Jsou elektronické podpisy právně závazné? Rozhodně.

Adobe Acrobat Sign je nejspolehlivější řešení pro elektronické podepisování na celém světě. Podporujeme nejširší rozsah právních požadavků na podpisy, abychom vám zajistili maximální shodu s předpisy. Nabízíme vám pomoc na každém kroku celého procesu.

Jsou elektronické podpisy právně závazné?

Právní závaznost elektronických podpisů s globální platností

Elektronické podpisy jsou právně závazné, důvěryhodné a vymahatelné v rozvinutých zemích na celém světě. Zákony se mohou lišit, se službou Acrobat Sign však splnění jejich požadavků není problém.

Spojené státy americké

Spojené státy americké

Díky zákonům E-Sign Act a UETA (Uniform Electronic Transactions Act) mají elektronické podpisy v USA stejné právní postavení jako ručně psané podpisy.

 

Co je zákon E-Sign Act? 

 

Zákon E-Sign Act podepsaný prezidentem Billem Clintonem 30. června 2000 uděluje elektronickým podpisům stejné právní postavení, jaké mají ve všech státech USA ručně psané podpisy. Zákon E-Sign Act umožňuje použití elektronicky podepsané smlouvy jako důkazního materiálu u soudu a znemožňuje popření právní účinnosti, platnosti nebo vymahatelnosti takto podepsaného dokumentu kvůli jeho elektronické formě.

Evropská unie

Evropská unie

Na základě nařízení eIDAS (Electronic Identification and Trust Services Regulation) jsou všechny typy elektronických podpisů právně závazné a vymahatelné. Nicméně pouze jeden typ zvaný digitální podpis má stejný status jako ručně psaný podpis.

Všechny ostatní země

Všechny ostatní země

Při zavádění elektronických podpisů v jedné nebo více zemích se vždy seznamte s místními zákony. Připravili jsme pro vás snadný způsob, jak získat informace o právním normách v jednotlivých zemích.


Tři klíče k zajištění shody s předpisy

Zákony pro elektronické podpisy se mohou v jednotlivých zemích lišit, většina z nich však má stejné základní principy. Acrobat Sign je jedinečná služba navržená tak, aby zajistila, že vaše organizace bude splňovat jak požadavky kladené na elektronický podpis všude, kde podnikáte, tak i vlastní interní zásady.

Identita podepisujících

Identita podepisujících

Služba Acrobat Sign nabízí řadu možností, jak ověřit identitu podepisujících. Zvolte si způsob podepisování, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.

Požadavek na standardní elektronický podpis: Na adresu příjemce je odeslán e-mail obsahující jedinečný odkaz na dokument, který má být podepsán. Celý proces je zabezpečen, sledován a zaznamenán pomocí auditní stopy.

Pokročilý elektronický podpis: Uživatel je vyzván, aby před otevřením dokumentu ověřil svoji identitu pomocí hesla, kódu PIN zaslaného na telefon, průkazu totožnosti nebo jiným způsobem.

Digitální podpis (označovaný také jako zdokonalený a kvalifikovaný elektronický podpis) používá k ověření identity certifikované digitální ID a kód PIN. Digitální ID obvykle vydávají důvěryhodní poskytovatelé služeb (TSP).

Záměr a souhlas

Záměr a souhlas

Acrobat Sign vám pomůže dokumentovat záměr a souhlas. Můžete tak prokázat úmysl signatáře elektronicky podepsat smlouvu a jeho vyjádření souhlasu s obchodními podmínkami.

Prokažte záměr získáním podpisů od signatářů nebo jejich kliknutím na přijetí smlouvy – nebo oběma způsoby.

Prokažte souhlas tím, že podepisující přijmou standardní nebo upravenou smlouvu při podpisu dokumentu nebo před jeho otevřením.

Umožněte podepisujícím vyjádřit nesouhlas s elektronickým podepsáním a ponechte jim možnost ručního podepsání.

Jednoznačný důkaz

Jednoznačný důkaz

Acrobat Sign poskytuje jasný důkaz pro každou právně závaznou transakci, abyste mohli prokázat, jaký dokument byl podepsán a kdo jej podepsal.

Kopie uzavřených smluv jsou automaticky odeslány všem účastníkům a jsou certifikovány společností Adobe pomocí pečeti upozorňující na případné padělání.

Konečná verze dokumentu je bezpečně uložena ve službě Adobe Document Cloud nebo ve vámi zvoleném úložišti.

Při použití digitálních ID jsou podpisy zašifrovány v dokumentu.

Každý krok, včetně ověření identity podepisujících, je zaznamenán v zabezpečené auditní stopě.


Jednoduché nastavení

Jednoduché nastavení právně závazných podpisů

U běžných implementací právně závazného elektronického podpisu je možné naše řešení začít ihned používat. Standardní postup vám nabízí vše, co je potřeba k ověření identity podepisujících, projevení záměru a souhlasu a shromáždění důkazních stop. Přidání pokročilých, rozšířených a kvalifikovaných elektronických podpisů pro procesy podepisování vyžadující vyšší zabezpečení a záruky je také velmi snadné.


Nastavte kurz k souladu

Se službou Acrobat Sign můžete elektronické podpisy snadno přidat do každého pracovního procesu v každém oddělení. Vytvoříte tak ve svém podniku prostředí s podporou plně digitálního podepisování, které využijete na celém světě.

Pochopení

Pochopení

Prvním krokem je prostudování a pochopení legislativy pro elektronické podpisy a dalších zákonných požadavků, které se vás týkají. Přečtěte si informace o konkrétních formulářích, požadavcích zákonných norem, nařízení o ochraně soukromí a hlavních omezeních.

Vytvoření zásad

Vytvoření zásad

Vyhodnoťte smlouvy ve vaší společnosti a přijměte rozhodnutí o úrovních ověření, způsobech vyjádření souhlasu a záměru a získávání důkazních stop, které budete používat. Na základě přijatých rozhodnutí vytvořte hlavní zásady právní závaznosti elektronických podpisů a seznamte s nimi pracovníky v organizaci.

Nastavte kompatibilní pracovní postupy

Nastavení kompatibilních pracovních postupů

Prosazujte dodržování zásad pro elektronické podpisy pomocí služby Acrobat Sign. Vytvořte obchodní procesy, podle nichž mohou pracovníci postupovat opakovaně. Pouhým přetáhnutím vytvářejte šablony pracovních postupů, které zlepšují dodržování předpisů. A to vše bez pomoci vašeho IT oddělení.

Naše elektronické podpisy se opírají o zkušené právní experty

Elektronické podpisy jsou u soudu napadeny jen zřídkakdy. Pokud se to však vaší organizaci někdy stane, Adobe vás v tom nenechá. Vysvětlíme naše řešení, poskytneme místopřísežná prohlášení nebo dodáme prohlášení PMK (Person Most Knowledgeable). Adobe vám poskytne pomoc při obraně legálnosti našeho řešení elektronických podpisů.

Co ještě potřebujete vědět?

Centrum důvěryhodnosti

Zabezpečení, dostupnost, shoda s předpisy.

Digitální podpisy

Používejte certifikované digitální identifikátory splňující vysoké požadavky na bezpečné ověření identity podepisujícího.

Skvělý průvodce

Přečtěte si průvodce legislativou elektronických podpisů.

Chcete se dozvědět více?

Pokud potřebujete základní informace o našich řešeních nebo chcete požádat o nabídku na míru, která by přesně odpovídala vašim jedinečným firemním potřebám, rádi vám pomůžeme a zodpovíme vaše dotazy.

Elektronické podpisy ve světě

Acrobat Sign vyhovuje legislativě pro elektronické podpisy na celém světě. Informace týkající se konkrétních zemí získáte kliknutím na název příslušné země.