Praca z formularzami

Funkcje związane z formularzem Acrobat Reader są bogatsze niż kiedykolwiek dzięki obsłudze tradycyjnych formularzy Acroform i Wypełnij i podpisz.

Typy i funkcje formularzy

Istnieją dwa typy formularzy — formularze Acroform i Wypełnij i podpisz — a każdy z nich ma nieco inny zestaw funkcji.

 • Formularze Acroform (tradycyjne formularze utworzone w programie Acrobat) zawierają pola, w których można bezpośrednio wprowadzać dane, pola wyboru itd. Można je wypełnić na dowolnej platformie i edytować w programie Acrobat. Nie można edytować ani usuwać pól formularza Acroform na urządzeniu mobilnym.

 • Formularze Wypełnij i podpisz to proste formularze, które możesz utworzyć na dowolnej platformie, w tym na urządzeniach mobilnych. Pola formularza Wypełnij i podpisz są podobne do adnotacji: możesz wybrać element formularza z paska narzędzi formularza i dotknąć w dowolnym miejscu pliku PDF, aby go umieścić. Program Acrobat obsługuje również dodawanie i edycję pól formularza Wypełnij i podpisz. Pamiętaj, że nie możesz dodawać pól Wypełnij i podpisz do formularza Acroform.

Funkcje formularza Acroform

Wypełnianie formularza

Formularze Acroform zawierają już pola. Nie można dodawać ani usuwać pól z formularza Acroform. Aby wypełnić formularz, wystarczy dotknąć pola formularza.

../_images/forms.png

Przełączanie pól za pomocą klawisza Tab

Aby przechodzić pomiędzy polami:

 1. Wybierz opcję Poprzedni lub Następny.

 2. Wprowadź dane, a następnie dotknij miejsca poza polem, aby zapisać dane pola.

Resetowanie pól formularzy

Aby wyczyścić pole:

 1. Wybierz dowolne pole.

 2. Dotknij pozycji Resetuj.

 3. Po wyświetleniu prośby o potwierdzenie operacji dotknij opcji Anuluj lub Resetuj.

Nawigacja za pomocą klawiatury Bluetooth

W formularzach programu Acrobat Reader obsługiwana jest nawigacja przy użyciu klawiatury Bluetooth, aby umożliwić korzystanie ze wszelkich urządzeń i urządzeń peryferyjnych, a także przyśpieszyć korzystanie z formularzy.

Obsługa interfejsu API JavaScript

Program Acrobat Reader obsługuje język JavaScript w odniesieniu do obliczeń pól formularzy, sprawdzania poprawności i formatowania. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumencie Mobile API Reference pod adresem https://www.adobe.com/devnet-docs/acrobatetk/tools/Mobile/index.html.

Funkcje formularza Wypełnij i podpisz

Konfigurowanie profilu

Domyślnie aplikacja używa profilu w aplikacji do sugerowania słów podczas wypełniania pól formularzy. Podczas pisania, pasujące wpisy w profilu pojawiają się w okienku podręcznym powiązanym z klawiaturą. Ta funkcja oszczędza czas, zwłaszcza na urządzeniu mobilnym. Aby skonfigurować profil:

 1. Dotknij kolejno profileicon > Profil użytkownika.

 2. Wypełnij dowolne pole.

 3. Dotknij pozycji Gotowe.

../_images/profile.png

Automatyczne wypełnianie formularzy

Domyślnie aplikacja korzysta z historii wypełnienia formularzy i profilu użytkownika, aby sugerować słowa w kolejnych formularzach. Ta funkcja oszczędza czas, zwłaszcza na urządzeniu mobilnym. Źródła sugestii obejmują:

 • Profil urządzenia: dane profilu pojawiają się w okienku podręcznym powiązanym z klawiaturą.

 • Dane z zapisanych formularzy: jeśli pierwsze dwie litery są zgodne z danymi wprowadzonymi w przeszłości (i zapisanymi), sugestie są wypełniane na podstawie historii używania.

 • Formaty daty: wpisanie pierwszej litery lub dowolnej liczby w bieżącej dacie sugeruje następujące formaty dat: 8/06/2018; 6 sie. 2018; 6 sierpnia 2018.

Aby wyłączyć tę funkcję:

 1. Dotknij ikony profileicon > Preferencje.

 2. Wyłącz funkcję Proponuj słowa lub frazy podczas wypełniania formularzy.

 3. Dotknij pozycji Gotowe.

../_images/suggest.png

Czyszczenie historii danych formularzy

Historia użycia jest zapisywana z gotowych formularzy. Dzięki temu aplikacja może wprowadzać sugestie podczas pisania w polach formularzy. Aby wyczyścić historię sugestii, dotknij kolejno Wyczyść sugestie > Wyczyść wszystko > Gotowe.

Tworzenie i edycja formularza

Możesz łatwo przekształcić prawie każdy plik PDF w formularz i albo wysłać go innym, albo wypełnić samemu. Należy pamiętać, że niektóre dokumenty nie mogą korzystać z funkcji formularza Wypełnij i podpisz, w tym formularzy Acroform i plików PDF, które są podpisane lub zabezpieczone.

Aby utworzyć formularz z istniejącego dokumentu:

 1. Dotknij kolejno editicon > fillsignicon, aby wyświetlić pasek narzędzi formularza Wypełnij i podpisz.

../_images/editbuttonmenu.png
 1. Wybierz narzędzie do tworzenia formularzy; na przykład pole tekstowe lub pole wyboru.

 2. Wprowadź dane. Domyślnie aplikacja sugeruje wpisy dla pól tekstowych.

Po umieszczeniu elementu formularza menu kontekstowe udostępnia opcje zmiany rozmiaru czcionki, usuwania elementu itd.

../_images/formeditmenu.png

Uwaga

Możesz skopiować tekst ze schowka do pól tekstowych.

Podpisywanie formularzy

Podpisywanie jest prostym procesem, szczególnie jeśli użytkownik już utworzył swój podpis. Po prostu dotknij signicon i umieść swój podpis.

Uwaga

Podpisane dokumenty są zablokowane i nie można ich edytować! Nie można cofnąć czynności, gdy dokument zostanie zapisany.

Wklejanie tekstu w polach tekstowych

Po skopiowaniu tekstu do schowka urządzenia możesz wkleić ten tekst do pola tekstowego. Wystarczy nacisnąć i przytrzymać pole, a następnie dotknąć pozycji Wklej.

../_images/pastetext.png

Cofanie i ponawianie

Podczas wypełniania formularza możesz cofnąć i ponowić dowolne działanie (z wyjątkiem podpisywania). Po prostu dotknij ikony undoicon lub redoicon w prawym górnym menu lub nad klawiaturą (jeśli jest widoczna).

../_images/undoredo.png

Usuwanie pól formularza

Aby usunąć pole:

 1. Dotknij dowolnego pola.

 2. Dotknij pozycji Resetuj.

 3. Po wyświetleniu prośby o potwierdzenie operacji dotknij opcji Anuluj lub Resetuj.

Formularze — często zadawane pytania

Czy program Acrobat Reader obsługuje formularze XFA?

Nie. Program Acrobat Reader nie może otworzyć dynamicznych lub statycznych formularzy XFA utworzonych przy użyciu programu LiveCycle Designer.

Czy jest jakaś integracja z systemem LiveCycle?

Program Acrobat Reader obsługuje pliki zabezpieczone hasłem, które zostały utworzone za pomocą systemu Adobe LiveCycle Rights Management Server lub podczas unieważniania dokumentu. Szczegółowe informacje można znaleźć w przewodniku Mobile Enterprise Guide pod adresem https://www.adobe.com/go/readermobileetk

Dlaczego formularz wypełniony na jednym urządzeniu wygląda na pusty na innych urządzeniach?

Istnieje kilka przyczyn tego stanu:

 • Wypełnianie formularzy XFA, czasami utworzonych za pomocą programu LiveCycle Designer, nie jest obsługiwane.

 • Wiele przeglądarek innych niż Adobe PDF NIE OBSŁUGUJE przeglądania danych formularzy. Dotyczy to aplikacji iBooks, wbudowanej przeglądarki plików PDF w programie iPad Mail i innych aplikacji, jak przykładowo Dropbox.

Dlaczego nie widzę narzędzi elementów formularza?

Otwarto formularz Acroform lub podpisany. Nie można dodawać pól formularzy do tych typów plików.

Dlaczego moje dane profilu nie wypełniają się automatycznie?

Prawdopodobnie patrzysz na formularz Acroform zamiast Wypełnij i podpisz. Dane profilu są dostępne tylko w formularzu Wypełnij i podpisz.

Dlaczego nie mogę edytować mojego formularza?

Podpisane formularze są zablokowane.