkitettyyn jäsenyyteen.
 4. VIP-valvoja tarkistaa linkitetyn jäsenyyden yksityiskohdat, täyttää ja lähettää sitten linkitetyn jäsenyyden pyyntökirjeen.
 5. Adobe tarkistaa pyynnön. Jos Adobe hyväksyy pyynnön, se luo linkitetyn jäsenyyden ja linkittää siihen kaikki kelvolliset VIP-kumppanijäsenet.
 6. Kaikki linkitetyt VIP-jäsenet ja niiden jälleenmyyjät tai Adoben neuvoja saavat linkitetyn VIP-jäsenyyden vahvistussähköpostin.
 7. Linkitetyt VIP-jäsenet voivat olla oikeutettuja VIP Select -asemaan, kun linkitetty jäsenyys luodaan, ja taattuun alennustasoon linkitetyn jäsenyyden tilaushistorian tarkastelussa (31 päivää ennen linkitetyn jäsenyyden vuosipäivää).

Linkitettyä jäsenyyttä voi pyytää lataamalla nyt linkitetyn jäsenyyden pyyntölomakkeen.